Սահմանադրական դատարանի դատավորի (ՍԴ անդամի) կարգավիճակը և պաշտոնավարման ժամկետները

24/06/2019 16:38

Սահմանադրական դատարանի դատավորի (ՍԴ անդամի) կարգավիճակը և պաշտոնավարման ժամկետները


Իրավաբան, «Բաբայան քնսալթինգ» ընկերության հիմնադիր Արսեն Բաբայանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է.

«1. Համաձայն Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասության՝ Սահմանադրական դատարանը կազմված է ինը դատավորից…:   Սահմանադրական դատարանի դատավորներին ընտրում է Ազգային ժողովը՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: Իսկ ընտրության մանրամասները՝ համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ սահմանվում են Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով:

2. Սահմանադրությամբ սահմանված ընտրության, այսինքն, նաև առաջադրման կարգը սկսել է գործել Հանրապետության ներկայիս նախագահի կողմից իր պաշտոնն ստանձնելու օրը, ընդ որում՝ Սահմանադրության անցումային դրույթ հանդիսացած 213-րդ հոդվածի երկրորդ նախաասության համաձայն՝ Հանրապետության ներկայիս նախագահի կողմից պաշտոնն ստանձնելուց հետո սահմանվել է Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի համար առաջադրման հատուկ՝ ընդհանուր դրույթներից տարբերվող կարգ, որն էլ կիրառել են դատավորների ընդհանուր ժողովը և Հանրապետության նախագահը՝ առաջադրելով իրենց թեկնածուներին, և որն էլ հիմք է ընդունվել Ազգային ժողովի կողմից, երբ վերջինս ընտրել է այդ թեկնածուներից երկուսին Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում: Ուշադրություն եմ հրավիրում այն հանգամանքին, որ այս նախադասությունը, որում օգտագործվում է Դատարանի դատավոր բառը անգամ նոր պարբերություն չէ, այն ուղղակի շարունակություն է: Եթե Սահմանադրական դատարանի անդամները 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելուց հետո ևս շարունակեին մնալ որպես անդամներ, ապա սահմանադրական դատարանի Դատավորի թափուր հաստիք երբեք չէր առաջանա  հետևաբար ՍԴ չէր կարող համալրվել:

3. Սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու նպատակով Սահմանադրությունը՝ սկսած 1995 թվականի խմբարգրությամբ Սահմանադրությունից, երաշխավորել է Սահմանադրական դատարանի գործունեության հաջորդայնությունը՝ 2005 և 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությունների անցումային դրույթների միջոցով երաշխովորելով սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող այս միակ բարձրագույն մարմնի անդամների անփոփոխելիությունը: 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության 117-րդ հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն՝ Սահմանադրության այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո Սահմանադրական դատարանի գործող անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց 70 տարին լրանալը, իսկ 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության 213-րդ հոդվածի առաջին նախադասության համաձայն՝ մինչև Սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Սահմանադրական դատարանի նախագահը և անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների՝ 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը, այսինքն՝ Սահմանադրական դատարանի նախագահը, որն այդ կարգավիճակում նշանակվել է նախորդ գումարման Ազգային ժողվի կողմից, որպես Սահմանադրական դատարանի նախագահ պաշտոնավարելու է մինչև իր 65 տարին լրանալը, Սահմանադրական դատարանի այն անդամները, որոնք նշանակված են եղել Ազգային ժողովի կամ Հանրապետության նախագահի կողմից 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության հիման վրա՝ պաշտոնավարելու են մինչև իրենց 65 տարին լրանալը, իսկ 1995 թվականի Սահմանադրության հիման վրա նշանակված անդամները՝մինչև իրենց 70 տարին լրանալը:

4. Սահմանադրության անցումային դրույթները միշտ և անխզելիորեն փոխկապակցված են Սահմանադրության հիմնական տեքստի մյուս վերաբերելի դրույթների հետ, տվյալ դեպքում՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորի կարկավիճակի բաղադրիչ հանդիսացող նրա անփոփոխելիության սկզբունքի հետ, որից էլ հետևում է, որ Սահմանադրական դատարանի գործող նախագահը և դատավորներն անփոփոխելի են, իսկ նրանց պաշտոնավարման հատուկ՝ նախորդ խմբագրությամբ Սահմանադրություններով սահմանված ժամկետներն ամրագրող անցումային դրույթներն արդեն իսկ կատարմամբ սպառվել են:

5. Սահմանադրության անցումային այլ դրույթներում, ի տարբերություն Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների պաշտոնավարման անընդհատությունն ամրագրող կանոնի, սահմանվել են մասամբ լիովին այլ կարգավորումներ: Այսպես, այն դեպքում, երբ սահմանադրի կամքը եղել է որևէ գործող պաշտոնատար անձի լիազորության դադարեցումը կամ նրա վերընտրության իրավական նախադրյալ ամրագրելը, նա ուղղակիորեն համապատասխան դրույթներ է նախատեսել Սահմանադրության անցումային դրույթներում:

Օրինակ, համաձայն գործող Սահմանադրության 212-րդ հոդվածի՝ նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնն ստանձնելու օրը Կառավարությունը ներկայացնում է իր հրաժարականը:

Համաձայն Սահմանադրության 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների ստանձնման օրը նրա նախորդի՝ Արդարադատության խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են: Սահմանադրության 219-րդ հոդվածին համապատասխան` նոր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման պահից Սահմանադրության ուժով դադարել են նաև մինչև Սահմանադրության 11-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների լիազորությունները: 

Իսկ Սահմանադրության 215-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով մինչև Սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված դատարանների նախագահները և Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև փոփոխված Սահմանադրությամբ սահմանված նոր կարգով դատարանների նախագահների նշանակվելը և ընտրվելը, ինչը հիմք դարձավ բոլոր դատարանների և Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների փոփոխության կամ վերանշանակման (վերընտրության) համար:

Ի տարբերություն հիշյալ մարմինների պաշտոնատար անձանց պաշտոնավարման ամբողջական կամ մասնակի ընդհատման կամ նրանց փոփոխության սկզբունքի` բացի Սահմանադրական դատարանի նախագահից և անդամներից, սահմնադիրը հաջորդայնությունն ապահովելու սկզբունքն է ընտրել նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի (Սահմանադրության 218-րդ հոդված), ինչպես նաև Սահմանադրության 12-14-րդ գլուխներով նախատեսված մարմինների (Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով, Հաշվեքննիչ պալատ և Կենտրոնական բանկ) անդամների պաշտոնավարման համար`սահմանելով, որ նրանք նույնպես շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների`2005 թվականի Սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված ժամկետի ավարտը, ընդ որում, Վերահսկիչ պալատի անդամների համար` հաշվի առնելով այդ մարմնի լիազորությունների փոփոխությամբ պայմանավորված անվանման փոփոխությունը, հատուկ նշվել է, որ նրանք շարունակում են պաշտոնավարել որպես Հաշվեքննիչ պալատի անդամներ:

Վերոգրյալից ցանկացած ողջամիտ անձի համար ակնհայտ է դառնում, որ սահմանադիրը Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների համար ընտրել է հաջորդայնության (պաշտոնավարման շարունակականության) և անփոփոխելիության ապահովման կանոնը, իսկ այլ դատարանների նախագահների համար՝ նրանց փոփոխման իրավական հնարավորության կանոնը, մինչդեռ Արդարադատության խորհրդի և ԿԸՀ անդամների լիազորությունները դադարել են Սահմանադրության ուժով:

6. Սահմանադրության անցումային, ինչպես նաև եզրափակիչ դրույթներն սպառվում են իրենց կատարման պահին, ընդ որում, 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությունն ամբողջությամբ մտել է ուժի մեջ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից, ուստի իրավական տառաճանաչության տեսանկյունից անհեթեթություն է պնդումը, թե Սահմանադրական դատարանի անդամերի մասով առկա է անցումային իրավիճակ կամ Սահմանադրական դատարանը գտնվում է անցումային իրավիճակում և դեռևս ինչ-ինչ կազմավորման փուլում է:

7. Սահմանադրության հիմնական դրույթում, այն է` 166-րդ հոդվածի 1-ին մասը, Սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամները անվանվում են Սահմանադրական դատարանի դատավորներ, այնուհետև նոր ամրագրվում է նրանց առաջադրման՝ 2015 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության ուժի մեջ մտնելու հիմնական (ոչ անցումային) կարգը: Սահմանադրական դատարանի դատավորների կարգավիճակը միասնական է, ինչը նշանակում է, ի թիվս այլնի, որ նրանք բոլորը՝ անփոփոխելիության սահմանադրական սկզբունքի հիման վրա իրականացնում են սահմանադրական արդարադատություն՝ ապահովելով Սահմանադրության գերակայությունը, ուստի Սահմանադրական դատարանի մասով սահմանադրական ճգնաժամի մասին խոսակցություններն իրավաբանական կոմպետենտության իսպառ բացակայության կամ էժանագին քաղաքական շահարկումների արդյունք են և հարիր չեն իրավական և ժողովրդավարական պետությանը»:


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

Այսօր, 19:11 Սաուդյան Արաբիայում ավտոբուսի մասնակցությամբ վթարի հետևանքով 35 ուխտագնաց է զոհվել Այսօր, 19:05 Իրաքից հայտնել են Սիրիայից ԻՊ-ի գրոհայինների ձերբակալման մասին Այսօր, 19:01 Դավիթ Տոնոյանը ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի հետ քննարկել է ԼՂ հակամարտությանը վերաբերող հարցեր Այսօր, 18:56 Անկարան Սիրիայում քրդերին մեղադրում է արգելված զենք օգտագործելու համար Այսօր, 18:46 Ունենք բավարար կամք Հայաստանին աջակցելու կրթության ոլորտում քաղաքականության մշակման հարցում. ԱԶԲ պաշտոնյա Այսօր, 18:43 Հոկտեմբերի 21-ից հայ-վրացական սահմանով որոշ ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպումներն իրականացվելու են Հյուսիսային մաքսատուն-վարչությունում Այսօր, 18:37 Ո՞վ մտահոգություն չի ունենա նման արարքի համար. ՍԴ նախագահի հայր (Տեսանյութ) Այսօր, 18:18 Հարցնում էին՝ տանիքը ե՞րբ եք փոխել. ուրիշ բան չեն հարցրել. Վարդան Թովմասյան (Տեսանյութ) Այսօր, 18:13 Փաստորեն նույն իրավական հիմքով դադարել են ոչ միայն Հրայր Թովմասյանի, այլև ԱԺ ևս չորս պատգամավորի լիազորություններ. Ռուբեն Մելիքյան Այսօր, 18:05 Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հարուցված քրգործը ենթակա է կարճման, բայց Հայաստանի վրա բիծ է մնալու. ԼՀԿ պատգամավոր Այսօր, 17:51 Կատալոնիայի առաջնորդը հանդես է եկել անկախության հարցի շուրջ նոր հանրաքվե անցկացնելու օգտին Այսօր, 17:42 Ինսինյեն հանդիպում է անցկացրել Անչելոտիի հետ Այսօր, 17:30 Երևանում դանակով շրջող հայտնի «ուտիլիզատորը» սպառնացել է լրագրողներին (Տեսանյութեր) Այսօր, 17:27 Ֆիլիպիններում երկրաշարժը 5 մարդու կյանք է խլել Այսօր, 17:20 Հրայր Թովմասյանի դեմ քաղաքական պատվեր է իրականացվում. փաստաբան Այսօր, 17:16 Առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 28-ամյա կնոջը Այսօր, 16:56 Տնտեսական հեղափոխությունն ու պատերազմի վտանգը թողած՝ երկրի թիվ 1 հարցը դարձրել են Հրայր Թովմասյանի պաշտոնազրկումը. պատգամավոր Այսօր, 16:52 «Էրեբունի-Երևան 2801» տոնակատարության շրջանակում որոշ փողոցներ ժամանակավորապես փակ կլինեն Այսօր, 16:29 Վստահությունը չարաշահելու եղանակով հափշտակել է գումարներ. քրգործը դատարանում է Այսօր, 16:18 Ոստիկանները Դիլիջանում խոշոր չափերի չարաշահումներ են արձանագրել (Տեսանյութ) Այսօր, 16:10 Փաստորեն իշխանությունների մոտ ոչ մի սրբություն չի մնացել. Կարեն Բեքարյանը դիմել է միջազգային կառույցներին Այսօր, 16:03 Պաշտպանը մշակել է նախագծերի փաթեթ գրական-գեղարվեստական և այլ գրքերի վաճառքը, ինչպես նաև հումքի ներմուծումը ԱԱՀ-ից ազատելու համար Այսօր, 15:54 Քննարկումներ են ընթանում Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին նոր օրենքի նախագծի շուրջ. Արայիկ Հարությունյան Այսօր, 15:48 Ադրբեջանական քարոզչամեքենան ողջ թափով աշխատում է մեր դեմ, իսկ մենք Միլանում և Հռոմում ազգովի սուրճ խմելու ենք պատրաստվում. Աշոտյան Այսօր, 15:39 Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Ճապոնիայի վարչապետի հատուկ հարցերով խորհրդականին Այսօր, 15:30 Կապանում երկհարկանի շինության փլատակներից դուրս է բերվել երկրորդ բնակչի դին Այսօր, 15:17 Փոխարտգործնախարարը Կորեայի դեսպանին է ներկայացրել ԼՂ հիմնախնդրի լուծման շուրջ հայկական կողմի մոտեցումները Այսօր, 15:08 Նախկին հրամանատար Գրիգորի Սահակյանը կուսակցություն է հիմնում Այսօր, 14:55 Խախտումներ են հայտնաբերվել ստուգված բոլոր դպրոցներում Այսօր, 14:46 ԱԱԾ են կանչվել ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի 75-ամյա թոշակառու հայրը և երկու դուստրերը Այսօր, 14:43 Կապանում երկհարկանի շինության փլատակներից դուրս է բերվել 69-ամյա քաղաքացու դին Այսօր, 14:36 «Հագիբիս» թայֆունը Ճապոնիայում 77 մարդու կյանք է խլել Այսօր, 14:26 Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ Այսօր, 14:05 Վթարի հասցված վնասները գնահատելու համար կատարվում է ներքին քննություն. Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ Այսօր, 13:53 Սիրիական զորքերը դուրս են եկել Քոբանիից հյուսիս ընկած Թուրքիայի հետ սահման Այսօր, 13:26 Վիճաբանության ժամանակ մեկ անձ սպանվել էր, ևս երկուսը՝ վիրավորվել. մեղադրանք է առաջադրվել 23-ամյա երիտասարդին Այսօր, 13:21 Արցախի Հանրապետական բժշկական կենտրոնը դարձավ համալսարանական. ԵՊԲՀ-ում հուշագիր ստորագրեցին (տեսանյութ) Այսօր, 13:18 Հայաստանը կարող է հայտնվել քաղաքական աբսուրդի թատրոնի գլխավոր դերում. Արթուր Ղազինյան Այսօր, 13:12 Ֆիլիպինների նախագահը մոտոցիկլետից ընկել է Այսօր, 13:00 Սահմանին կառուցվող տունը՝ գյուղը շենացնելու երաշխիք Այսօր, 12:54 Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում. Արա Ղազարյան Այսօր, 12:46 Որքան ֆիզիկապես պատրաստված լինի ոստիկանը, այնքան առավել պաշտպանված կլինենք բոլորս. Էրիկ Օհանյան Այսօր, 12:39 Կատալոնիայում բողոքների երրորդ օրվա ընթացքում ավելի քան 40 մարդ է տուժել Այսօր, 12:32 ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետի տեղակալի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Բելառուս Այսօր, 12:24 Մոտ 24 միլիոն դրամ՝ Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցի համար Այսօր, 12:23 Թուրքիան հայտարարել է Սիրիայում գործողությունների ընթացքում 673 գրոհայինի չեզոքացնելու մասին Այսօր, 12:14 Արծվանիկի պոչամբարում տեղի ունեցած վթարը վերացվել է. Բնապահպանության տեսչական մարմին Այսօր, 12:06 ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը Թուրքիային նոր պատժամիջոցներով է սպառնում Այսօր, 11:50 Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ իրականացվող գործընթացն արդեն ստանում է վտանգավոր տեսք. Երվանդ Վարոսյան Այսօր, 11:42 Մելիքյան. Հաջորդը լինելու է քրեական գործը ԶԱԳՍ-ի աշխատողների նկատմամբ, որոնք 1970 թվականին ծննդյան վկայական են տվել Հրայր Թովմասյանին Այսօր, 11:32 ՀՀԿ գրասենյակ է այցելել ՀՔԾ քննիչը՝ առգրավելու համար Հրայր Թովմասյանի՝ ՀՀԿ անդամության կասեցմանը վերաբերող նյութերը Այսօր, 11:31 Չորային կլիմայի պատճառով հրդեհները նորից շատացել են. Ֆելիքս Ցոլակյան Այսօր, 11:29 Նավթի համաշխարհային գները նվազել են Այսօր, 11:22 Բրյուսելում կայացել է ՀՀ - ԵՄ Աշխարհագրական նշումների ենթակոմիտեի առաջին նիստը Այսօր, 11:13 Արտանետումների՝ Ողջի գետը լցվելու դեպքով կարող է քրեական գործ հարուցվել Այսօր, 11:08 Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ընդունել է Նուբար Աֆեյանին Այսօր, 11:00 Սյունիքում պոչատարի վնասման պատճառով արտանետումները լցվել են Ողջի գետը (տեսանյութ) Այսօր, 10:55 Մամեդյարով. Հայկական ազգանուններով Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են այցելել Ադրբեջան, սակայն այդ մասին պետք է նախապես տեղեկացնեն Այսօր, 10:50 Արթուր Վանեցյանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվի. Դանիել Իոաննիսյանին մերժեցին Այսօր, 10:34 Էն ժամանակ ինչո՞ւ չեք եկել կառավարության դեմը նստել. վարչապետը՝ սևազգեստ մայրերին (տեսանյութ) Այսօր, 09:52 «Հրապարակ». Ինչ է պահանջում «Լիդիան Արմենիան» Սերգեյ Բագրատյանից Այսօր, 09:50 «168 Ժամ». «Հիմարություն են խոսում». Նորատ Տեր-Գրիգորյանց Այսօր, 09:44 «Ժողովուրդ». Հայկ Հարությունյանի հետ դեպքի օրը նույն տանը եղած վկան լքել է Հայաստանը Այսօր, 09:42 «Հրապարակ». Ո՞վ է Արցախում Հայաստանի թեկնածուն Այսօր, 09:40 «Ժողովուրդ». Ծառայության մեջ իր գործն անող ոստիկանին սպանելու այս դեպքը առաջինը չէ Նոր Հայաստանում Այսօր, 09:36 «Հրապարակ». Անտառն այրում են նրանք, որոնց ամռանն արգելվեց անտառահատումը Այսօր, 09:33 «Փաստ». Փաշինյանը Հայրապետովին ազատել է անձնական պատճառներով Այսօր, 09:31 Հարուցվել է քրեական գործ իշխանությունը յուրացնելու առերևույթ հանցագործության դեպքի առթիվ Այսօր, 09:29 «Հրապարակ». Ինչո՞ւ է «ծռերի» ներկայացուցիչը նախապես «բրոնյա» արել հրապարակը Այսօր, 09:24 «168 Ժամ». Հիմա ի՞նչ են ուզում իմանալ 16/10/2019 21:22 Ակադեմիական ազնվության արժեքների մասին շատերի հայտարարությունները կատարելապես կեղծ են. Ռուբեն Հայրապետյանը դատական գործընթաց է սկսում 16/10/2019 19:33 Մեկ օրում Սիրիա է վերադարձել ավելի քան 900 փախստական 16/10/2019 19:30 Եվրամիությունը սատարում է խաղաղ բանակցությունների ուղղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին. Տոյվո Կլաար 16/10/2019 19:25 Սիրիական բանակը հինգ տարում առաջին անգամ մտել է Ռաքքա 16/10/2019 19:11 Ֆիլիպինների ափերի մոտ 6,5 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել 16/10/2019 19:02 Հռոմում 29 մարդ է հոսպիտալացվել ավտոբուսի մասնակցությամբ վթարից հետո 16/10/2019 18:53 ՀՀ ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրամաններով զոհված ու վիրավորված ոստիկանները պարգևատրվեցին 16/10/2019 18:50 Էրդողանը հայտարարել է, որ սիրիական քրդերի ուժերը բանտից ազատում են ԻՊ գրոհայիններին 16/10/2019 18:40 Կանադան ժամանակավորապես դադարեցրել է սպառազինության վաճառքը Թուրքիային 16/10/2019 18:17 «Մաստակի պատը»՝ Սիեթլում (Տեսանյութ) 16/10/2019 18:09 Քրոնիկ հոգնածություն, ցավեր, ողնաշարի մկանների անհամաչափ զարգացում. դպրոցական պայուսակների ծանրության հետևանքները (Տեսանյութ) 16/10/2019 18:03 ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը կսպասարկի չինական UnionPay քարտերը 16/10/2019 17:46 Երևանում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 ք/մ մակերեսի հաշվարկով գները աճել են 2.8 %-ով 16/10/2019 17:23 Beeline-ի և Մանկական զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակում մեկնարկել է չորրորդ փուլը 16/10/2019 17:10 Ոստիկանների պաշտպանվածությունը պետք է բարձրանա. Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցություն է հայտնել զոհված ոստիկանի հարազատներին 16/10/2019 17:02 Բանջարեղենային ռեկորդ. Գերմանիայում ընտրել են ամենախոշոր դդումը (Տեսանյութ) 16/10/2019 16:41 Հոկտեմբերի 17-ին որոշ ժամանակով կդադարեցվի Բջնի գյուղի գազամատակարարումը 16/10/2019 16:30 «Ryanair»-ի մուտքը մեր շուկա միանշանակ ավելացնելու է զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Հայաստան և հանգեցնելու է ավիատոմսերի գների անկման. Նիկոլ Փաշինյան 16/10/2019 16:16 Նավթի գներն աճում են 16/10/2019 15:55 ՄԱԿ-ում հայտարարել են, որ Ասանժի նկատմամբ խոշտանգումներ են կիրառվել 16/10/2019 15:38 «Պոբեդան» 40 տոկոսով կավելացնի արտասահմանից Ռուսաստան թռիչքների արժեքը 16/10/2019 15:22 Բրազիլիայում պայթյունի հետևանքով զոհվել է չորս մարդ 16/10/2019 15:16 Մեքսիկայում բանակային պարեկային ծառայության վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 15 մարդ 16/10/2019 15:09 Հոնգկոնգում բողոքի ցույցերի ընթացքում ձերբակալվել է ավելի քան 2,2 հազար մարդ 16/10/2019 15:01 Երևանում ոստիկանների վրա հարձակում գործած եղբայրները դեպքից առաջ գողություն են կատարել. նոր մանրամասներ 16/10/2019 14:56 Էրդողան. Սիրիայում Թուրքիայի գործողությունը կնպաստի Սիրիայի ամբողջականության պահպանմանը 16/10/2019 14:54 Ճաապոնիայում «Հագիբիս» թայֆունի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 74-ի 16/10/2019 14:44 Մոդրիչը բաց կթողնի «Բարսելոնայի» հետ հանդիպումը 16/10/2019 14:28 Կալիֆոռնիայում երկրաշարժ է տեղի ունեցել 16/10/2019 14:16 Աֆղանստանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհեր

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը