10 առաջարկ կառավարությանը, որոնցից շատերը պետք է գործարկել անհապաղ. Ռոբերտ Հարությունյան

26/04/2020 17:51

10 առաջարկ կառավարությանը, որոնցից շատերը պետք է գործարկել անհապաղ. Ռոբերտ Հարությունյան


Ներկայացնում ենք տնտեսական գիտությունների թեկնածու Ռոբերտ Հարությունյանի հոդվածը. 

«Նոր կորոնավիրուսի համաճարակը բավականին մեծ վնասներ է պատճառում և դեռևս կպատճառի Հայաստանի տնտեսությանը: Մեծ են վնասները նաև թեթև արդյունաբերության ոլորտում, որտեղ համաձայն պաշտոնական վիճակագրական տվյալների 2019 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ ունեցել ենք մոտ 200 ընկերություններ, որոնք նախորդ տարվա ընթացքում իրականացրել են մոտ 31,4 մլրդ դրամի արտադրություն, որը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել է, այդ թվում՝ մոտ 10,7 մլրդ դրամի չափով արտադրությունը սպառվել է ԵԱՏՄ երկրներում, մոտ 9,1 մլրդ դրամի չափով՝ այլ երկրներում և մոտ 11,2 մլրդ դրամի չափով՝ տեղական շուկայում: Ոլորտում գրանցված է ավելի քան 8000 աշխատող, որոնց հիմնական զանգվածը կանայք են:

Համաճարակի և հատկապես կարանտինի պայմաններում մեր ընկերություններից շատերը ստիպված դադարեցնել են աշխատանքները, որի հետևանքով կրում են մեծ վնասներ՝ կապված աշխատավարձերի, հարկերի, վարձակալությունների վճարումների, ինչպես նաև մինչև կարանտինը կնքված պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ուշացումների կամ անհնարինության հետ: Որոշ ընկերությունների մոտ բավականին մեծ վնասներ է առաջացրել ռուսական ռուբլու վերջին արժեզրկումը, որի հետեևանքով ոլորտի կրած վնասները գնահատվում են ավելի քան 150 մլն դրամ:

Վերոնշյալի հետևանքով, ոլորտի ընկերություններից շատերը ստիպված են լինում գնալ աշխատատեղերի կրճատման, իսկ որոշ ընկերություններ, նույնիսկ, արտադրությունների փակման: Միաժամանակ, առկա է մեծ անորոշություն, թե երբ է ավարտվելու կարանտինի ռեժիմը, ընդ որում՝ ոչ այդքան Հայաստանում, որքան արտադրանքի սպառման շուկաներում, ինչպես կփոխվի սպառողական վարքագիծը և արդյոք չեն նվազի արտահանման պատվերները, և այլ նմանատիպ խնդիրներ:

Գիտակցելով, որ ստեղծված պայմաններում Կառավարությունը հայտնվել է տնտեսության բոլոր ճյուղերում ընկերությունների կորուստների նվազեցումը հնարավորինս մեղմելուն ուղղված բարդագույն որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտության առջև, այդուհանդերձ, հաշվի առնելով հետճգնաաժամային շրջանում և հատկապես կանանց զբաղվածության ապահովման խնդրում թեթև արդյունաբերության ընկերությունների կարևորությունը, կարծում ենք, որ ոլորտը պետք է արժանանա պետության առանձնահատուկ վերաբերմունքին:

Ելնելով վերը շարադրվածից, կարծում ենք նպատակահարմար ստորև բերված գործիքների և աջակցության ծրագրերի իրականացումը, որոնցից շատերը պետք է գործարկել անհապաղ, իսկ շատերը, նույնիսկ, կարող են կիրառվել այլ ոլորտների համար ևս:

1. Հետաձգել 2019 թվականի շահութահարկի վճարման ժամկետներն առնվազն 6 ամսով առանց տույժերի կիրառման: Չնայած այն հանգամանքի, որ 2019 թվականի շահույթը և դրանից հաշվարկվող շահութահարկը ձևավորվել է նախորդ տարի, ընկերությունները, հատկապես ֆինանսական միջոցների հասանելիության խնդիրների պարագայում, օգտագործել են ձևավորված շահույթը որպես շրջանառու միջոցներ՝ պլանավորելով ստանալ սույն թվականի մարտին և ապրիլին ընթացիկ գործունեությունից եկամուտներ և դրանց մի մասն ուղղել շահութահարկի վճարմանը: Սակայն, ավելի քան մեկ ամիս տևող տնտեսական կոլապսը, օտարերկրյա գործընկերների կողմից վճարումների ուշացումները չեն տալիս հնարավորություն վճարել հարկերը: Շահութահարկի վճարման հետաձգումը հնարավորություն կտա ընկերություններին չկուտակել նոր պարտավորություններ՝ տույժերի կամ վարկերի տեսքով, և հետագայում համեմատաբար հեշտ դուրս գալ ճգնաժամից:

2. Հետաձգել շահութահարկի մասով կանխավճարների վճարումը 2020 թվականի համար: Սա հնարավորություն կտա ընկերություններին չսառեցնել իրենց ֆինանսական միջոցները և օգտագործել դրանք շրջանառու միջոցների համալրման համար:

3. Տրամադրել մարտ և ապրիլ ամիսների համար հաշվարկված եկամտահարկի գծով արձակուրդ՝ թույլատրելով ընկերություններին չվճարել այն: Միջին աշխատավարձի 150 հազար դրամ հաշվարկային մեծության պարագայում ոլորտի մարտ-ապրիլ ամիսների եկամտահարկի գումարը, մեր հաշվարկներով, կազմում է մոտ 560 մլն դրամ: Ընկերություններից շատերը վճարել են աշխատակիցների մարտի աշխատավարձը՝ անկախ բիզնեսի չաշխատելու հանգամանքից, սակայն շատերը չունեն ամրության այնպիսի պաշար, որպեսզի կարողանան վճարել նաև ապրիլ ամսվա աշխատավարձն առանց եկամուտների ձևավորման, համենայնդեպս՝ ամբողջ ծավալով: Նույնիսկ եթե Կառավարությունը որոշում կայացնի թույլատրել թեթև արդյունաբերության ընկերությունների աշխատանքն ապրիլի 20-ից, ընկերություններից շատերը չեն աշխատի ամբողջ ծավալով, հաշվի առնելով այն փաստը, որ արտահանման շուկաները փակ են, տեղական շուկայի սպառման կետերը՝ խանութները, նույնպես չեն աշխատում: Ուստի, եկամտահարկի մասով արձակուրդի տրամադրումը լրացուցիչ խթան կդառնա ընկերությունների համար աշխատողներին աշխատանքից չազատելու և պետության սոցիալական խնդիրների բեռը չավելացնելու համար:

4. Գույքահարկի և հողի հարկի գծով տրամադրել ընկերություններին վճարման ենթակա տարեկան գումարի 50 տոկոսի չափով զեղջ:

5. Այն ընկերություններին, որոնք արտակարգ դրության շրջանում չաշխատելու պատճառով իրենց աշխատակիցներին ուղարկել են հարկադիր պարապուրդի՝ համաձայն գործող օրենքի ստանձնելով նրանց աշխատավարձի 2/3 չափով փոխհատուցման պարտավորություն, տրամադրել դրամաշնորհ՝ յուրաքանչյուր աշխատակցի կտրվածքով մինչև վճարվող գումարի 70 տոկոսը, բայց ոչ ավելի քան 100,000 դրամը: Այս գործիքը կնվազեցնի ընկերությունների ծախսերը կարանտինի ժամանակահատվածում, թույլ տալով պահպանել որոշակի կապիտալ ճգնաժամից դուրս գալու համար:

6. Տալ Արդարադատության նախարարության պաշտոնական պարզաբանումը՝ արտակարգ դրության ռեժիմը որպես ֆորսմաժոր ճանաչելու վերաբերյալ: Ներկայումս բավականին մեծ են տարակարծություններն ընկերություններում, ինչպես Հայաստանի ներսում, այնպես էլ օտարերկրյա գործընկերների շրջանակներում պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մասով և դրանց դիմաց տույժերի կիրառման տեսանկյունից: Նման պարզաբանումը հնարավորություն կտար հստակություն մցնել առկա տնտեսական վեճերում:

7. Առաջիկայում կտրուկ ավելացնել թեթև արդյունաբերության արտադրանքի պետական գնումներն՝ ընդլայնելով ձեռքբերվող տեսականին և քանակները, ինչը հնարավորություն կտա հնարավորինս մեծ քանակով ընկերություններ ներգրավվել տվյալ գործընթացում և ապահովել այդ ընկերությունների եկամուտների ոշորակի մակարդակ՝ սպառման շուկաների դեռևս փակ և անորոշ մնալու պարագայում:

8. Բնակչությանը տրամադրել տեղական ոչ պարենային արտադրանքի ձեռքբերման վաուչերներ՝ վերջիններիս սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում (կարելի է քննարկել նաև աշխատավարձերի փոխհատուցման ծրագրերի շրջանակներում մի մասի վճարումը վաուչերների տեսքով): Տվյալ վաուչերները քաղաքացիները կարող են ուղղել այդ թվում թեթև արդյունաբերության ապրանքների ձեռքբերմանը, ինչով կաջակցեն ոլորտի արտադրանքի սպառմանը ճգնաժամային իրավիճակում: Յուրաքանչյուր շահառուին հասանելի վաուչերների գումարային մեծության հաշվարկումն առանձին քննարկման առարկա կարող է լինել:

9. Իրականացնել պետական աջակցություն Հայաստանի թեթև արդյունաբերության ոլորտի ապրանքների առցանց վաճառքների հավելվածի ստեղծման և դրանց լոգիստիկ կենտրոնի կառուցման համար: Այս միջոցառումը հնարավորություն կտա իրականացնել վաճառքները՝ նույնիսկ փակ խանութների և շուկաների պարագայում, կնպաստի դրամական միջոցների անկանխիկ շրջանառության ծավալների մեծացմանը:

10. Վերանայել Կառավարության կողմից հաստատված աջակցության վարկային ծրագերր համապատասխանելիության չափանիշները: Հաշվի առնելով ոլորտում վաճառքների իրականացման սեզոնայնությունը և տարաժամկետ վճարումների պրակտիկան, որոնց հետևանքով ընկերությունները ժամանակ առ ժամանակ ունենում են հարկային, վարկային և այլ վճարումների ուշացումներ ու եռամսյակային կտրվածքով ոչ կայուն հոսքեր, վերջիններս փաստացի զրկվում են պետական աջակցության հայտարարված որոշ գործիքներից օգտվելու հնարավորությունից: Ուստի, Կառավարության կողմից առաջարկվող գործիքների շրջանակներում նախատեսված պահանջների համապատասխան փոփոխությունը կամ թեթևացնումը հնարավորություն կտա առավել մեծ քանակով ընկերությունների ներգրավվել տվյալ գործիքներից օգտվողների շարքում՝ էապես բարձրացնելով այդ գործիքների տնտեսական օգտակարությունը:

Առաջարկվող միջոցառումները որոշակի առումով կմեղմեն Հայաստանի թեթև արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների դժվարությունները, կնվազեցնեն նրանց վնասները և կաջակցեն ճգնաժամից դուրս գալու ընկերությունների ջանքերին:
Հուսով ենք, որ մեր առաջարկությունները կարժանանան ՀՀ Կառավարության դրական վերաբերմունքին և օպերատիվ կերպով կյանքի կկոչվեն:

Համոզված ենք, որ համավարակով պայմանավորված ճգնաժամի նոր տնտեսական իրողություններում զբաղվածության խնդրի լուծման համապետական ծրագրերում թեթև արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների գործունեությունն առանձնահատուկ կարևորություն է ձեռք բերում»: 


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

14/06/2021 18:50 Ռուսաստանում մեկ օրում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային վարակի 13 721 դեպք 14/06/2021 18:38 ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից առաջ Մակրոնը «երկար զրույց» է ունեցել Էրդողանի հետ 14/06/2021 18:27 «Հայ տղամարդիկ սովոր չեն, երբ կինը 24 ժամ ուշադրության կենտրոնում է». երգչուհի Յանա Գրիգորյանը՝ որպես դերասանուհի հանդես գալու, բաց տեսարանների և անձնականի մասին 14/06/2021 18:17 «Converse4Women»՝ համապարփակ աջակցություն Կոնվերս բանկի կին վարկառուներին 14/06/2021 18:04 Իմ աչքի առաջ կա, թե ով պետք է ինձ փոխարինի. հիմա չեմ ուզում անուններ տալ. Ռոբերտ Քոչարյան 14/06/2021 17:54 Ստոլտենբերգ. ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը չի հայտարարի Ուկրաինայի և Վրաստանի՝ դաշինքին անդամակցելու ժամկետների մասին 14/06/2021 17:46 Անելու ենք ամեն ինչ ատոմակայանի կյանքը երկարեցնելու համար. Ռոբերտ Քոչարյան 14/06/2021 17:34 Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ճապոնացի դիրիժոր Դաիչի Դեգուչին 14/06/2021 17:23 Աշխարհում COVID-19-ով վարակվածների թիվը մոտենում է 176 միլիոնի 14/06/2021 17:06 Անցած 3 օրվա ընթացքում արձանագրվել է 48 վթար. 1 մարդ մահացել է, 62-ը՝ ստացել մարմնական վնասվածքներ 14/06/2021 16:47 Բայդենը շփոթել է Լիբիան և Սիրիան 14/06/2021 16:34 Ներկա խնդիրներին ավելի արագ ու ամբողջական լուծում որևէ այլ թիմ ի վիճակի չէ տալ. Քոչարյան 14/06/2021 16:26 «Որևէ մեկը չփորձի թպրտալ». Փաշինյանը զգուշացրեց՝ անձամբ է բոլորին ասֆալտին պառկեցնելու (Տեսանյութ) 14/06/2021 16:09 Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային ժամին քարոզարշավ է անում. ԱԽ գրասենյակից վստահեցնում են՝ արձակուրդում է. կառավարությունում այդ մասին որևէ որոշում չկա (Լուսանկարներ) 14/06/2021 15:47 Ժամը 11:00-ից մինչև 17:00-ն խորհուրդ է տրվում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից 14/06/2021 15:23 «Իմ Հայաստան» ծրագրի զբոսաշրջային փորձառությունների ներկայացումը Երևանում 14/06/2021 15:10 29-ամյա կինը, 2018-ի գարնանը լինելով հղի վիճակում, իր մոր հետ որոշել է վաճառել երեխային. հարուցված քրգործով մեղադրանք է առաջադրվել 5 անձի 14/06/2021 15:02 Արվե՞ստ, թե՞ գիտություն. վերականգնված կտավի պատմություն. Այվազովսկի 14/06/2021 14:43 Գորիսից Որոտան և Շուռնուխ ճանապարհին, Կապանից Ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն և այլ բնակավայրերի ճանապարհներին կան ադրբեջանական զինված ծառայողներ. ՄԻՊ 14/06/2021 14:33 Պարզվել են Գետափ գյուղի բնակչին անզգուշությամբ մահ պատճառելու հանգամանքները 14/06/2021 14:18 Էջմիածնում Ռոբերտ Քոչարյանի գալու պահին աղավնիներ են թռցրել (Տեսանյութ) 14/06/2021 14:07 ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար. Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կարևոր են 14/06/2021 13:52 Նիկոլականներից շատերը գիտակցում են պարտությունը, միայն մի հոգի դեռ չի գիտակցել, որովհետև ոտքերն իրականությունից կտրված են. Վահե Հակոբյան 14/06/2021 13:40 «Թուրքիայի քաղաքացին չպետք է կարողանա ՀՀ-ում հող կամ այլ բան գնել». Մարուքյանը պնդում է՝ ապաշրջափակումից առաջ ՀՀ օրենսդրությունը պետք է վերանայել 14/06/2021 13:33 Ռուս խաղաղապահները փոխանցել են հատուկ բժշկական սարքավորումներ Լեռնային Ղարաբաղի մանկական հիվանդանոցի համար 14/06/2021 13:20 Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի չեղարկումը նոր պատերազմն է. Մարուքյան 14/06/2021 13:13 Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանիրավի մեղադրանքներ հնչեցնել Հայոց Եկեղեցու հասցեին․ Մայր Աթոռի արձագանքը 14/06/2021 13:12 Մեր իրականության ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը խոզակերպ իշխանությունն է. Նիկոլ Փաշինյան 14/06/2021 13:06 Իրական եմ համարում «Հայաստան» դաշինքի հետ կոալիացիայի ստեղծումը. «Պատիվ ունեմ» դաշինքի ներկայացուցիչ 14/06/2021 13:03 Ոազմագերիների վերադարձը ներքաղաքական կյանքում չպետք է շահարկվի. Էդմոն Մարուքյան 14/06/2021 12:55 Երևանի, Լոռու և Կոտայքի որոշ հասցեներում գազ չի լինի 14/06/2021 12:47 Բացահայտվել է Արտաշատ քաղաքի բնակչուհու սպանության դեպքը 14/06/2021 12:36 Թիմում բացահայտ խոսում են, որ Փաշինյանին «տարել» է, նա հոգեպես անհավասարակշիռ է. «Այլընտրանքային նախագծեր խումբ» 14/06/2021 12:23 «Պատիվ ունեմ» դաշինքի ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացվում են քաղաքական ուժեղ ճնշումներ, փորձում են կասեցնել մեր հաջողված քարոզարշավը, չի ստացվելու. Արսեն Բաբայան 14/06/2021 12:20 Բաքվում լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքչյանին դատապարտել են 20 տարվա ազատազրկման 14/06/2021 12:04 Մարտունի ԲԿ-ից «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» է տեղափոխվել 1-4 տարեկան 12 երեխա. ԱՆ 14/06/2021 11:57 ՀՀ-ի առջև ծառացած բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել. կարող եք այս վիճակից դուրս գալ. Մարուքյանը՝ ընտրողներին 14/06/2021 11:52 Ադրբեջանի զինված ուժերին ՀՀ գյուղերի հարևանությունից հեռացնելու, անվտանգության գոտի ստեղծելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը պետք է միջպետական գանգատով դիմի ՄԻԵԴ. ՄԻՊ 14/06/2021 11:39 Մեր այսօրվա իրականությունն ականապատված դաշտ է, անհրաժեշտ է այդ ճանապարհը անցնել նվազագույն կորուստներով. Դա կարող է ապահովել Ռոբերտ Քոչարյանը. Կարեն Կարապետյան 14/06/2021 11:38 Եղբայրները ձերբակալվել են՝ ավազակային հարձակում կատարելու կասկածանքով. ՔԿ 14/06/2021 11:33 Վերջին պատերազմի ժամանակ ստեղծված քաոսը բացառված կլինի. Գորգիսյանը ներկայացրել է ԼՀԿ-ի անվտանգության ծրագրերը 14/06/2021 11:29 Հունիսի 20-ից հետո սրանք հեռանալու են, ինչի գիտակցումն արդեն կա իշխող ուժի շարքերում. Տիգրան Աբրահամյան 14/06/2021 11:16 Կրակոցներ Արարատի մարզում` «օրենքով գող» Մարսոյի գերեզմանի դիմաց. կա զոհ. դեպքի վայրում հայտնաբերվել է 50-ից ավելի պարկուճ․ shamshyan.com 14/06/2021 11:06 Արդեն ընկալում է պարտության անխուսափելիությունը և ենթագիտակցաբար դրսևորում է իշխանությունը հետ ստանալու ճիգեր. Նախկին նախարարը՝ Փաշինյանի մասին 14/06/2021 11:02 Էս երկու օրը բոլոր ընտրակաշառք տվողներին կլցնենք ծակերը. հունիսի 21-ից անձամբ եմ զբաղվելու ժանգոտած մեխերով. Փաշինյանը կրկին սպառնաց մուրճով (Տեսանյութ) 14/06/2021 10:57 Պատրաստվում ենք 2022 թվականից ծնված ամեն երրորդ ու հաջորդ երեխային ամիսը վճարել 50 հազար դրամ նպաստ մինչև 4 տարեկանը. Նիկոլ Փաշինյան 14/06/2021 10:54 Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 41 դեպք, մահացել է 4 մարդ 14/06/2021 10:49 Նաֆթալի Բենեթը դարձել է Իսրայելի նոր վարչապետ 14/06/2021 10:37 Հայաստանում COVID-19-ի դեմ կատարվել է ավելի քան 55 000 պատվաստում. ԱՆ 14/06/2021 10:24 Ավարտվել է Իրանում վայրէջք կատարած «Բոինգի» միջադեպի քննությունը. արձանագրվել են թռիչքային անվտանգությանն սպառնացող թերություններ. Քաղավիացիա 14/06/2021 10:16 Գելլափի արդյունքներով ՄԻՊ Արման Թաթոյանը հանրային վարկանիշով առաջատար է 13/06/2021 22:32 «Հանուն պետության ինքը պիտի գնա, իրա հոգեկանը չի դիմանում». Սուրեն Պապիկյանի ու Էջմիածնի քաղաքապետի հեռախոսազրույցը՝ Նիկոլ Փաշինյանի մասին (Տեսանյութ) 13/06/2021 12:29 Փաշինյանը փորձում է խաբել արտաքին խաղացողներին. Արթուր Վանեցյան 13/06/2021 10:18 Սյունիքի Տեղ գյուղի սահմանային հատվածում երկու բնակիչ իրնց տրակտորներով հայտնվել են ադրբեջանական տարածքում. բանակցություններից հետո ազատ են արձակվել. ՊՆ 12/06/2021 22:07 Ողջունում ենք 15 հայ գերիների վերադարձը և Հայաստանի որոշումը Ադրբեջանին տրամադրել կարևոր տեղեկատվություն. ԱՄՆ Պետքարտուղար 12/06/2021 22:00 Այո՛, պատերազմից հետո Օնիկ Գասպարյանն ինձ զանգահարել է. Իհարկե, կոշտ, կոպիտ խոսքեր եղել են. Սերժ Սարգսյան (Տեսանյութ) 12/06/2021 21:37 Հայաստան վերադարձած 15 գերիների մեջ են օրեր առաջ Վարդենիսից տարված վեց տղաներից հինգը. դուք հասկանո՞ւմ եք՝ սա ինչ է նշանակում. Սոֆյա Հովսեփյան 12/06/2021 19:53 Հայաստանն Ադրբեջանին հանձնել է հակատանկային և հակահետևակային 97 հազար ականների տեղակայման քարտեզ 12/06/2021 19:44 ԱՄՆ-ը, Վրաստանը և ԵԽ-ն օգնել են իրականացնել Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին Աղդամի շրջանի ականապատ դաշտերի քարտեզի փոխանցումը 12/06/2021 19:36 Հայ 15 գերու վերադարձի գործում որոշիչ դերը պատկանում է Ռուստամ Մուրադովին. «Սպուտնիկ-Արմենիա» 12/06/2021 19:24 Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձող գերիների լուսանկարը 12/06/2021 19:13 Ադրբեջանի ԱԳՆ. Աղդամի շրջանի ականապատ դաշտերի քարտեզի դիմաց Բաքուն Երևանին 15 մարդ է փոխանցել 12/06/2021 19:04 «Բրոնյա» անելով Հանրապետության հրապարակը՝ Նիկոլը նախապատրաստում է նոր մարտի մեկ. Նաիրա Զոհրաբյան 12/06/2021 18:39 Դուք խելոք, հանգիստ հունիսի 21-ին գնալու եք ձեր տներով ու բաբայիկ եք անելու. Փաշինյանն՝ ընդդիմադիրներին (Տեսանյութ) 12/06/2021 18:32 Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ մեկ Ալիևն ու Էրդողանն են աշխատում, մեկ էլ՝ Նիկոլը. Աշոտյան 12/06/2021 18:17 Զոհված զինվորները պետք է երկնքում հպարտանան, որ իրենց հարազատները երջանիկ են. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ) 12/06/2021 17:59 Փաշինյանը հիստերիկացել է «Պատիվ ունեմ» դաշինքի վարկանիշի կտրուկ աճից. լրացուցիչ բենզին էր նրա վառվող սրտի վրա. Արմեն Աշոտյան 12/06/2021 17:48 Հանրային հեռուստաընկերությունը հորինված պատճառներով մերժել է հեռարձակել «Պատիվ ունեմ» դաշինքի նախընտրական քարոզչական հոլովակը. Արմեն Աշոտյան 12/06/2021 17:43 Հադրութում իրականցված որոնումների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 8 աճյուն. ԱԻՊԾ 12/06/2021 16:54 Կաշառք տալու մեջ մեղադրվող պատգամավորի թեկնածուն կալանավորվել է. ՀՔԾ 12/06/2021 16:44 Սև լճի տարածքում ոչ մի «թուրքական բանակային ստորաբաժանման տեղակայման» մասին խոսք չի գնում. ՀՀ ՊՆ 12/06/2021 15:18 Թշնամին Հայաստանի տարածքում է, բայց մեր ներսում ենք թշնամիներ փնտրում. Անի Սամսոնյան 12/06/2021 15:04 Հնդկաստանում մեկ օրում ավելի քան 4 հազար մարդ է դարձել COVID-19-ի զոհ 12/06/2021 14:50 «Կապուտ ենք խոսում». Փաշինյանը բլոտի կանոններն էր հիշել (Տեսանյութ) 12/06/2021 14:37 Աշխարհում COVID-19-ով վարակվածների թիվը գերազանցել է 175 միլիոնը 12/06/2021 14:27 Մենք Նիկոլի ձեռքը սկզբից պետք է բռնենք, հետո ականջից բռնենք ու դուրս վռնդենք. Վահե Հակոբյան 12/06/2021 13:58 «Խոսելու վրա է». Քոչարյանի արձագանքը՝ քավոր դառնալու առաջարկին 12/06/2021 13:41 Ամերիկյան Ջորջիա նահանգում հրաձգություն է տեղի ունեցել, կա մեկ զոհ 12/06/2021 13:25 Այս վիճակում իշխանությունը բանակի ծախսերը կրճատում է. բանակ չունեցող երկիրը չի կարող հարևաններից մշտական վախի մեջ չապրել. Ռոբերտ Քոչարյան 12/06/2021 13:19 Արարատի մարզում հունիսի 14-ին պլանային ջրանջատում կլինի 12/06/2021 13:06 «Պետք է բոլոր ժեխերին ցույց տանք իրենց տեղը». Փաշինյանն իր աջակիցներին հունիսի 21-ին հրավիրեց Հանրապետության հրապարակ՝ տոնելու հաղթանակը 12/06/2021 12:59 Իրանում սկսվել են COVID-ի դեմ ազգային դեղամիջոցով պատվաստումները 12/06/2021 12:42 Աֆղանստանում գրոհայինները հարձակման հետևանքով սպանվել է հարսանիքի 5 մասնակից 12/06/2021 12:27 Բագրատաշենի անցակետում քննարկվել են մաքսային ոլորտում էլեկտրոնային տվյալների փոխանակմանը և համագործակցության խորացմանն առնչվող հարցեր 12/06/2021 12:18 Արցախում կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք է գրանցվել 12/06/2021 12:07 Քիմիական նյութերի արտահոսքի պատճառով Չինաստանում ութ մարդ է մահացել 12/06/2021 11:56 Եթե Սպիտակում 3 տարի ոչինչ չի արվել, ի՞նչ երեսով են գալիս ու վստահության քվե ստանալու համար դիմում ձեզ. Քոչարյանը՝ սպիտակցիներին 12/06/2021 11:44 «Արցախը միշտ կարևորել է ՌԴ-ի դերը խաղաղության ու կայունության պահպանման գործում». Արցախի նախագահը շնորհավորել է Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ 12/06/2021 11:36 Կոմպրոմատին սպասելիս. Վահե Հովհաննիսյան 12/06/2021 11:28 «Ողորմիր ինձ, Աստված, քանզի մարդն ինձ կոխոտեց, ամենօրյա պատերազմներն ինձ նեղեցին». Փաշինյանը՝ Սևանում (Տեսանյութ) 12/06/2021 11:19 Վստահ եմ՝ մեզ հաջողվելու է մեր պետության և ժողովրդի համար այս ծանր ժամանակներում բոլոր առողջ ուժերի հետ միասին պատվով դուրս գալ փորձությունից. Սերժ Սարգսյան 12/06/2021 11:08 Ընտրությունների վերաբերյալ կարծիք արտահայտող քաղաքացիներին վիրավորելն ու ծաղրելը, այդ թվում` նրանց լուսանկարներ ու տեսանյութեր տարածելով, պետք է դադարեցնել. ՄԻՊ 12/06/2021 10:55 Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 88 դեպք, մահացել է 1 մարդ 12/06/2021 10:49 Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Միխայիլ Միշուստինին՝ Ռուսաստանի օրվա առթիվ 12/06/2021 10:30 Արմավիրի մարզում ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացել է գեներալ Սեյրան Սարոյանի քրոջ որդին. shamshyan.com 12/06/2021 10:21 «Համոզված եմ՝ հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ դաշնակցային փոխգործակցության հունով». Փաշինյանը շնորհավորել է Պուտինին 12/06/2021 10:15 «168 Ժամ». Փաշինյանը հիմա իրագործում է պետության դեմ հաղթանակի վերջին արարը 12/06/2021 10:13 «Ժողովուրդ». Ընտրացուցակներում ընդգրկված տղամարդկանց մեծ մասը չի ծառայել բանակում 12/06/2021 10:10 «Հրապարակ». Ռուբեն Խլղաթյանի ձերբակալման փաստը ոգևորություն է առաջացրել ոչ միայն իշխանական, այլև՝ ընդդիմադիր մյուս ճամբարներում 12/06/2021 10:08 «Փաստ». Որոշ շտաբների մոտ անգամ 24-ժամյա հսկողություն է սահմանված

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը