Սահմանադրական դատարանի դատավորի (ՍԴ անդամի) կարգավիճակը և պաշտոնավարման ժամկետները

24/06/2019 16:38

Սահմանադրական դատարանի դատավորի (ՍԴ անդամի) կարգավիճակը և պաշտոնավարման ժամկետները


Իրավաբան, «Բաբայան քնսալթինգ» ընկերության հիմնադիր Արսեն Բաբայանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է.

«1. Համաձայն Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասության՝ Սահմանադրական դատարանը կազմված է ինը դատավորից…:   Սահմանադրական դատարանի դատավորներին ընտրում է Ազգային ժողովը՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: Իսկ ընտրության մանրամասները՝ համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ սահմանվում են Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով:

2. Սահմանադրությամբ սահմանված ընտրության, այսինքն, նաև առաջադրման կարգը սկսել է գործել Հանրապետության ներկայիս նախագահի կողմից իր պաշտոնն ստանձնելու օրը, ընդ որում՝ Սահմանադրության անցումային դրույթ հանդիսացած 213-րդ հոդվածի երկրորդ նախաասության համաձայն՝ Հանրապետության ներկայիս նախագահի կողմից պաշտոնն ստանձնելուց հետո սահմանվել է Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի համար առաջադրման հատուկ՝ ընդհանուր դրույթներից տարբերվող կարգ, որն էլ կիրառել են դատավորների ընդհանուր ժողովը և Հանրապետության նախագահը՝ առաջադրելով իրենց թեկնածուներին, և որն էլ հիմք է ընդունվել Ազգային ժողովի կողմից, երբ վերջինս ընտրել է այդ թեկնածուներից երկուսին Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում: Ուշադրություն եմ հրավիրում այն հանգամանքին, որ այս նախադասությունը, որում օգտագործվում է Դատարանի դատավոր բառը անգամ նոր պարբերություն չէ, այն ուղղակի շարունակություն է: Եթե Սահմանադրական դատարանի անդամները 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելուց հետո ևս շարունակեին մնալ որպես անդամներ, ապա սահմանադրական դատարանի Դատավորի թափուր հաստիք երբեք չէր առաջանա  հետևաբար ՍԴ չէր կարող համալրվել:

3. Սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու նպատակով Սահմանադրությունը՝ սկսած 1995 թվականի խմբարգրությամբ Սահմանադրությունից, երաշխավորել է Սահմանադրական դատարանի գործունեության հաջորդայնությունը՝ 2005 և 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությունների անցումային դրույթների միջոցով երաշխովորելով սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող այս միակ բարձրագույն մարմնի անդամների անփոփոխելիությունը: 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության 117-րդ հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն՝ Սահմանադրության այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո Սահմանադրական դատարանի գործող անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց 70 տարին լրանալը, իսկ 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության 213-րդ հոդվածի առաջին նախադասության համաձայն՝ մինչև Սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Սահմանադրական դատարանի նախագահը և անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների՝ 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը, այսինքն՝ Սահմանադրական դատարանի նախագահը, որն այդ կարգավիճակում նշանակվել է նախորդ գումարման Ազգային ժողվի կողմից, որպես Սահմանադրական դատարանի նախագահ պաշտոնավարելու է մինչև իր 65 տարին լրանալը, Սահմանադրական դատարանի այն անդամները, որոնք նշանակված են եղել Ազգային ժողովի կամ Հանրապետության նախագահի կողմից 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության հիման վրա՝ պաշտոնավարելու են մինչև իրենց 65 տարին լրանալը, իսկ 1995 թվականի Սահմանադրության հիման վրա նշանակված անդամները՝մինչև իրենց 70 տարին լրանալը:

4. Սահմանադրության անցումային դրույթները միշտ և անխզելիորեն փոխկապակցված են Սահմանադրության հիմնական տեքստի մյուս վերաբերելի դրույթների հետ, տվյալ դեպքում՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորի կարկավիճակի բաղադրիչ հանդիսացող նրա անփոփոխելիության սկզբունքի հետ, որից էլ հետևում է, որ Սահմանադրական դատարանի գործող նախագահը և դատավորներն անփոփոխելի են, իսկ նրանց պաշտոնավարման հատուկ՝ նախորդ խմբագրությամբ Սահմանադրություններով սահմանված ժամկետներն ամրագրող անցումային դրույթներն արդեն իսկ կատարմամբ սպառվել են:

5. Սահմանադրության անցումային այլ դրույթներում, ի տարբերություն Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների պաշտոնավարման անընդհատությունն ամրագրող կանոնի, սահմանվել են մասամբ լիովին այլ կարգավորումներ: Այսպես, այն դեպքում, երբ սահմանադրի կամքը եղել է որևէ գործող պաշտոնատար անձի լիազորության դադարեցումը կամ նրա վերընտրության իրավական նախադրյալ ամրագրելը, նա ուղղակիորեն համապատասխան դրույթներ է նախատեսել Սահմանադրության անցումային դրույթներում:

Օրինակ, համաձայն գործող Սահմանադրության 212-րդ հոդվածի՝ նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնն ստանձնելու օրը Կառավարությունը ներկայացնում է իր հրաժարականը:

Համաձայն Սահմանադրության 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների ստանձնման օրը նրա նախորդի՝ Արդարադատության խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են: Սահմանադրության 219-րդ հոդվածին համապատասխան` նոր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման պահից Սահմանադրության ուժով դադարել են նաև մինչև Սահմանադրության 11-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների լիազորությունները: 

Իսկ Սահմանադրության 215-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով մինչև Սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված դատարանների նախագահները և Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև փոփոխված Սահմանադրությամբ սահմանված նոր կարգով դատարանների նախագահների նշանակվելը և ընտրվելը, ինչը հիմք դարձավ բոլոր դատարանների և Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների փոփոխության կամ վերանշանակման (վերընտրության) համար:

Ի տարբերություն հիշյալ մարմինների պաշտոնատար անձանց պաշտոնավարման ամբողջական կամ մասնակի ընդհատման կամ նրանց փոփոխության սկզբունքի` բացի Սահմանադրական դատարանի նախագահից և անդամներից, սահմնադիրը հաջորդայնությունն ապահովելու սկզբունքն է ընտրել նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի (Սահմանադրության 218-րդ հոդված), ինչպես նաև Սահմանադրության 12-14-րդ գլուխներով նախատեսված մարմինների (Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով, Հաշվեքննիչ պալատ և Կենտրոնական բանկ) անդամների պաշտոնավարման համար`սահմանելով, որ նրանք նույնպես շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների`2005 թվականի Սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված ժամկետի ավարտը, ընդ որում, Վերահսկիչ պալատի անդամների համար` հաշվի առնելով այդ մարմնի լիազորությունների փոփոխությամբ պայմանավորված անվանման փոփոխությունը, հատուկ նշվել է, որ նրանք շարունակում են պաշտոնավարել որպես Հաշվեքննիչ պալատի անդամներ:

Վերոգրյալից ցանկացած ողջամիտ անձի համար ակնհայտ է դառնում, որ սահմանադիրը Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների համար ընտրել է հաջորդայնության (պաշտոնավարման շարունակականության) և անփոփոխելիության ապահովման կանոնը, իսկ այլ դատարանների նախագահների համար՝ նրանց փոփոխման իրավական հնարավորության կանոնը, մինչդեռ Արդարադատության խորհրդի և ԿԸՀ անդամների լիազորությունները դադարել են Սահմանադրության ուժով:

6. Սահմանադրության անցումային, ինչպես նաև եզրափակիչ դրույթներն սպառվում են իրենց կատարման պահին, ընդ որում, 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությունն ամբողջությամբ մտել է ուժի մեջ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից, ուստի իրավական տառաճանաչության տեսանկյունից անհեթեթություն է պնդումը, թե Սահմանադրական դատարանի անդամերի մասով առկա է անցումային իրավիճակ կամ Սահմանադրական դատարանը գտնվում է անցումային իրավիճակում և դեռևս ինչ-ինչ կազմավորման փուլում է:

7. Սահմանադրության հիմնական դրույթում, այն է` 166-րդ հոդվածի 1-ին մասը, Սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամները անվանվում են Սահմանադրական դատարանի դատավորներ, այնուհետև նոր ամրագրվում է նրանց առաջադրման՝ 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության ուժի մեջ մտնելու հիմնական (ոչ անցումային) կարգը: Սահմանադրական դատարանի դատավորների կարգավիճակը միասնական է, ինչը նշանակում է, ի թիվս այլնի, որ նրանք բոլորը՝ անփոփոխելիության սահմանադրական սկզբունքի հիման վրա իրականացնում են սահմանադրական արդարադատություն՝ ապահովելով Սահմանադրության գերակայությունը, ուստի Սահմանադրական դատարանի մասով սահմանադրական ճգնաժամի մասին խոսակցություններն իրավաբանական կոմպետենտության իսպառ բացակայության կամ էժանագին քաղաքական շահարկումների արդյունք են և հարիր չեն իրավական և ժողովրդավարական պետությանը»:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

18/07/2019 20:28 Ռետրո-տրամվայների շքերթ` Մոսկվայում (Տեսանյութ) 18/07/2019 20:20 ԱՄՆ-ում փորձարկում են ուղևորատար դրոն (Տեսանյութ) 18/07/2019 20:20 Նեպալում ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 90-ի 18/07/2019 20:07 Ալմաթիում գտնվող պահեստում բռնկված խոշոր հրդեհը մարվել է (Տեսանյութ) 18/07/2019 20:00 Ֆրանսիայում անոմալ շոգ է սպասվում 18/07/2019 19:55 «Ռեալը» պատրաստ է վաճառել Իսկոյին 80 միլիոն եվրոյով 18/07/2019 19:41 Ի՞նչ ձեռքբերումներ ունեցավ 16-րդ «Ոսկե ծիրանն» ու ի՞նչ ծրագրեր իրականացրեց 18/07/2019 19:29 ՌԴ ԱԳՆ-ն դեմ է Թուրքիայի նկատմամբ ԵՄ միակողմանի պատժամիջոցներին 18/07/2019 19:11 Եվրահանձնակատարն առաջարկել է «միասնական ճակատով» հանդես գալ փախստականների հարցում 18/07/2019 19:01 Մեկ օրում Սիրիա է վերադարձել մոտ 1700 փախստական 18/07/2019 18:58 Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանին 18/07/2019 18:50 Իջևանում բախումների հետևանքով ձերբակալվածներին սպասվում է այն, ինչ նախատեսված է օրենքով. Վալերիյ Օսիպյան 18/07/2019 18:38 Իջևանի դեպքի հետ կապված տարբերակ է առաջարկվել, որ պետությունը կարգավորի փայտի հավաքման պրոցեսը. Արթուր Վանեցյան 18/07/2019 18:24 Կիոտոյի անիմեի ստուդիայում հրդեհի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 23-ի (Տեսանյութ) 18/07/2019 18:16 Ռազմական ոստիկանությունը բացահայտել է զորացրված զինծառայողներից դրամահավաքի դեպք 18/07/2019 18:00 Բնական ռեսուրսների ապօրինի օգտագործումը կատարվում է մի խումբ մարդկանց կողմից՝ ավելի մեծ խումբ մարդկանց ձեռքերով. բնապահպան 18/07/2019 17:50 Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակն օրենքի խախտումով են խուզարկել. Փաստինֆո 18/07/2019 17:42 Այսօր այս հարցի լուծումը վերջնական կտրվի. Արթուր Վանեցյանն՝ Իջևանում տեղի ունեցած բախումների մասին 18/07/2019 17:33 $100 մլն Ադրբեջանին և $7 մլն Հայաստանին. Վաշինգտոնն ընդգծում է իր պրագմատիկ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 18/07/2019 17:22 Տավուշի մարզպետը, ԱԱԾ տնօրենն ու ոստիկանապետը փակ քննարկում են անցկացնում մարզպետարանում 18/07/2019 17:19 Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 5 ստորաբաժանումները կմիավորվեն մեկ ստորաբաժանման մեջ, որը կտեղակայվի Վանաձորում 18/07/2019 17:08 Ես ավելին չէի սպասում, իրենք ստում են. Օսիպյանը՝ իջևանցի ցուցարարներին 18/07/2019 16:52 Արթուր Վանեցյանը ժամանեց Իջևան 18/07/2019 16:50 Բեյրութում կայացել է «Կիլիկիա. Առյուծների երկիր» երեք պատմական ֆիլմ-ակնարկների փակ դիտումը. Լուսանկարներ 18/07/2019 16:35 Ներխուժեցին տուն, ասեցին՝ «շորերդ հագի, գնում ենք». Իջևանի երեկվա դեպքերից տուժած քաղաքացի 18/07/2019 16:24 «Իրավապահ մարմիններում որևէ բան չի փոխվել». փաստաբանն ահազանգում է՝ շարունակվում են ապօրինի ձերբակալությունները 18/07/2019 16:19 ՍԴ-ն որոշել է կասեցնել Քոչարյանի գործով վարույթները և դիմել ՄԻԵԴ ու Վենետիկի հանձնաժողով 18/07/2019 16:15 Ինչպե՞ս կարող է պետության ղեկավարն օգտագործել մարդու նկատմամբ անթույլատրելի այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են «անտեր, փեդով գլխին խփել, դռների տակ վնգստալ». Արթուր Ղազինյան 18/07/2019 15:55 Մինչև իրիկուն իմ երեխեն իմ կողքը չեղավ` մարդասպանություն կլինի, ինքն էս ցույցին չի մասնակցել. Իջևանի մարզպետարանի շրջակայքից բերման ենթարկվածի մայր 18/07/2019 15:44 Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիային Սու-35-եր մատակարարել 18/07/2019 15:29 Գիշերվա 4-ին բերետավորները տուն են մտել, երեխեքը վախեցած, չգիտեմ՝ ինչ ա կատարվել. Կինն Իջևանի երեկվա դեպքերից հետո ամուսնուց տեղեկություն չունի 18/07/2019 15:22 Ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և Սևանի որոշ հատվածների, Արարատի մարզի մի շարք համայնքների գազամատակարարումը 18/07/2019 15:13 Խորհրդարանի ղեկավարը հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ 18/07/2019 15:04 Կոտրվի էս կուռը, որ «հու» եմ արել, Նիկոլ ընտրել. Իջևանից բերման ենթարկվածի հարազատ 18/07/2019 14:54 Եթե ԵՊՀ Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի փակման գերնպատակը ՀՀԿ-ական Վահագն Վարագյանին աշխատանքից ազատելն է, ապա դա քննադատելի է. Ռուբեն Մելքոնյան 18/07/2019 14:43 Անտառհատողներին օրական 8000-15 000 դրամով աշխատատեղ է առաջարկվել, հրաժարվել են. նախարար 18/07/2019 14:39 Իրանը հայտարարել է մաքսանենգ վառելիքով արտասահմանյան լցանավի կալանման մասին 18/07/2019 14:30 «Սոված ենք, ախպեր. գողություն եմ անելու, երեխուս պահեմ». Իջևանի մարզպետարանի դիմաց բողոքի ակցիան շարունակվում է 18/07/2019 14:27 Գերմանիայում ենթադրյալ իսլամիստների բնակարաններում խուզարկություններ են անցկացվում 18/07/2019 14:20 «Միլանը» ցանկանում երկարաձգել պայմանագիրը Բոնավենտուրայի հետ պայմանագիրը 18/07/2019 14:14 Քիչ է հավանական՝ բերման ենթարկվածների թվում լինեն փայտանյութի բիզնեսով զբաղվող անձինք. Փոխոստիկանապետ 18/07/2019 14:08 ՄԻՊ ևս մեկ աշխատանքային խումբ գտնվում է Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում 18/07/2019 14:02 Շրջակա միջավայրի նախարարը շաբաթ օրը կլողա Սևանում 18/07/2019 13:50 Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-3 աստիճանով 18/07/2019 13:44 Քևին Սփեյսիի գործը փակվել է (Տեսանյութ) 18/07/2019 13:31 Անտառների պահպանությունը մեր երկրում պետք է առաջին տեղում լինի. Կարինե Դանիելյան 18/07/2019 13:25 Իրանը հայտնել է միջուկային գործարքի պահպանման պայմանը 18/07/2019 13:20 Ճապոնիայում անիմե ստուդիայում բռնկված հրդեհից զոհվել է 12, տուժել՝ 40 մարդ (Տեսանյութ) 18/07/2019 13:12 Նավթի համաշխարհային գները նվազել են 18/07/2019 13:06 Իրանում 4.2 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել 18/07/2019 12:55 Ռուսաստանը չի հրաժարվել Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզաների չեղարկման հնարավորությունից 18/07/2019 12:55 Հայ-ադրբեջանական սահմանին որևէ փոխհրաձգություն չի գրանցվել, իրադրությունը հանգիստ է 18/07/2019 12:40 «Տռուսիկով» տարան, ասեցինք՝ փռեն ասֆալտին, չասեցինք՝ էդքան նվաստացնեն. Իջևանից բերման ենթարկվածների հարազատ 18/07/2019 12:32 Կաթնաշոռի անվան տակ մանկատներին և տուն-ինտերնատներին մատակարարվել է այլ արտադրանք 18/07/2019 12:23 Կառավարությունը 105 մլն դրամ հատկացրեց Զբոսաշրջության կոմիտեին 18/07/2019 12:21 Տեսչական մարմիններին ծառայողական մեքենաներ տրամադրելու հարցը լուծվեց 18/07/2019 12:18 Փաստեր ունենք, որ հենց ոստիկաններն են հարձակվել ժողովրդի վրա. Իջևանից բերման ենթարկվածի հարազատ 18/07/2019 12:15 Կառավարությունը կրկին մերժեց «Լուսավոր Հայաստան»-ին 18/07/2019 12:11 Ժամանակավորապես դադարեցվել է Վանաձորի մի շարք շենքերի գազամատակարարումը 18/07/2019 12:04 Սևանի վիճակը բավական լավ է. Քաղաքացիները կարող են լողալ 18/07/2019 11:55 Մարդիկ ուզում են լավ ապրեն. պարտքերի տակ են, ում «սումկեն» բաց անես, պարտքերի թղթեր ա. Իջևանից բերման ենթարկվածի հարազատ 18/07/2019 11:48 Ոնց եղել են խեղճ ու կրակ, այնպես էլ մնացել են. Վարչապետը՝ ծառ կտրողների մասին 18/07/2019 11:39 Իջևանում քաղաքացիները ոստիկաններին հարվածել են քարերով, փայտե ու երկաթյա մահակներով, հարվածները եղել են միակողմանի. Ոստիկանապետ 18/07/2019 11:36 Հայաստանում ունենք վառելափայտի խնդիր. Նիկոլ Փաշինյան 18/07/2019 11:24 Կառավարությանը ապօրինի պայմաններ պարտադրելու որևէ փորձ արժանանալու է ամենակոշտ հակազդեցության. Վարչապետն՝ Իջևանում տեղի ունեցածի մասին 18/07/2019 11:16 ԱՄՆ Կոնգրեսը դեմ է քվեարկել Էր-Ռիյադին զենք մատակարարելուն 18/07/2019 11:09 Ես քաղաքական հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում. Հրայր Թովմասյան 18/07/2019 11:07 Տղամարդը սպառնում է պայթեցնել Յարոսլավսկու կայարանը 18/07/2019 11:02 Իրականում մեր անհամաձայնությունը եղել է միայն մեկ հարցի շուրջ, ավելի ստույգ՝ մի անձի. Արա Շիրինյանը արձագանքել է Տիգրան Պասկևիչյանին 18/07/2019 10:56 ՄԻՊ-ի որոշմամբ` հատուկ հանձնարարությամբ աշխատանքային խումբ է գործուղվել Իջևան՝ կապված ստեղծված իրավիճակի հետ 18/07/2019 10:52 Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը առաջին աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա 18/07/2019 10:40 Ապօրինի ծառահատումները կասեցնելու ենք ամենայն վճռականությամբ. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ) 18/07/2019 10:34 Իջևանում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ձերբակալվել է 13 անձ. Քննչական կոմիտե 18/07/2019 10:32 Հանդուրժող չենք լինելու, Իջևանում տեղի ունեցած բախումների փաստի առթիվ հարուցված է քրեական գործ, կան բերման ենթարկվածներ. Ոստիկանապետ 18/07/2019 10:26 Զելենսկին հայտնել է Ռուսաստանի հետ երկխոսություն սկսելու պայմանները 18/07/2019 10:17 Կա՛մ որևէ մեկին խոստում են տվել, կա՛մ ինչ-ինչ ուղղորդումներով են առաջնորդվում. Նախշուն Տավարացյանը՝ ԲԴԽ-ում ստեղծված իրավիճակի մասին. «Փաստինֆո» 18/07/2019 10:16 «168 Ժամ». ԱՄՆ այցերը պետք է դիտարկել նոր օրակարգի մշակման տեսանկյունից. Նեյլ Մաքֆարլեյն 18/07/2019 10:13 «Ժողովուրդ». Կոռուպցիոն չարաշահումներ՝ քաղավիացիայի ոլորտում 18/07/2019 10:11 «Ժամանակ». «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում ովքեր են ստացել «ճոխ պարգևավճարներ» 18/07/2019 10:08 «Հրապարակ». 10-12 օր ԱՄՆ-ում՝ բազմաչարչար բյուջեի հաշվին 18/07/2019 10:04 «Հրապարակ». Սամվել Բաբայանը ցանկանում է փողոցով պարտադրել սահմանադրական փոփոխությունները 18/07/2019 10:01 «Փաստ». ԵՊՀ-ում վարվում է իշխանությունների քաղաքական քիմքին հաճո քաղաքական կուրս 18/07/2019 09:59 «Ժամանակ». «Ներման մասին» օրենքում փոփոխություն կկատարվի 18/07/2019 09:55 «Ժողովուրդ». Տավուշի մարզպետը բարոյախրատական հորդոր է հղել համայնքապետերին 18/07/2019 09:52 «Հրապարակ». ՀԵՀ-ը լուծարվում է. 40 մարդ կհամալրի գործազուրկների շարքերը 18/07/2019 01:41 Ցուցարարների որևէ անօրինական պահանջ չի կատարվել. Տավուշի մարզպետ (Տեսանյութ) 18/07/2019 01:12 Իջևանի ճանապարհը բացվում է, կան բերման ենթարկվածներ 18/07/2019 00:58 Իջևանի ճանապարհը դեռ փակ է, բանակցությունները շարունակվում են. Ահարոնյան 18/07/2019 00:34 Իջևանում մարդիկ ընտանիքների, այդ թվում՝ մանկահասակ երեխաների հետ կանգնած են ճանապարհին և չեն կարողանում հասնել իրենց անհրաժեշտ վայրերը. ՄԻՊ 18/07/2019 00:31 Օսիպյանը բանակցում է ցուցարարների հետ, վնասվածք ստացած ոստիկաններից 11-ը դիմել է բուժօգնության 17/07/2019 23:06 Իջևանում բախումների հետևանքով տուժել է շուրջ 25 ոստիկան, դեպքի վայր է մեկնել ոստիկանապետը 17/07/2019 22:09 Բախում Իջևանում. կան վիրավորներ, այդ թվում, ոստիկանների շրջանում (Տեսանյութ) 17/07/2019 22:06 Դռների տակ վնգստում են՝ եկեք մեզ տիրություն արեք.Նիկոլ Փաշինյանը՝ դատավորների մասին 17/07/2019 22:00 Հարավային Կալիֆոռնիայի ափերի մոտ հարյուրավոր դելֆիններ են երևացել (Տեսանյութ) 17/07/2019 21:50 Մեծ Բրիտանիայում հաշվում են կարապներին (Տեսանյութ) 17/07/2019 21:39 Սուդանի Զինվորական խորհուրդը և ընդդիմությունը քաղաքական համաձայնագիր են ստորագրել 17/07/2019 21:30 Սթիվ Բրյուսը գլխավորել է «Նյուքասլը» 17/07/2019 21:24 Դատարանը երկարաձգել է ուկրաինացի 6 նավաստու կալանման ժամկետը 17/07/2019 21:14 Ջանլուկա Մանչինին բուժզննում է անցնում է «Ռոմայում» 17/07/2019 21:06 Իսպանիայում ինտերնետային խարդախության համար 25 մարդ է ձերբակալվել

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը