Շարունակելով սահմանադրական իրավունքի տարրական դասընթացը. Գոռ Հովհաննիսյան

28/02/2020 15:41

Շարունակելով սահմանադրական իրավունքի տարրական դասընթացը. Գոռ Հովհաննիսյան


Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, Հագենի համալսարանի Գերմանական և եվրոպական սահմանադրական և վարչական իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, Բեռլինի Տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Ոստիկանության և անվտանգության կառավարման բաժնի դոցենտ Գոռ Հովհաննիսյանը շարունակել է «սահմանադրական իրավունքի տարրական դասընթացը»։

«Արդյոք հանրաքվեով ՍԴ դատավորներին աշխատանքից ազատելը խախտում է այս սկզբունքը։

Համաչափության սկզբունքը ֆունդամենտալ իրավական սկզբունք է։ Այն բխում է իրավական պետության սկզբունքից, այսինքն՝ դրա դրսևորման մի ձև է։ Այս սկզբունքը սահմանափակում է հանրային իշխանության իրականացումը և այդ իմաստով հանդես է գալիս իբրև այսպես կոչված սահմանափակման սահմանափակման (այո, երկու անգամ) սկզբունքներից մեկը (որոշակիության, հիմնական իրավունքի էության անխախտելիության, առանձին դեպք կարգավորող օրենքի արգելքի սկզբունքների կողքին)։

Համաչափության սկզբունքի ծագման մասին մանրամասն գրել եմ։ Այն, ինչպես որ իրավական պետության սկզբունքը, մաքուր գերմանական «արտադրանք» է։

Համաչափության սկզբունքը պահանջում է, որ անձին ծանրաբեռնող իշխանական ակտը հետապնդի միայն լեգիտիմ նպատակ և պիտանի, անհրաժեշտ ու չափավոր լինի այդ նպատակին հասնելու համար։

Հանրային իշխանության հետապնդած նպատակը լեգիտիմ է, եթե այն ծառայում է ընդհանուր շահին, հանրության բարօրությանը։

Լեգիտիմ նպատակին հասնելու համար ընտրված միջոցը պիտանի է, եթե դրանով կարելի է հասնել դրված նպատակին։

Ընտրված միջոցն անհրաժեշտ է, եթե չկան լեգիտիմ նպատակին հասնելու ավելի մեղմ միջոցներ, այսինքն՝ միջոցներ, որոնք անձին ավելի քիչ են ծանրաբեռնում (այդ պատճառով համաչափության սկզբունքը հաճախ անվանում են նաև չափից ավելիի արգելքի սկզբունք)։

Ընտրված միջոցը չափավոր է, եթե այն ողջամիտ հավասարակշռության մեջ է գտնվում դրված նպատակի հետ, այսինքն՝ եթե այն չի առաջացնում այնպիսի բացասական հետևանքներ, որոնք ակնհայտորեն անհամամասն են ցանկալի արդյունքին (պրոֆ․ Ռոման Հերցոգի խոսքերով՝ «Չի կարելի թնդանոթներով կրակել ճնճղուկների վրա, անգամ եթե դա նրանց քշելու միակ միջոցն է»)։

Համաչափության սկզբունքի մասին այս ամենն իմանալուց հետո յուրաքանչյուր ոք շատ հանգիստ կարող է ստուգել, թե արդյոք հանրաքվեով ՍԴ դատավորներին աշխատանքից ազատելը խախտում է այս սկզբունքը։

Միակ բարդ հարցը, որ այստեղ ծագում է, այն է, թե արդյոք համաչափության սկզբունքը գործում է նաև հանրաքվեների համար։

Որ ժողովուրդն ինքը հանրաքվեով Սահմանադրությունը փոփոխելիս իրականացնում է հանրային իշխանություն, ինքնին հասկանալի է։ Բայց այստեղ արդեն չափազանց կարևոր է չշփոթել սահմանադրին (pouvoir constituant) սահմանադրություն փոփոխող օրենսդրի (pouvoir constitué) հետ։ Ժողովուրդը սահմանադիր (pouvoir constituant) է միայն առաջին անգամ կամ լրիվ նորՐ Սահմանադրություն ընդունելիս։ Արդեն գոյություն ունեցող Սահմանադրությունը փոփոխելիս ժողովուրդն այլևս սահմանադիր չէ, այլ սոսկ սահմանադրություն փոփոխող օրենսդիր (pouvoir constitué), և կաշկանդված է Սահմանադրության անփոփոխելի դրույթներով (սրա մասին արդեն մանրամասն գրել եմ)։ Ու քանի որ համաչափության սկզբունքը, ինչպես արդեն գիտենք, իրավական պետության սկզբունքի դրսևորումներից մեկն է, որն ամրագրված է գործող ՀՀ Սահմ․ 1-ին հոդվածում, որն իր հերթին անփոփոխելի է Սահմ․ 203-րդ հոդվածի ուժով, ուստի հանրաքվեով Սահմանադրությունը փոփոխելիս ժողովրդի իշխանությունը սահմանափակված էհամաչափության սկզբունքով։ Համաչափության սկզբունքը խախտող ցանկացած փոփոխություն անվավեր է։

(Կարծում եմ՝ արդեն բոլորը հասկացան, որ սխալ է, երբ հիմա խոսում են սահմանադրի մասին։ Իրականում պետք է խոսել միայն սահմանադրություն փոփոխող օրենսդրի մասին, որը ենթակա է սահմանադրին։ Ինչպես նաև սխալ է պնդել, թե ժողովրդի իշխանությունն անսահմանափակ է։ Ժողովուրդը հանդես չի գալիս միշտ նույն դերում, ուստի պետք է հստակ տարանջատել ժողովրդին՝ իբրև pouvoir constituant, և նույն ժողովրդին՝ իբրև pouvoir constitué։ Երբ ժողովուրդը հանդես է գալիս իբրև pouvoir constitué, նրա իշխանությունը սահմանափակված է, ինչպես որ հիմա է)։

Ու քանի որ մենք արդեն գիտենք, որ Սահմանադրությունը փոփոխելիս ժողովուրդը հանդես չի գալիս իբրև սահմանադիր, այլ միայն իբրև սահմանադրություն փոփոխող օրենսդիր, ու հենց այդ պատճառով կաշկանդված է համաչափության սկզբունքով, ուստի առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունը պարտադիր պետք է համապատասխաանի այս սկզբունքի պահանջներին։ Յուրաքանչյուր ոք արդեն կարող է շատ հանգիստ ստուգել դա։ Այսպես․

Առաջարկվող փոփոխությունը (ՍԴ յոթ դատավորների լիազորությունները դադարեցնելը) պիտի հետապնդի լեգիտիմ նպատակ։ Իշխող քաղաքական ուժի պնդմամբ՝ փոփոխության նպատակը գործող Սահմանադրության դրույթների հնարավորինս շուտ կենսագործումն է, այսինքն՝ որ ՍԴ դատավորները պաշտոնավարեն 12 տարուց ոչ ավել և իրենց միջից ընտրեն նախագահ 6 տարի ժամկետով։ Ինքնին հասկանալի է, որ սահմանադրական նորմերի կենսագործումը լեգիտիմ նպատակ է։

Այս լեգիտիմ նպատակին հասնելու համար ընտրված միջոցը՝ ՍԴ յոթ դատավորների լիազորությունների դադարեցումը, պիտի պիտանի լինի, այսինքն՝ նպաստի այդ նպատակին հասնելուն։ Պիտանիությունը նույնպես առկա է, որովհետև նոր դատավորները կարող են նշանակվել միայն 12 տարով և իրենց միջից պիտի ընտրեն նախագահ։

Ընտրված միջոցը պիտի նաև լինի անհրաժեշտ, այսինքն՝ չպետք է գոյություն ունենա դրված նպատակին հասնելու ավելի մեղմ միջոց, այն է՝ այնպիսի միջոց, որը ՍԴ յոթ դատավորներին ավելի քիչ կծանրաբեռնի։ Ու այստեղ է, որ մենք շատ մեծ պրոբլեմ ունենք։ Իհարկե կա դրված նպատակին հասնելու ավելի մեղմ միջոց։ Նույն նպատակին մենք կհասնենք, եթե ՍԴ այն դատավորների դեպքում, որոնք 12 տարուց ավել են պաշտոնավարելու, պաշտոնավարման ժամկետը նվազեցնենք մինչև 12 տարի ու նաև սահմանենք, որ ՍԴ գործող նախագահի նախագահական լիազորություններն էլ նվազում են մինչև 6 տարի։ Ու վերջ։ ՍԴ-ում կան դատավորներ, որոնց պաշտոնավարմանը մնացել է 2-3 տարի։ Այս մարդիկ ոչնչով չեն խանգարում գործող Սահմանադրության նոր դրույթների կենսագործմանը։ Նրանց ազատելով՝ մենք ոչ մի կերպ չենք հասնում դրված նպատակին, որովհետև նրանք որևէ կերպ չեն խանգարում այդ նպատակին հասնելու հարցում։

Այսպիսով, առաջարկվող փոփոխության բովանդակությունը նույնպես (ու ոչ թե միայն հանրաքվե նշանակելու ընթացակարգը) հակասահմանադրական է։

Ավելին, ես կարծում եմ, որ եթե ընտրվեր հարցի լուծման այս համաչափ տարբերակը (դատավորների լիազորությունների ժամկետի նվազեցում մինչև 12 տարի և նախագահի լիազորությունների ժամկետի նվազեցում մինչև 6 տարի), ապա որևէ խնդիր չէր լինի նաև նախապես այս փոփոխության սահմանադրականությունը ստուգելու հարցով ՍԴ դիմելը, որովհետև նման համաչափ ու արդար լուծումը հակասահմանադրական ճանաչելը ՍԴ-ի համար շատ դժվար կլիներ, ու ՍԴ-ի նման որոշումը ոչ ոքի չէր համոզի։ Ավելին, այն դատավորները, որոնց մնացել է պաշտոնավարելու 12 տարուց էլ պակաս ժամանակ, ոչ մի շահ չունեին ճանաչելու այսպիսի լուծումը Սահմանադրությանը հակասող, որովհետև այդ փոփոխությունը նրանց իրավունքներն ընդհանրապես չէր շոշափի։ Ավելին, նրանք շահագրգռված կլինեին նման փոփոխության ընդունմամբ, որովհետև դա նրանց համար կստեղծեր իրենց պաշտոնավարմանը մնացած վերջին 2-3 տարում ՍԴ նախագահ ընտրվելու հնարավորություն։ Ու այդ դատավորները, իմ իմանալով, ՍԴ-ում մեծամասնություն են։ Ու արդյունքում կունենայինք հենց ՍԴ-ի որոշմամբ սահմանադրական ճանաչված լուծում։

Ինչո՞ւ չէր կարելի ընտրել հարցի հենց այսպիսի լուծում», - Facebook-ի իր էջում գրել է Հովհաննիսյանը։


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

06/04/2020 23:36 Բորիս Ջոնսոնը տեղափոխվել է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք (BBC) 06/04/2020 23:34 Մոսկվա-Երևան չարտերային երկրորդ թռիչքը տեղի կունենա ապրիլի 7-ին ժամը 15։40-ին 06/04/2020 22:48 ԱԺ աշխատակազմի երկրորդ եռամսյակի պարգևատրման ֆոնդը ամբողջությամբ ուղղվելու է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին 06/04/2020 22:43 Նյու Յորքի կենդանաբանական այգում չորս վագր ու երեք առյուծ վարակվել են կորոնավիրուսով (BBC) 06/04/2020 22:21 Խնդիրը Աֆրիկայում աշխատելը չէ. Ավիացիայի ոլորտում իրականությունն այսօր էլ թաքցնում են և Փաշինյանից, և հանրությունից 06/04/2020 22:01 Տիգրան Համասյան. «ոչՊաշտոնական» համերգ (Տեսանյութ) 06/04/2020 22:00 Գործատուի կողմից տրամադրվող տեղեկանքը ենթարկվել է որոշակի փոփոխությունների. պարետատուն 06/04/2020 21:44 ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը գերազանցել է տասը հազարը (РИА Новости) 06/04/2020 21:42 Քաղավիացիայի ոլորտում կան խնդիրներ, հայկական ավիաընկերությունները զրկվել են Եվրոպա չվերթ կատարելու իրավունքից. Փաշինյան 06/04/2020 21:16 Փաշինյանը հուսով է, որ Պուտինի հետ գազի գնի շուրջ բանակցությունները հաջող ընթացք կունենան 06/04/2020 20:48 Իմ որոշմամբ մարտ ամսի համար պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևավճար չեն ստանա. Վարչապետ 06/04/2020 19:46 Խնդիր ենք դրել օրական 1000 թեստ անել․ կորոնավիրուսի թեստերի տեղական արտադրության համար կտրամադրվի 550 հազ. դոլար. Փաշինյան 06/04/2020 19:23 Թոքաբորբով ծայրահեղ ծանր հիվանդը մահացել է շտապօգնության մեքենայում. նրան չեն թեստավորել և սխալ պրոֆիլի ԲԿ տեղափոխելու որոշում են կայացրել 06/04/2020 19:18 «Red Wings»-ը ՌԴ կառավարությունից թույլտվություն է ստացել Մոսկվա-Երևան չվերթով ևս մեկ թռիչք իրականացնել 06/04/2020 18:55 Արցախն Ադրբեջանին կոչ է անում հրաժարվել սադրիչ գործողություններից 06/04/2020 18:51 Մայր Աթոռը հորդորում է հավատացյալներին պահքը լուծել ապրիլի 11-ին՝ Ճրագալույցի Ս․ Պատարագից հետո, և հաջորդող օրերին առանձնաբար այցելել եկեղեցի և ստանալ Սուրբ Հաղորդություն 06/04/2020 18:41 Հրազդանում կատարված սպանության դեպքի առթիվ հարուցված քրեական գործն ուղարկվել է դատարան 06/04/2020 18:25 ՖԻՖԱ-ն կարող է անորոշ ժամանակով երկարաձգել ընթացիկ մրցաշրջանը (Gazeta.ru) 06/04/2020 18:14 Առևտրաարդյունաբերական պալատը ֆորս-մաժորի հավաստագրեր կտրամադրի ընկերություններին, որոնք կորոնավիրուսի պատճառով չեն կարողացել կատարել միջազգային պարտավորությունները 06/04/2020 18:08 Պորտուգալիայում COVID-19-ով վարակվածների թիվը գերազանցել է 11 հազարը (RussiaToday) 06/04/2020 18:03 Դատախազությունը կոռուպցիոն սխեմատիկ չարաշահումներ է հայտնաբերել Լոռու մարզի մի քանի համայնքներում կատարված ճանապարհաշինության գործընթացներում 06/04/2020 17:58 Ադրբեջանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 641-ի (РИА Новости) 06/04/2020 17:46 Արարատ Միրզոյանն ԱԺ աշխատակազմի մի շարք աշխատողներին պարգևատրելու մասին կարգադրություն է ստորագրել 06/04/2020 17:36 Քաղաքացիական հասարակությունը պահանջում է անհապաղ չեղարկել «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 06/04/2020 17:27 Նիդեռլանդներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 18 հազարը (РИА Новости) 06/04/2020 17:16 Ռումինիայում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է չորս հազարը (РИА Новости) 06/04/2020 17:03 Մեկնարկել են ոռոգման համակարգերի մաքրման և վերանորոգման աշխատանքները 06/04/2020 16:58 COVID-19 վարակի արտցոլումն ադրբեջանական հասարակությունում և բանակում 06/04/2020 16:54 Շվեյցարիայում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 21 652-ի (РИА Новости) 06/04/2020 16:40 Հյուսիսային պողոտայի միջադեպը կապված էր արտակարգ դրության հետ. հարկադրանքի միջոց չի կիրառվել. Փոխոստիկանապետ (Տեսանյութ) 06/04/2020 16:36 Վեց ոստիկան վարակված է կորոնավիրուսով (Տեսանյութ) 06/04/2020 16:34 Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ոլորտային մասնագետները նոր թեժ գծով կպատասխանեն քաղաքացիների հարցերին 06/04/2020 16:28 ԱԻՆ ավտոբուսներով քաղաքացիները մեկուսացման վայրեր են տեղափոխվել 06/04/2020 16:25 ՀՀ ոստիկանության հոսպիտալում բուժվում են 83 վարակակիրներ. Փոխոստիկանապետ (Տեսանյութ) 06/04/2020 16:19 Կախված վիճակագրությունից՝ միանշանակ կարելի է քննարկել որոշակի մեղմացումներ մտցնելու հարցը. Նարեկ Զեյնալյան 06/04/2020 16:06 Փաշինյանի խորհրդականը՝ «Մոգո» վարկային կազմակերպության տնօրեն. ովքե՞ր են տերերը. Հ1-ի հետաքննությունը 06/04/2020 15:59 Կապիտալ ծրագրերի իրականացման գործընթացը գտնվելու է վարչապետի ուշադրության կենտրոնում 06/04/2020 15:50 ԱՄՆ զինված ուժերն Իրաքից Սիրիա են ուղարկում տեխնիկայով շարասյուն 06/04/2020 15:43 Բրիտանական հետախուզությունը նշել է COVID-19- ի առաջացման վարկածը (Gazeta.ru) 06/04/2020 15:31 Էդուարդո Էռնեկյանը 250 000 ԱՄՆ դոլարի օգնություն կտրամադրվի Հայաստանի կառավարությանը 06/04/2020 15:24 Տավուշի մարզի 5 բնակչի մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս. Մարզպետ 06/04/2020 15:18 Արարատի մարզում կա 173 վարակակիր, սակայն դեպքերի նվազման տենդենց կա. Մարզպետ 06/04/2020 15:15 Բելգիայում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվն հասել է 1632-ի (РИА Новости) 06/04/2020 15:06 Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 60 հազարը (РИА Новости) 06/04/2020 14:57 Ավստրիայում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 220-ի (РИА Новости) 06/04/2020 14:43 Ավտոարտադրողները մինչև ապրիլի վերջ կկորցնեն ավելի քան 100 միլիարդ դոլար (Интерфакс) 06/04/2020 14:36 Ազգային փոքրամասնություններին հիշատակի տարեթվերը նշելու համար տարեկան չորս օր չվճարվող արձակուրդի իրավունք ընձեռել․ առաջարկ 06/04/2020 14:30 Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են Հայաստանին բնական գազի մատակարարման հետ կապված հարցեր 06/04/2020 14:26 Պարի՛ր COVID-19-ի դեմ. Վրացի բժիշկները ոգևորում են միմյանց (РИА Новости) (Տեսանյութ) 06/04/2020 14:17 Բելառուսում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 13-ի (РИА Новости) 06/04/2020 14:12 Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 7-8-ն աստիճանաբար կնվազի 6-8 աստիճանով 06/04/2020 13:58 «Pen-Pineapple-Apple-Pen» հիթի հեղինակը դրա նոր տարբերակը նվիրել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին (Gazeta.ru) (Տեսանյութ) 06/04/2020 13:54 Apple-ը պատրաստել է ավելի քան 20 միլիոն դիմակ և պաշտպանիչ էկրան (РИА Новости) 06/04/2020 13:48 Վարչապետն էմոցիոնալ է արտահայտվել, սակայն հիվանդացության դեպքերի նվազումը չպետք է ավելորդ ոգևորություն առաջացնի. Սերգեյ Բագրատյան 06/04/2020 13:44 Նավթի համաշխարհային գները նվազում են 06/04/2020 13:42 Աշխարհում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը գերազանցել է 68 հազարը (Известия) 06/04/2020 13:37 Դիահերձողը կարող է դիահերձել կորոնավիրուսով հիվանդ անձի և նույնիսկ չիմանալ այդ մասին. բժիշկ 06/04/2020 13:32 Ծաղկազարդը կորոնվիրուսից առաջ և այժմ (Լուսանկարներ) 06/04/2020 13:30 Պուտինն ու Փաշինյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը 06/04/2020 13:26 Ավտոմեքենաների օտարման հարկվող գործարքներ իրականացրած անձինք տարեկան եկամուտների հայտարարագրերը պարտավոր են ներկայացնել մինչև ապրիլի 20-ը 06/04/2020 13:22 Չինաստանում մեկ օրում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակի 39 նոր դեպք (РИА Новости) 06/04/2020 13:17 Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է 15 ավտոպատահար, 19 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ 06/04/2020 13:14 Թեստավորման քանակը չափազանց փոքր է, և այն չի կարող Հայաստանում համաճարակի իրական պատկերը տալ. «Այլընտրանքային նախագծեր խումբ» 06/04/2020 13:01 Մեքսիկայում կորոնավիրուսի պատճառով պաշտոնյաների աշխատավարձները կկրճատվեն և պարգևավճարներ չեն լինի (РИА Новости) 06/04/2020 12:55 ՊՎԾ-ն ներկայացրել է Ոստիկանությունում իրականացրած ուսումնասիրությունը. պետության օրինական շահերին ենթադրաբար հասցվել է շուրջ 470 մլն ՀՀ դրամ 06/04/2020 12:49 Վստահ եմ, որ շուտ է դրական դինամիկայի մասին խոսել. Գևորգ Գորգիսյանը՝ վարչապետի հայտարարության մասին 06/04/2020 12:40 ԱԳՆ կողմից մատուցվող հյուպատոսական մի շարք ծառայություններ հասանելի կլինեն տեսակապի միջոցով 06/04/2020 12:34 Արցախյան թավիշն այլ բանի կարող է վերածվել. Արփինե Հովհաննիսյան 06/04/2020 12:29 Ռուսաստանի հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակի 954 նոր դեպք (РИА Новости) 06/04/2020 12:20 Քաղաքի բոլոր վերելակներն ու խանութներն անընդհատ է պետք ախտահանել այս օրերին. Արման Սաղաթելյան 06/04/2020 12:12 Fitch Ratings-ը նվազեցրել է Հայաստանի վարկանիշը՝ «բացասական» կանխատեսմամբ 06/04/2020 12:03 Կարևոր հայտարարություն 2019 թ. ձեռք բերված, սակայն Հայաստան չներմուծված ավտոմեքենաների մաքսազերծման վերաբերյալ 06/04/2020 11:50 Պահանջվում են ճիշտ որոշումներ, նոր մտածողություն. Էլինար Վարդանյան 06/04/2020 11:42 Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 188-ի (РИА Новости) 06/04/2020 11:34 Արցախում ընտրությունների օրը իրավախախտումների վերաբերյալ 62 հաղորդում է ստացվել, որից 14-ով քրեական գործ է հարուցվել 06/04/2020 11:27 Կորոնավիրուսից ապաքինվել է ևս 5 քաղաքացի 06/04/2020 11:18 ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են 06/04/2020 11:02 ԱՄՆ-ում մեկ օրում 25,5 հազար մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, ավելի քան հազարը՝ մահացել (TSN.ua) 06/04/2020 10:50 Կորոնավիրուսի դրական դինամիկայի 3 անգամ նվազում ունենք. հաստատվել է 11 նոր դեպք. Փաշինյան 06/04/2020 10:46 Կորոնավիրուսի հետևանքով 68-ամյա քաղաքացի է մահացել 06/04/2020 10:40 American Airlines ավիաընկերությունը Նյու Յորք թռիչքների 90%-ը կրճատում է (Gazeta.ru) 06/04/2020 10:24 Ստեփանակերտում հանրային սննդի օբյեկտների սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանման պահանջներն են ստուգվել 06/04/2020 10:15 Հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ՊԲ զինծառայող 06/04/2020 10:10 Չինաստանում 6,2 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել 06/04/2020 00:53 Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Covid-19-ով հիվանդանոց է տեղափոխվել (BBC) 05/04/2020 16:38 Վարչապետն անցկացրել է հերթական խորհրդակցությունը և կարևորել ստեղծագործականության խթանումը 05/04/2020 16:28 Քաղավիացիայի ոլորտում Հայաստանը ներգրավվել է մի ցանկում, որտեղ աֆրիկյան երկրներն են, Աֆղանստանը, Իրանն ու Հյուսիսային Կորեան. Արմեն Մինասյան 05/04/2020 14:18 Covid-19 Armenia հավելվածներն արդեն գործում են Google Play և AppStore հարթակներում 05/04/2020 14:10 ԱՄՀ-ն պատրաստ է բացել պատերզմական իրավիճակի համար նախատեսված պահուստը՝ 1 տրիլիոն դոլարի չափով 05/04/2020 12:45 Հենց հիմա հայտարարեք, որ կարատինը տևելու է առնվազն մինչև մայիսի 1-ը. Արման Սաղաթելյան 05/04/2020 11:03 Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 822-ի 04/04/2020 22:02 Ավելի քան 1,5 մլն դոլարի գյուղմթերք է փչացել, քանի որ բեռնատարները մոտ 15 օր կանգնած էին սահմանին. «Սպայկա» (Տեսանյութ) 04/04/2020 21:45 Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ Արցախում կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման հարցով միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստ է գումարվել 04/04/2020 20:53 ICAO-ի անունից Հայաստանին դիմած Լեոնարդ Վիքսը ցեղասպանագետ է. Ռոբերտ Հայրապետյան 04/04/2020 20:17 Հայկական երկու ավիաընկերություն ժամանակավորապես զրկվել է եվրոպական ուղղություններով կատարվող չվերթների իրավունքից 04/04/2020 19:03 Հայաստանի Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն չի զրկվել լիցենզիայից 04/04/2020 18:35 Վանաձորում հացը թանկացավ. Մարուքյան 04/04/2020 17:11 Դեսպանատունը պարզաբանել է, թե ում է առաջնահերթություն տրվել Մոսկվայից Երևան ապրիլի 6-ի թռիչքի տոմսերի ձեռքբերման հարցում 04/04/2020 16:57 Տաթևիկ Ռևազյանը խոստանում է՝ Միջազգային ավիացիոն կազմակերպության զեկույցի մասին հավելյալ տեղեկություն հայտնի կլինի օրվա ընթացքում 04/04/2020 16:35 Փաշինյանը կպատասխանի ամենաշատ «Լike» հավաքած հարցերին

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը