Կալանավորված անձին   ընտանիքի անդամների   հետ տեսակցելու և   հեռախոսային խոսակցություններն անհիմն արգելելու  անթույլատրելի պրակտիկան շարունակվում է․   ՄԻՊ

06/09/2021 12:21

Կալանավորված անձին ընտանիքի անդամների հետ տեսակցելու և հեռախոսային խոսակցություններն անհիմն արգելելու անթույլատրելի պրակտիկան շարունակվում է․ ՄԻՊ


«Ինչպես 2020 թվականի, այնպես էլ 2021 թվականի ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանը դարձյալ բողոքներ է ստացել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից կալանավորված անձին մերձավոր ազգականների, այդ թվում՝ ընտանիքի անդամների և օրինական ներկայացուցչի հետ տեսակցություններն ու հեռախոսային խոսակցություններն անհիմն արգելելու մասին: Այդ բողոքների, ինչպես նաև վարույթն իրականացնող մարմինների կայացրած որոշումների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ խնդիրներն այս առումով համակարգային են, անթույլատրելի պրակտիկան՝ շարունակական»,- ասվում է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2020 թվականի տարեկան հաղորդման մեջ։

«Քրեական հետապնդման մարմնի և դատարանի՝ կալանավորված անձի տեսակցություններն արգելող որոշումները ոչ միշտ են բավարար պատճառաբանված: Մեծամասամբ վարույթն իրականացնողը բավարարվում է օրենսդրական նորմերի վկայակոչմամբ, և առհասարակ չի կատարվում համադրում գործի փաստական հանգամանքների, գործով ձեռք բերված փաստական տվյալների հետ:

Ինչ վերաբերում է կայացված որոշման վերանայմանը, ապա որոշ դեպքերում կա՛մ դա անհարկի ձգձգվում է կամ ընդհանրապես չի քննարկվում սահմանափակման շարունակական կիրառման անհրաժեշտության հարցը: Նման պայմաններում սահմանափակումը հաճախ կիրառվում է ինքնանպատակ, առանց իրավաչափ շահի հետապնդման, ավելին, ունենում է կալանավորված անձին հոգեճնշելու, նրանից քննության համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու միտում: Ստացվում է, որ անձին ազատությունից զրկելուց զատ, նրան պատճառվում են լրացուցիչ զրկանքներ՝ ընտանիքի հետ կապը սահմանափակելու ձևով:

Օրինակ՝ բողոքներից մեկով կալանավորած կինը զրկվել է անչափահաս երկու երեխաներին տեսնելու կամ նրա հետ խոսելու հնարավորությունից և չեն ներկայացվել պատշաճ հիմնավորումներ։

Գործերից մեկով սահմանվել և շուրջ վեց ամիս արգելանք է կիրառվել կալանավորված անձի տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի նկատմամբ (ներառյալ՝ զավակների): Ընդ որում, չի վերացվել նաև պաշտոնական հաղորդակցության արդյունքում:

Քրեական գործը քննող քննիչները, դատախազները, դատավորները արգելանքի անհրաժեշտությունը հաճախ են արդարացնում իրավաչափ շահով՝ ցուցաբերելով ձևական մոտեցում և այդպես էլ չեն պարզաբանում, թե ինչ փաստական տվյալների արդյունքում է հետևություն արվել, որ անձն, օգտվելով տեսակցությունների և հեռախոսային խոսակցությունների իրավունքից, կխոչընդոտի գործով օբյեկտիվ քննություն կատարելուն: Այս համատեքստում հատկապես պարզ չէ, թե օրինակ՝ մանկահասակ երեխաները ինչ առնչություն ունեն անձին մեղսագրվող արարքի հետ, նրանց տեսակցությունները կամ հեռախոսային խոսակցություններն ինչպես կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ գործի քննությանը:

Հարկ է նկատել, որ գործնականում տեսակցություններն ու հեռախոսային խոսակցություններն արգելվում են միաժամանակ: Սովորաբար, նախ, վերացվում է տեսակցությունների արգելքը, իսկ հեռախոսային խոսակցությունների արգելքը ևս որոշ ժամանակահատված շարունակվում է պահպանվել: Նման մոտեցումը վարույթն իրականացնող մարմինը պատճառաբանում է հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկողության մեխանիզմի բացակայությամբ:

Մասնավորապես, ըստ քննչական մարմինների, հեռախոսազանգերի դեպքում չկա որևէ գործիքակազմ պարզելու համար, թե իրականում ում հետ է կալանավորված անձը խոսում: Այս առումով անվիճելի է, որ ինչպես թերի իրավակարգավորումները, այնպես էլ անձի վարքագծի իրավաչափության վերահսկողության մեխանիզմների բացակայությունը չի կարող հանգեցնել անազատության մեջ գտնվող անձի իրավունքի ոչ համաչափ սահմանափակմանը: Ուստի հարցի լուծման համար չպետք է իրավիճակային լուծում առաջարկել մարդու իրավունքի սահմանափակման տեսանկյունից: Համակարգային լուծման համար անհրաժեշտ են այլընտրանքային մոտեցումներ:

Անհրաժեշտ է ընդգծել նաև, որ տեսակցություններն ու հեռախոսային խոսակցությունները ընտանիքի և արտաքին աշխարհի հետ կապի երկու տարբեր, ինքնուրույն միջոցներ են, ուստի ամեն դեպքում պետք է քննարկվի դրանցից յուրաքանչյուրի սահմանափակման անհրաժեշտության հարցը. ոչ մի դեպքում չպետք է մեկի սահմանափակումն ինքնին հանգեցնի մյուսի սահմանափակմանը:

Արտաքին աշխարհի հետ կապը պահպանելու և մերձավոր ազգականների հետ տեսակցելու իրավունքի իրացման օրենսդրական և գործնական ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ իրավակիրառ պրակտիկայում առաջ եկող խնդիրներն, ի թիվս այլնի, նաև օրենսդրական թերի և ոչ հստակ կարգավորումների արդյունք են:

ՀՀ օրենսդրությունն այս առումով թեև բովանդակում է որոշակի կարգավորումներ, այնուհանդերձ դրանք բավարար չեն իրավունքի իրական երաշխավորման համար:

Ցանկացած պարագայում՝

1. ինքնին քրեական գործի քննության փաստը չի կարող լինել ընտանիքի կամ մերձավոր ազգականների հետ տեսակցության իրավունքի սահմանափակման հիմք: Նման հաղորդակցման ցանկացած սահմանափակում պետք է ունենա հատուկ և անհատականացված հիմնավորում․

2. տեսակցելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակից պետք է առանձնացնել ազատությունից զրկվածի ընտանիքի անդամներին կամ մերձավոր ազգականներին ու նրանց հետ տեսակցելու իրավունքը սահմանափակելու հնարավորության համար նախատեսել ավելի խիստ պահանջներ.

3. ընտանիքի կամ մերձավոր ազգականների հետ ձերբակալվածի կամ կալանավորվածի տեսակցության իրավունքը սահմանափակելու լիազորությամբ չպետք է օժտված քննիչը․

4. այս իրավունքը սահմանափակող որոշումները պետք է լինեն հիմնավորված և պատճառաբանված,

 5. դրանք պետք է անհապաղ հանձնվեն կալանավորվածին և/կամ նրա փաստաբանին՝ բողոքարկման իրավական հնարավորությունից լիարժեք օգտվելու նպատակով,

6. ընտանիքի կամ մերձավոր ազգականների հետ տեսակցության իրավունքը սահմանափակող որոշումը պետք է պարբերաբար վերանայվի՝ անկախ ազատությունից զրկված անձի ցանկությունից կամ վերաբերմունքից:

Վերոնշյալի հաշվառմամբ՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը մշակել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ: Դեռ 2018 թվականին, համագործակցելով Արդարադատության նախարարության հետ, ներկայացրել է նախարարություն։ Հետագայում բազմիցս քննարկվել է Ազգային ժողովի Պետական-իրավական, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովներում։

Մինչև ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կազմում օրենսդրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը, անհրաժեշտ է պրակտիկան զարգացնել այն ուղղությամբ, որ վարույթն իրականացնողի կողմից կայացված յուրաքանչյուր որոշմամբ հստակ ամրագրվի անձանց շրջանակ, որոնց հետ արգելվում են կալանավորված անձանց տեսակցությունների ու հեռախոսային խոսակցությունները: Միաժամանակ, անհրաժեշտ է պարբերաբար վերանայել որոշումն ու արգելքի անհրաժեշտության վերացման դեպքում վերացնել կայացված որոշումը», - նշվում է ՄԻՊ-ի հաղորդման շրջանակում: 


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

Այսօր, 18:30 Զորամիավորումներում անցկացվել են հավաք-խորհրդակցություններ Այսօր, 18:24 Ադրբեջանի հետ կապված կարևոր իրադարձությունները. անցնող շաբաթն` ամփոփ Այսօր, 18:20 Ալեն Սիմոնյանը վերահաստատել է Հայաստանի լիակատար աջակցությունը Կիպրոսին. ԱԺ նախագահը կիպրոսցի գործընկերոջը հրավիրել է Հայաստան Այսօր, 18:15 Հոկտեմբերի 26-ին գումարվող ԱԺ հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 18 հարց Այսօր, 18:11 Դպրոցական արձակուրդը կերկարաձգվի մեկ շաբաթով, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կանցնեն հեռավար ուսուցման Այսօր, 18:10 ՀՀ բյուջեով հնարավոր էր ռազմական ծախսերն ավելի մեծացնել՝ ի հաշիվ տասներորդական նշանակության ասֆալտապատումների. Կարեն Հովհաննիսյան Այսօր, 18:02 ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Կիպրոսի պաշտպանության նախարարին Այսօր, 17:54 Պարեկային ծառայողը գործել է իրավաչափ. Ոստիկանությունը պարզաբանում է տարածել «դիմակ չկրող ոստիկանը վարորդին տուգանում է դիմակ չկրելու համար» տեսանյութի առնչությամբ Այսօր, 17:42 Մի հաջողության պատմություն. Մեկ հարկի ներքո (Տեսանյութ) Այսօր, 17:30 Երկրաշարժ՝ Բավրա գյուղից 10 կմ հյուսիս-արևելք Այսօր, 17:22 Հայկական ընկերությունները հրավիրվել են ուսումնասիրել Սիերա Լեոնեի ներդրումային հնարավորությունները Այսօր, 17:14 Էրդողանը կմասնակցի Ֆիզուլիի օդանավակայանի բացման արարողությանը Այսօր, 17:04 Գյումրիում, Աշոցքում ու Ծաղկահովիտում ձյուն է գալիս Այսօր, 17:03 Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ են տարվում՝ Դադիվանք ուխտագնացությունները վերականգնելու համար Այսօր, 16:55 «Նոր օրենքը սահմանափակում է խոսքի ազատությունը». Լրագրողական միջազգային կազմակերպությունները միանում են Հայաստանի Ժուռնալիստների միության պահանջին Այսօր, 16:53 Ռազմիկ Մարգարյանը նշանակվել է Սուրեն Պապիկյանի արարողակարգի պատասխանատու Այսօր, 16:43 Իրանական բեռնատարներից վճարների գանձումը դեմ է եռակողմ համաձայնությանը. Հայաստանում Իրանի դեսպան Այսօր, 16:33 Երգիչ Մհեր Արմենիան Շուռնուխից ոտքով գալիս է Երևան. պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը (Տեսանյութ) Այսօր, 16:24 Դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթների հարուցմամբ արդար դատաքննությունը խոչընդոտող փաստերը ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով Այսօր, 16:11 Դիլիջանի նախկին քաղաքապետի գործով նախաքննությունն ավարտվել է Այսօր, 16:05 «Սրանք թուրքական խաղաղասիրությամբ ծանր հիվանդ են, որոնք չեն բուժվում, մեռնում են»․ Աղվան Վարդանյանը ստացել է «դրական ազդակների» վերաբերյալ կառավարության պատասխանը Այսօր, 15:58 Վաղ է մեկնաբանել դեսպաններին արտաքսելու վերաբերյալ Թուրքիայի որոշումը․ Ստոլտենբերգ Այսօր, 15:50 Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության պետի տեղակալը բերման կենթարկվի դատարան՝ «Իկրայի գործով» ցուցմունք տալու (Տեսանյութ) Այսօր, 15:43 Անցած 3 օրվա ընթացքում արձանագրվել է 48 վթար. 3 մարդ զոհվել է, 57-ը՝ ստացել մարմնական վնասվածքներ Այսօր, 15:37 Նոր աշխարհում Հայաստանի նման փոքր երկրների համար նոր հնարավորություններ են լինելու. Արմեն Սարգսյան Այսօր, 15:30 ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչը կողմ է Հայաստանում համայնքների խոշորացմանը Այսօր, 15:29 YouTube-ին պետք է արգելվի ընտրությունների արդյունքները կասկածի տակ դնող հոլովակներ տարածել Ռուսաստանում Այսօր, 15:24 Պաշտպանական ծախսերն ընդամենը 11 տոկոսով ավելացնելն ակնհայտորեն քիչ է. ռազմական փորձագետ Այսօր, 15:18 Դատավոր Սերգեյ Մարաբյանը կարգապահական պատասխանատվության չի ենթարկվի Այսօր, 15:13 ՍԱՏՄ-ն կիրակնօրյա ստուգայցեր է իրականացրել հանրային սննդի օբյեկտներում, հայտնաբերվել են խախտումներ Այսօր, 15:07 Անտառային հրդեհներ առաջացնելու կասկածանքով Թուրքիայում ձերբակալել են ռուս զբոսաշրջիկների Այսօր, 15:00 «Արեք դա հանուն առաջնագծում իր կյանքի գնով մեր խաղաղության համար պայքարող տղերքի». Արմեն Մուրադյանը խնդրանքով դիմել է կանանց Այսօր, 14:53 Աճյունների որոնումը, պայմանավորվածության համաձայն, կմեկնարկի վաղը. ԱԻՊԾ Այսօր, 14:46 Վիվա-ՄՏՍ. Գանձաքարում կիսակառույցի խնդիր կլուծվի Այսօր, 14:40 ՄԻՊ-ը զինծառայողների բնակարանային ապահովման առաջարկներ է ուղարկել ԱԺ պաշտպանության հանձնաժողով Այսօր, 14:33 Շտապողականությունը մեզ որևէ լավ տեղ չի տանելու. Տիգրան Աբրահամյան (Տեսանյութ) Այսօր, 14:26 Նախկինում Հայաստանը ե՞րբ է մտադրություն ունեցել ուրիշի հող նվաճել․ մենք ազատագրել ենք մեր պատմական հողերը․ Վահան Բաբայան Այսօր, 14:20 Նիկոլ Փաշինյանը մոլորության մեջ կամ մոլորեցնում է մարդկանց. Սուրեն Պարսյան Այսօր, 14:14 «Հայ դյուցազնավեպի քոչարյան պատկերապատումը» խորագրով ցուցահանդեսի շրջանակում կայացել է «Սասունցի Դավիթ» բջջային հավելվածի շնորհանդեսը Այսօր, 14:08 Քննարկվում է Եվրոպական միգրացիոն ցանցում դիտորդի կարգավիճակով Հայաստանի անդամակցության հարցը Այսօր, 13:57 ՃՈ ուժեղացված ծառայություն մարզերում․ հայտնաբերվել է 4984 խախտում Այսօր, 13:43 Դիլիջանի Հովք գյուղում առաջին անգամ անցկացվել է «Դդմի Տոնը» Այսօր, 13:35 Հնարավոր է՝ բուհերը կրկին անցնեն հեռավար կրթության. առաջարկվել է դպրոցներում արձակուրդը երկարաձգել ևս մեկ շաբաթով Այսօր, 13:30 Կկայանա մեցցո-սոպրանո Վարսենիկ Ավանյանի «Աշնանային երկխոսություն» խորագրով մենահամերգը Այսօր, 13:21 Ընդդիմությունը չի բացառում, որ մինչև նոյեմբերի 9-նն էլ կարող է պայքարի դուրս գալ Այսօր, 13:14 «Թյուրքական միջանցքի» բացմամբ կհանձնենք Սյունիքը, կփակենք Արցախի թեման, կկտրվենք Իրանից և կվերածվենք ավտոկայանատեղիի, թուրքական ազդեցության գոտու․ Վարուժան Գեղամյան Այսօր, 13:08 ՊԵԿ-ը ներմուծող-իրացնող հարկ վճարողների շրջանում բացահայտել է փաստաթղթավորման պահանջի խախտման դեպքեր Այսօր, 13:00 Անչափահաս վարորդը փախուստի պահին մեքենաների է վնասել Այսօր, 12:51 Երևանում երիտասարդը վրաերթի է ենթարկել 57 և 29 տարեկան երկու հետիոտնի. վերջիններս տեղում մահացել են Այսօր, 12:45 Ակնհայտ է՝ իշխանությունը թաքցնելու բան ունի. դելիմիտացիայի գործընթացում Հայաստանի շտապողականությունը բավականին հարցեր է առաջացրել. Տիգրան Աբրահամյան (Տեսանյութ) Այսօր, 12:40 «Արմենիա» փառատոնը կներկայացնի Յուրի Մեդյանիկին և Դմիտրի Յաբլոնսկուն Այսօր, 12:32 Արտակ Բեգլարյանը համագործակցության ծրագրեր է քննարկել ԱՄՆ կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաոյի հետ Այսօր, 12:26 «Կկոտրվի այն առասպելն ու միֆը, թե այս իշխանություններն ընդամենն ապիկար են, կոռուպցիոներ չեն». ընդդիմադիրները գնում են «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հետքերով (Տեսանյութ) Այսօր, 12:22 Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը նշանակում է մի մեծ քար նետել Արցախի ինքնորոշման, Արցախի ճակատագրի վրա․ Սեյրան Օհանյան (Տեսանյութ) Այսօր, 12:14 ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորներն այցելել են Գյումրի (Տեսանյութ) Այսօր, 12:08 Հայաստանը տարածքներ նվաճելու մտադրություններ չունի. Նիկոլ Փաշինյան Այսօր, 12:03 Խստորեն պահպանել դիմակ կրելու պահանջը. իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված. Առողջապահության նախարարություն Այսօր, 11:56 Պատերազմում զոհված Վահե Մելիքսեթյանը հետմահու արժանացել է «Հայրենիքի նվիրյալ ազգային բժիշկ» մրցանակին Այսօր, 11:49 Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 42 նոր դեպք է գրանցվել. նաև մահացել է 40-ամյա կին Այսօր, 11:43 Տեղի կունենա Moscow Classic Ensemble-ի աշնանային համերգը. Արցախի ստեղծագործական դպրոցներին կհանձնվեն երաժշտական գործիքներ Այսօր, 11:37 Գերեզմանատան վարիչը պահանջել և ստացել է 1 420 000 ՀՀ դրամ կաշառք․ ԱԱԾ բացահայտումը Այսօր, 11:30 ՀՀ որոշ մարզերում երեկոյան ժամերին և առաջիկա գիշերը ձյուն է սպասվում Այսօր, 11:25 2022-ից 3-րդ երեխայի ծննդից մինչև 6 տարեկանը կառավարությունն ամսական 50 հազարական դրամ կհատկացնի. Վարչապետ (Տեսանյութ) Այսօր, 11:17 Երևանի, Հրազդանի և Վանաձորի մի շարք հասցեներում գազամատակարարումը կդադարեցվի Այսօր, 11:10 Երևան-Գյումրի ճանապարհին ավտովթարի հետևանքով վիրավորներից մեկը վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է Այսօր, 11:06 Հեռանկարում ունենք մեր սահմաններին միայն սահմանապահ զորքերի ծառայություն իրականացնելու տեսլականը. Նիկոլ Փաշինյան Այսօր, 11:02 Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1184 նոր դեպք, մահացել է 45 մարդ Այսօր, 10:59 2022-ին նախատեսվում է 7 տոկոս տնտեսական աճ. Վարչապետ Այսօր, 10:52 2022 թվականին պաշտպանական ծախսերը կաճեն 11%-ով` դառնալով 345 մլրդ դրամ. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ) Այսօր, 10:45 Երևանում և ևս վեց մարզում լույս չի լինի Այսօր, 10:35 Անհայտ անձինք քարկոծել են Երևան-Գյումրի-Երևան երթուղին սպասարկող էլեկտրագնացքը Այսօր, 10:26 Մինչ այժմ կատարվել է 677.032 պատվաստում. ԱՆ Այսօր, 10:21 Մեկնարկել է բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությունը. հայտնի են հայ մարզիկների մրցակիցները Այսօր, 10:08 Հրդեհ՝ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի նկուղում. տարհանվել է 60 քաղաքացի 24/10/2021 11:23 Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2354 նոր դեպք, մահացել է 40 մարդ 24/10/2021 11:19 Սյունիքի Կոռնիձոր գյուղի հարակից տարածքից ադրբեջանցի զինծառայողները հափշտակել են բնակչին պատկանող 107 ոչխար և 5 այծ․ ՄԻՊ ահազանգը 23/10/2021 19:05 Կարմիրբերետավորները բերման ենթարկվածին ծեծել են, աչքը կապտացրել. ասում էին՝ քշի տար ուշագնաց կնոջը. մանրամասներ՝ Նոր Նորքում տեղի ունեցածից․ «Փաստինֆո» (Տեսանյութ) 23/10/2021 18:50 Պետական և ազգային, կենսական հարցեր լուծելիս իշխանությունները մոռանում են սահմանադրության դրույթը, որով իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին․ Արամ Վարդևանյան 23/10/2021 18:25 ՍԱՏՄ-ն խստացված վերահսկություն է իրականացրել Մալաթիա-Սեբաստիայի խոշոր խանութներում 23/10/2021 18:09 «Երկիրը կտանեն նոր կապիտուլյացիայի, այս ամենն ավարտվելու է կենսական զիջումներով, ժողովուրդը պետք է դուրս գա»․Սաղաթելյանը՝ ստորագրվելիք փաստաթղթերի և նոյեմբերի 9-ին մեծ հանրահավաքի մասին 23/10/2021 17:54 Մեկ այլ երկրի նախագահի հետ ճեպազրույցի ժամանակ Էրդողանին սկզբում «հետաքրքրել» է իր քիթը, ապա նա քնել է (Տեսանյութ) 23/10/2021 17:49 Շատ անհանգստություն կա, բայց դա նախագահի գործունեության ոլորտում չէ, վերաբերում է կառավարությանը․ Արմեն Սարգսյանը՝ սահմանին իրավիճակի մասին (Տեսանյութ) 23/10/2021 17:40 ՀՀ պաշտպանության նախարարն ընդունել է ԿԽՄԿ պատվիրակությանը, քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր 23/10/2021 17:24 «Ասում ես՝ բերելու եմ խաղաղություն, որտեղի՞ց ես բերելու․ եթե հանկարծ որոշեն չտալ, ի՞նչ ես անելու»․ Արսեն Ջուլֆալակյանը՝ Փաշինյանին 23/10/2021 17:07 Որպեսզի այսօր լուծենք մեր խնդիրները, մենք պետք է շատ աշխատենք և կենտրոնանանք ապագայի վրա․ նախագահ Արմեն Սարգսյանը քննարկում է անցկացրել Նուբար Աֆեյանի հետ 23/10/2021 16:54 «Արդարադատության և մարդու իրավունքների հայկական իրավական կենտրոնը» հայ ռազմագերիների վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ին 16 նոր գործ է ներկայացրել 23/10/2021 16:42 Մինչև վերջ պայքարելու եմ մեր պատմական հայրենիքը վերադարձնելու ուղղությամբ․ Առուշ Առուշանյանի հարցազրույցը կալանավայրից 23/10/2021 16:00 STARMUS-ը երիտասարդներին քաջալերելու լավագույն ձևն է. «Մտքերի հայկական գագաթնաժողով»-ի շրջանակում ներկայացվել է STARMUS 6-րդ փառատոնը 23/10/2021 15:42 Այս պահի դրությամբ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ. ԱԳՆ խոսնակ 23/10/2021 15:08 Վերաքննիչ բողոքներ՝ Նարեկ Սարգսյանի դատավճռի դեմ 23/10/2021 14:57 Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող բուժհաստատությունների աշխատողների 88%-ը պատվաստվել է. Նախարար 23/10/2021 14:41 «Կան աշխատություններ՝ չեն հնանում․ այս աշխատությունը գիտելիքի մասին է, որը մեզ պակասում է»․ կայացավ Լևոն Մելիք-Շահնազարյանի «Հայաստանի աշխարհաքաղաքական միջավայրը» գրքի շնորհանդեսը (Տեսանյութ) 23/10/2021 14:37 Կիրակի Երևանում պատվաստումների օր է 23/10/2021 14:24 Փոքր պետությունները նույնպես թռիչք են կատարում և զարգանում խելացի կերպով. ՀՀ նախագահ 23/10/2021 14:17 Արցախի նախագահը այցելել է Ասկերանի շրջանի մի շարք համայնքներ, ծանոթացել կատարվող աշխատանքներին (Տեսանյութ) 23/10/2021 13:44 Եթե պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Պուտինի, Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպման մասին, մենք կտեղեկացնենք. Պեսկով 23/10/2021 13:02 Տարածաշրջանային «ապաշրջափակման» տնտեսական ռիսկերը և հնարավոր հետևանքները. Թադևոս Ավետիսյան 23/10/2021 12:40 Հանրության բերանը գցեցին, թե այդ «տուշոնկաները», օգնությունը Մանվել Գրիգորյանի տնից են բերել, ինչը ստոր սուտ է․ փաստաբան 23/10/2021 12:07 Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում. սպասվում է եռակողմ հայտարարությունների ստորագրում 23/10/2021 11:50 Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 46 նոր դեպք է գրանցվել

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը