«Առաջարկում ենք վերանայել «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, զերծ մնալ գովազդի արգելքից». մեդիա ընկերությունները բաց նամակ են հղել

16/10/2021 16:05

«Առաջարկում ենք վերանայել «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, զերծ մնալ գովազդի արգելքից». մեդիա ընկերությունները բաց նամակ են հղել


Հայաստանի տարածքում գործող հեռուստառադիոընկերությունները, ինտերնետային կայքերը և հեռուստատեսային, ռադիո, համացանցով և արտաքին գովազդային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսվող փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ բաց նամակ են հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանին, Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի» նախագահ Տիգրան Հակոբյանին, «Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանին։ 

«ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 29-ին ուղիղ հեռարձակվող նիստին հայտարարվեց, որ Կառավարության կողմից հավանության է արժանացել դեռևս 2021 թ․ մարտ ամսից շրջանառված ««Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (այսուհետ՝ «Նախագիծ»), որով փաստացի առաջարկվում է արգելել վիճակախաղերի (ինտերնետ տոտալիզատորի) և ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդը հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, համացանցով և արտաքին գովազդի միջոցով: Այս հանգամանքը ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց Կառավարության 2021թ. սեպտեմբերի 16-ի թիվ 1478-Ա որոշմամբ, որով նաև խնդրո առարկա օրենսդրական նախաձեռնությունը ներկայացվեց ՀՀ Ազգային ժողով:

Սույնով հայտնում ենք մեր անհամաձայնությունը Նախագծի և դրա հիմավորման վերաբերյալ, գտնում ենք, որ առաջարկվող լուծումները չեն նպաստելու հայտարարված նպատակի իրագործմանը, դրանք չեն համապատասխանում միջազգային լավագույն փորձին, իսկ մյուս կողմից՝ առաջարկվող արգելքները անդառնալի հետևանքներ են ունենալու գովազդային շուկայի վրա և ահռելի վնասներ հասցնելու այս ոլորտում աշխատող բոլոր կազմակերպություններին:

1.  Նախագծով առաջարկվող գովազդի արգելքը (փաստացի գրեթե ամբողջական) չի համապատասխանում միջազգային փորձին և դժվար է գտնել երկրներ, որոնք թույլատրում են խաղային գործունեությունը, սակայն չեն թույլատրում գովազդը: Առավել տրամաբանական կլիներ ամբողջությամբ արգելել խաղային գործունեությունը, ինչը սակայն փաստացի գրեթե անհնար է իրականացնել՝ հաշվի առնելով համացանցով օտարերկրյա (Հայաստանում չլիցենզավորված) խաղային օպերատորների գործունեությունը արգելելու հնարավորության բացակայությունը: Բացի այդ, Նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները չեն սահմանափակում խաղային ոլորտի օպերատորի ապրանքային նշանին նման նշաններով քողարկված գովազդի սահմանափակումը, ինչը կարող է չարաշահումների հիմք հանդիսանալ:

2.  Նախագծով առաջարկվող գովազդի արգելքը խտրական մոտեցում է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետությունում գովազդային գործունեություն իրականացնողների և ՀՀ տարածքից դուրս գրանցված՝ համացանցով կամ ինտերնետային այլ լուծումներով ՀՀ տարածքում գովազդ տարածողների միջև, մասնավորապես՝ անհնար է արգելել օտարեկրկյա կայքերի կամ ցանցային (կաբելային) հեռուստաընկերությունների (IPTV, OTT և այլն) միջոցով գովազդը, ինչի արդյունքում օտարերկրյա գովազդակիրները կստանան մրցակցային առավելություն ՀՀ տարածքում: Հարկ է նկատել, որ ֆինանսական խնդիրներից խուսափելու համար համացանցում գործող մի շարք կազմակերպությունները կարող են տեղափոխել իրենց գործունեությունը արտասահման՝ այնտեղ գրանցելով կազմակերպություններ, շրջանցելով խաղային ոլորտի գովազդի արգելքը և ծառայությունները առաջարկելով օտարեկրյա խաղային օպերատորներին, ինչը փաստացի չի արգելվում և չի էլ կարող տեխնիկապես արգելվել Նախագծով:

3. Ավելին, օտարերկրյա օպերատորները կթիրախավորեն հայկական շուկան՝ օգտվելով առաջացող ազատ գովադզային տարածություններից և այդ նույն ՀՀ տարածքից դուրս գրանցված կազմակերպությունների գովազդից, ինչի հետևանքով տեղի կունենա հայկական խաղացողների արտահոսք դեպի ՀՀ տարածքում չլիցենզավորված, առանց վերահսկողության և առանց խաղացողների իրավունքների պաշտպանության գործող խաղային կայքեր, ինչն ուղղակիորեն հակասում է Նախագծով սահմանված նպատակին: Նման միտումները կարող են հանգեցնել նաև ՀՀ քաղաքացիների անձնական և բանկային տվյալների արտահոսքի, որը դուրս կլինի պետության վերահսկողությունից:

4. Հիմնավորման մեջ նշված է, որ ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդը արգելված է եղել մինչ 2020 թվականի հունվարի 1-ը և թույլատրվել է օրենքի փոփոխության արդյունքում, մինչդեռ ՀՀ տարածքում գործող ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչների գովադզը փաստացի տարածվել է նաև նշված ամսաթվից առաջ և արգելքը վերաբերել է բացառապես խաղատներին և շահումով խաղերին, իսկ ինտերնետ շահումով խաղերի մասով որևէ արգելք սահմանված չի եղել օրենքով, ուստի Նախագծի հիմնավորման պատճառաբանությունը ամբողջությամբ սխալ է:

5. Գովազդային ծառայություններ մատուցող գրեթե բոլոր կազմակերպությունները ունեն երկարաժմակետ գովազդային պայմանագրեր, իսկ որոշները լիցենզիա ստանալու համար ֆինանսական պլանավորումը կամ բիզնեսի վարկային պարտավորությունների ստանձնումը իրականացրել են խաղային ոլորտից ստացվող եկամուտների հաշվառմամբ: Միջինում խաղային ոլորտը ապահովում է գովազդային բյուջեների հետևյալ համամասնությունը.

·  Հեռուստաընկերություններ՝ 30-40 տոկոս

·   Ռադիո՝ 40-50 տոկոս

·   Համացանց՝ 40-50 տոկոս

·   Արտաքին գովազդ՝ 40-50 տոկոս

Նշված թվերից ակնհայտ է, որ այս ոլորտներում աշխատող բոլոր կազմակերպությունները անդառնալի կորուստներ են ունենալու, քանի որ հայկական շուկայում առկա չեն այլ ապրանքներ, որոնք կարող են ապահովել գովազդի նման ծավալ և պատրաստ կլինեն վճարել նույն չափով: Ավելին, այս ոլորտի գովազդի արգելքը հանգեցնելու և նաև գովազդային ծառայությունների գնի էական նվազման՝ պահանջարկի նվազման հետևանքով:

6. Հաշվի առնելով պատերզամի և COVID-19 համավարակի ծանր տնտեսական հետևանքները՝ խաղային ոլորտի գովազդային բյուջեներից զրկվելը ներկա պահին կարող է հանգեցնել մեդիա ոլորտում հարյուրավոր աշխատատեղերի կրճտաման, իսկ որոշ դեպքերում՝ ընկերությունների գործունեության դադարման կամ սնանկացման: Նման խաղի կաննոններին հարմարվելու և նոր ֆինանսական պլանավորում իրակացնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 3-5 տարի: Հարկ է նկատել, որ Նախագիծը վերջին երկու տարում խաղային ոլորտի գովազդի սահմանափակման արդեն երրորդ նախաձեռնությունն է, որը իսպառ բացառում է կանխատեսելիությունը գովազդի ոլորտում և խախտում է ներդրողների իրավունքները: Նախագծով չի ներկայացվել որևէ վերլուծություն նախկին սահմանափակումների արդյունավետության վերաբերյալ, ինչև ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ գովազդի սահմանափակումներով խնդիրը չի լուծվում:

Նման կերպ զրկելով հայկական մեդիա ընկերություններին ֆինանսական կարևորագույն աղբյուրից և դրա փոխարեն չառաջարկելով որևէ այլ աղբյուր՝ վտանգի տակ է դրվում ՀՀ սահմանադրությամբ երաշխավորված մամուլի, ռադիոյի, հեռուստատեսության և տեղեկատվական այլ միջոցների ազատությունը:

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ համանման խնդիրները կարգավորվում են ոչ թե գովազդի արգելքների միջոցով, այլ ոլորտի կարգավորման, մասնավորապես՝ «պատասխանատու խաղի» մեխանիզմներով, որոնք հնարավորություն են տալիս բացահայտել, վերահսկել և կանխարգելել խաղամոլությունը: Բոլոր ներքոստորագրյալ մեդիա կազմակերպությունները պատրաստ են իրականացնել այդ նպատակով «պատասխանատու խաղի» սոցիալական գովազդներ և հանրային իրազեկմանն ուղղված այլ միջոցառումներ/հաղորդումներ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք վերանայել Նախագծի կարգավորումները, զերծ մնալ գովազդի արգելքից և միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանում «պատասխանատու խաղի» մեխանիզմների ներդրման ու սոցիալական գովազդի իրականացման ուղղությամբ, որը ամբողջ աշխարհում կիրառվում է որպես խաղամոլության դեմ պայքարի հիմնական միջոց:

Միևնույն ժամանակ խնդրում ենք ԱԺ լիագումար նիստերի դահլիճում կազմակերպել բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ հանրային լսումներ և հանձնաժողովի նիստ Նախագծի վերաբերյալ, որի ընթացքում պատրաստ ենք նաև առաջարկել գովազդի արգելքի փոխարեն այլընտրանքային լուծումներ»,-ասված է նամակում:

Բաց նամակին միացած մեդիա ընկերություններ՝

Հեռուստաընկերություններ և հեռուստագովազդ

1.  Armenia TV

2.  ATV

3.  Armnews

4. Shant TV

5.  Erkir Media

Ռադիոընկերություններ և ռադիոգովազդ.

6.  Russkoe radio

7.   Radio Van

8.  105,5 radio 

9.  Radio Hay

10. Radio Aurora

11. Kiss FM 

12. Pop radio 

13. Radio Jan

14. Europa plus

15. Avtoradio

16. Yerevan FM

17. Shanson radio 

18. Marshal radio

Արտաքին գովազդ իրականացնողներ

19. Nushikyan

20. V.V.art Outdoor effect

21. Bigboard

22. Armada

23. Adverland

24. Image style 

25. Country style

Կայքեր և համացանցում գովազդ տարածողներ

26. 1in.am

27. Asekose.am

28. Armlur.am

29. Lurer.com

30. Aravot.am

31. Hraparak.am

32. Lragir.am

33. Mediamax.am

34. Shabat.am

35. 168.am

36. Blognews.am

37. Tert.am

38. Armsport.am

39. IP Marketing

40. Media Stream

41. Media Systems

42. Digital Caramel

 

 


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

02/12/2021 21:33 Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժի շարունակական ներկայությունը մեր տարածաշրջանն ապակայունացնող գործոն է. Արարատ Միրզոյան 02/12/2021 20:30 Եթե ձեր անելիքը չեք տեսնում, պատասխանատվություն չեք զգում ու ձեր սպասելիքն ընդդիմությունից է, ապա թողեք, գնացեք ու հետո պահանջեք ձեր «ինչու»-ների պատասխանները․ Աբրահամյանը՝ իշխանություններին 02/12/2021 20:21 Պաշտպանության նախարարն ու ԱՄՆ դեսպանը քննարկել են սահմանային իրավիճակն ու պաշտպանական բնագավաոռւմ հայ-ամերիկյան փոխգործակցությունը 02/12/2021 20:15 Էնթոնի Բլինքենը հայտնել է ամերիկյան կողմի լիակատար աջակցությունը Հայաստանում անցկացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին 02/12/2021 20:05 Ստորագրվել է 2022թ. Հայաստանի և Լիտվայի միջև երկկողմ ռազմական համագործակցության ծրագիրը 02/12/2021 19:55 Կասկած չունեմ, որ Սյունիքի վերաբերյալ պատրաստվում է որոշակի գործընթաց․ Վահե Հակոբյան 02/12/2021 19:45 Սա մեր տունն ու Հայրենիքն է, այստեղ մեր ժողովուրդն արյուն է հեղել. այդ արյունը չի մոռացվելու. Բագրատ Սրբազան (Տեսանյութ) 02/12/2021 19:40 Արցախի ՄԻՊ-ը հետևում է Կարմիր շուկայում իրադարձությունների զարգացմանը, ադրբեջանցիների կողմից կրկին կրակելու վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություն առայժմ չկա 02/12/2021 19:36 Արարատ Միրզոյանը Ստոկհոլմում արդյունավետ հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ 02/12/2021 19:25 Երևանում 30-ամյա երիտասարդը Իտալիայի դեսպանատան ճաղավանդակի վրայով անցել ու մտել է դեսպանատան տարածք (Տեսանյութ) 02/12/2021 19:15 Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 59 դեպք 02/12/2021 19:05 Գորիսի ոստիկաններն ապօրինի ծառահատման դեպքեր են բացահայտել 02/12/2021 18:55 Քարաթափում` Եղեգնաձոր-Գետափ ավտոճանապարհին 02/12/2021 18:45 Հիմնական խնդիրը, որը բացահայտեցինք ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, անկայունությունն է և լոգիստիկայի բարձր արժեքը. Վահան Քերոբյան 02/12/2021 18:45 Դեկտեմբերի 1-ի երեկոյան պարեկներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքում 02/12/2021 18:35 Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելուց 7 օր անց անձը կարող է դառնալ արյան դոնոր 02/12/2021 18:30 Մենք աշխարհին ներկայանում ենք մեր արժեքային համակարգով․ պետք է անենք ամեն ինչ՝ այն սերունդներին փոխանցելու համար․ Էդուարդ Բաբայանը հանդիպել է մշակույթի գործիչների հետ (Տեսանյութ) 02/12/2021 18:25 Առաջարկվում է Երևանում կառուցել առևտրի կենտրոն և բնակելի թաղամաս, նաև՝ երկնաքերերից կազմված գործարար կենտրոն-համալիր 02/12/2021 18:15 Ստեփանակերտի փողոցներում 200 տեսախցիկ է տեղադրվել 02/12/2021 18:07 Ալեն Սիմոնյանի, Սամվել Կարապետյանի, «Սասի Արտակի» անուններով կեղծ էջեր են բացել. խաբեությամբ հափշտակվել է 1 միլիոն 702 հազար դրամ (տեսանյութ) 02/12/2021 18:00 «ՕՊԵԿ հիմնադրամը» համագործակցում է Ամերիաբանկի հետ` երկրում առկա խնդիրները լուծելու և մարդկանց կյանքի որակը բարելավելու համար. Թ. Ալնասար 02/12/2021 17:52 Բլինկենն ու Լավրովը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման հարցը 02/12/2021 17:42 Արարատ Միրզոյանը ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ԱԳ նախարարներին ներկայացրել է տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հետ կապված վերջին զարգացումները 02/12/2021 17:31 N զորամասի պահպանության գոտում անցկացվել են պլանների ճշգրտման և տեղազննման աշխատանքներ 02/12/2021 17:20 Հայաստանում առկա է լուրջ տնտեսական ճգնաժամ. դժգոհությունները չեն արտահայտվում, որովհետև շատերի վրա տաբու է դրված այս կառավարության գործելաոճի առնչությամբ դժգոհություն հայտնել. տնտեսագետ 02/12/2021 17:14 Աշոտ Մինասյանն այն հրամանատարն է, որը վտանգ է ներկայացնում․ նա ամեն վայրկյան կարող է համախմբել նվիրյալներին և դուրս կգան՝ պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները․ Թադևոսյան 02/12/2021 17:02 Մհեր Գրիգորյանն անհրաժեշտ է համարում ԵԱՏՄ երկրների միջև առևտրում ազգային արժույթներով հաշվարկների ծավալների աճի խթանումը 02/12/2021 16:52 Որքան գումար է «Հայաստան» հիմնադրամը փոխանցել կառավարությունն ու որտեղ է այն ծախսվել 02/12/2021 16:41 Հրամանատար «Աշոտ Երկաթին» կալանավորելու որոշումը չեղյալ ճանաչելու պահանջով դիմում է ներկայացվելու դատախազին 02/12/2021 16:34 Վարդենյաց լեռնանցքը դժվարանցանելի է կցորդիչով բեռնատարների համար 02/12/2021 16:21 «Աշոտ Երկաթին» կալանավորելու որոշում կարող էին կայացնել միայն թուրք-թաթարական դատարանները․ հերոսականության գաղափարն ազգի մեջ սպանելու հատուկ քաղաքականություն է վարվում․ Սրապիոնյան 02/12/2021 16:10 Արցախի նախագահի աշխատակազմին պետական բյուջեից կհատկացվի 883 մլն դրամ, ՄԻՊ աշխատակազմին՝ 78 մլն դրամ 02/12/2021 15:59 Հաշվեքննիչ պալատի անդամի թափուր տեղի համար առաջադրվել է Եղիշե Սողոմոնյանի թեկնածությունը 02/12/2021 15:53 «Ձերբակալեք մեր սուվերեն տարածք մտած թուրք ագրեսորներին, ոչ թե մարդկանց, ովքեր պայքարել, հաղթել, ազատագրել են հայրենիքը»․ ակցիա՝ հաջակցություն Աշոտ Մինասյանի 02/12/2021 15:49 Մեր երկրում գնաճը գերազանցում է եկամուտների աճը. այստեղից հստակ հետևություն՝ մարդկանց կյանքի որակը վատանում է. Բաբկեն Պիպոյան 02/12/2021 15:43 Մարզերում և Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 02/12/2021 15:37 Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Աբու Դաբիի Էմիրության թագաժառանգ, շեյխ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ Նահյանին՝ ԱՄԷ հիմնադրման 50-ամյակի առթիվ 02/12/2021 15:29 ՊՆ-ն առաջարկում է, որ իր բնակության վայրից 30 կմ հեռավորությամբ զինծառայողին ծառայության նշանակելու դեպքում նրա համար հաշվարկվի հավելում 02/12/2021 15:24 Արայիկ Հարությունյանի մոտ քննարկվել են Ստեփանակերտի զինվորական պանթեոնում համալիրի կառուցման աշխատանքների ընթացքին առնչվող հարցեր 02/12/2021 15:18 Ադրբեջանն ընտրվել է զինված հակամարտությունների ժամանակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արժեքների պաշտպանության կոմիտեի անդամ 02/12/2021 15:11 Այս տարի քաղաքապետարանը ամանորյա միջոցառումներ և հրավառություն չի կազմակերպի, հրապարակում կտեղադրվի երկրի գլխավոր տոնածառը 02/12/2021 15:08 ԱՄՆ պետքարտուղարը կոչ է արել լուծել ռազմագերիների հարցը և սկսել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումն ու սահմանագծումը 02/12/2021 15:04 Պաշտոնական. Ադրբեջանը կրակել է Կարմիր շուկայի ուղղությամբ, կիրառվել են հրաձգային զինատեսակներ 02/12/2021 14:55 Դեկտեմբերի 4-ին դուրս կբերվի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը 02/12/2021 14:47 Հայաստանում առաջին անգամ կհնչեն Մանուել դե Ֆայայի «Գիշերները Իսպանիայի այգիներում» սիմֆոնիկ պատկերները 02/12/2021 14:40 Արագածոտնում ջերմատուն կկառուցվի. կստեղծվի 15 նոր աշխատատեղ` 110 հազար դրամ միջին աշխատավարձով 02/12/2021 14:34 Գեղարքունիքի մարզպետն ու ՌԴ դեսպանը քննարկել են մարզի սահմանային իրավիճակը 02/12/2021 14:30 Արմեն Սարգսյանն ընդունել է «Արկադի Տեր-Թադևոսյանի անվան Քաղաքացիական խորհուրդ» ՀԿ նախագահ Թաթուլ Մանասերյանին 02/12/2021 14:24 ՀՀ տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ. վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով 02/12/2021 14:16 Պատերազմի մասնակից անձանց ուսանող երեխաների և ամուսինների ուսման վարձը կշարունակեն փոխհատուցել 02/12/2021 14:09 Բաքուն պատրաստ է բանակցություններ սկսել Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շուրջ. Հիքմեթ Հաջիև 02/12/2021 14:05 Սահմանափակող միջոցառումներն աստիճանական կարգով պետք է իրականացնել այն ծառայությունների նկատմամբ, որոնք կենսական անհրաժեշտություն չեն ներկայացնում․ Ավանեսյան 02/12/2021 14:00 Ստեփանակերտում այրվել է բնակելի տուն, տանտերը մահացել է 02/12/2021 13:55 Խաչատուր Սուքիասյանի եղբոր նկատմամբ կրկին գրավ կիրառվեց, այս անգամ 55 մլն դրամի չափով 02/12/2021 13:51 Էրդողանը պաշտոնանկ է արել Թուրքիայի ֆինանսների նախարարին՝ լիրայի ռեկորդային անկման պայմաններում 02/12/2021 13:39 Կառավարությունը հունվարի 1-ին կհայտնի՝ չպատվաստված քաղաքացիները կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքում անվճա՞ր, թե՞ վճարովի բուժօգնություն կստանան 02/12/2021 13:30 Արթիկ քաղաքում շչակ է գործարկվելու 02/12/2021 13:23 Ինչո՞ւ ոչ ոք չի խոսում տրանսպորտից․ այս վարակն արիստոկրա՞տ է, միայն ռեստորաններում, թատրոններում ու թանգարաններո՞ւմ է պտտվում․ «Ռեստորանների ասոցիացիա»-ի նախագահ 02/12/2021 13:18 Ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Կարմիր Շուկա գյուղի ուղղությամբ (Տեսանյութ) 02/12/2021 13:08 Այվազովսկու կտավներում արտացոլված են հայկական խնդիրը, հայ էթնոսի տառապանքն ու ցասումը․ Ստեփանակերտում տեղադրվել է մեծ ծովանկարչի կիսանդրին 02/12/2021 12:59 Աննկարագրելի քանակի հաշիվներ են կոտրվում․ մի՛ մուտքագրեք ձեր գաղտնաբառն ամեն անհայտ հղումով, մի՛ մասնակցեք անհասկանալի մրցույթների․ փորձագետ 02/12/2021 12:53 Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել «Հայաստան» դաշինքի նիստ, քննարկվել է նաև սահմանային իրավիճակը 02/12/2021 12:48 Միջանցք բառ չկա, չի լինելու, չի քննարկվում, հստակ ասվել է մեր և ՌԴ կողմից. Ալեն Սիմոնյան 02/12/2021 12:41 2022 թ. փետրվարից հնարավոր է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում. ՀԾԿՀ նախագահ 02/12/2021 12:37 Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառուների քանակը 4646 է, որից 416-ը Հիմնադրամի շահառու է դարձել նախքան 2020 թ. պատերազմը 02/12/2021 12:29 Հարուցվել է քրեական գործ՝ Այրումի համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու դեպքի առթիվ 02/12/2021 12:21 Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 72 նոր դեպք է գրանցվել, արձանագրվել է 3 մահ 02/12/2021 12:15 Իմ եղբայրը, ժողովրդի լեզվով ասած՝ աշխատավարձով աշխատող է. Ալեն Սիմոնյան 02/12/2021 12:08 Հովիկ Աֆյանի «Կարմիր»-ը ճանաչվել է տարվա «Լավագույն գեղարվեստական գիրք» 02/12/2021 12:01 «Արմավիր» ՔԿՀ կալանավորված անձին բերված սառնարանում հայտնաբերվել են 15 բջջային հեռախոս, 3 լիցքավորիչ և USB լարեր 02/12/2021 11:57 «Պահեստազորի սպաների» շարժումը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել Աշոտ Մինասյանին և Սյունիքի համայնքապետերին 02/12/2021 11:52 Կառավարությունը գումար չի հատկացրել և սա իմ մեքենան չէ, սա պետության մեքենան է, այն գնվել է ավելի մեծ ծախսերից խուսափելու համար. ԱԺ նախագահ 02/12/2021 11:47 Մենք չպետք է ձեռքներս ծալած նստենք ու հետևենք Էրդողանի գործողություններին. սահմանազատման գործընթացը պետք է սկսենք ԼՂ կարգավիճակի հարցի քննարկմամբ. Մելքումյան (Տեսանյութ) 02/12/2021 11:45 Ստեղծվել է 2021թ. ձմեռային զորակոչի ընթացքում քաղաքացիների դիմումների և բողոքների քննարկման հանձնաժողով, այն կղեկավարի Գեղամ Հարությունյանը 02/12/2021 11:39 Դեռ կան շինարարներ, որոնք նոր խողովակ ասվածը հասկանում են ներկած խողովակ. բավական խիստ կվարվենք. Գնել Սանոսյան 02/12/2021 11:36 Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը ևս մեկ անգամ կհանդիպեն մոտակա օրերին 02/12/2021 11:32 Ինձ հետ կապված մեկ ասում են Ռուսաստանի լրտես է, մեկ ասում են՝ թեկնածու է. Ալեն Սիմոնյան 02/12/2021 11:27 Գործարարները անհրաժեշտ են համարում երկարաձգել թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքն առնվազն 5 լրացուցիչ տարով 02/12/2021 11:23 Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր դատախազին հանձնարարեց ուսումնասիրել, թե ինչու են ԱՎԾ-ն ու նախարարությունը կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների տարբեր թվեր ներկայացրել (Տեսանյութ) 02/12/2021 11:16 «Միասին կառուցենք նոր համայնք և նոր սկիզբ»․ Աբովյան խոշորացված համայնքի ղեկավարի ԲՀԿ թեկնածուն ամփոփում է քարոզարշավը (Տեսանյութ) 02/12/2021 11:12 Բացահայտվել է Սպիտակի նախկին «Վերելակաշինական գործարան» ՓԲԸ-ի անշարժ գույքերի ձեռքբերման գործընթացում առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության դեպք․ ԱԱԾ 02/12/2021 11:06 Գորիսի, Կապանի, Մեղրիի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում․ կան փակ ճանապարհներ 02/12/2021 11:02 Հայաստանում մեկ օրում մահացել է 23 մարդ. հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 558 նոր դեպք 02/12/2021 10:51 Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև այսօր հնարավոր է հանդիպում. ՀՀ ԱԳՆ 02/12/2021 10:43 ՀՀ մուտք գործելիս պետք է ներկայացվի ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան կամ ամբողջապես պատվաստված լինելու հավաստագիր 02/12/2021 10:36 Արցախի ԱԱԾ-ից Ռոման Բաղդասարյանին առաջարկում են ներկայանալ 02/12/2021 10:25 Մարդիկ ստիպված են եղել գիշերել անցակետում ՊՇՌ հետազոտության խնդրի պատճառով․ համակարգային խնդիրը լուծվել է ՄԻՊ-ի աջակցությամբ 02/12/2021 10:04 Արարատ Միրզոյանը կարևորել է տարածաշրջանում իրավիճակի դեէսկալացիայի և կայունացման համատեքստում միջազգային հանրության պատշաճ և հասեական արձագանքը 02/12/2021 10:00 «Հրապարակ». ՀՀԿ-ական է, բայց ՔՊ-ականներին է գովերգում 02/12/2021 09:58 «Փաստ». Սուրեն Սուրենյանցի կուսակցությունը Նոր Հաճնում բավականին տհաճ անակնկալ կմատուցի ՔՊ-ական 02/12/2021 09:55 «Հրապարակ». ՊՎԾ-ն ստուգումներ է սկսել. Քովիդից մահացածների թիվը ոչ թե մոտ 5 հազար 700 է, այլ 6 հազար 400-ին մոտ 02/12/2021 09:53 «Ժողովուրդ». Էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում 02/12/2021 09:51 «Փաստ». Հայաստանում աղքատության մակարդակը բարձրանում է 02/12/2021 09:49 «Հրապարակ». Հովհաննես Իգիթյանը դեսպան կնշանակվի եվրոպական երկրներց մեկում 02/12/2021 09:47 «Փաստ». Իրավապահ մարմինների և պետական այլ կառույցների աշխատակիցներին հրահանգված է ակտիվ աշխատել ՔՊ-ի օգտին 02/12/2021 09:45 «Ժողովուրդ». ՄԻՊ-ն ահազանգում է, Սյունիքի մարզպետն անհաղորդ է 02/12/2021 09:42 «Հրապարակ». «1050 դրամանոց թեստը հայ ազգի վրա 8-10 հազար դրամով իրացնողը թալանչի է, հանցագործ է» 02/12/2021 09:40 «Փաստ». Սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները կարող են տևել մի քանի տարի 02/12/2021 09:33 «Ժողովուրդ». Դեռևս չստեղծված պալատի նախագահի նշանակման շուրջ «գզվռտոց» է սկսվել 02/12/2021 09:30 «Հրապարակ». ՔՊ համակիր-բլոգերը մեղադրել է արցախցի սպաներին ու գեներալներին

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը