Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտ. Մանրամասն տեղեկություններ դեղորայքային բուժման մասին

06/05/2022 11:25

Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտ. Մանրամասն տեղեկություններ դեղորայքային բուժման մասին


Aysor.am-ը շարունակում է Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտին (ՅԻԱ) նվիրված հրապարակումների շարքը։ Այդ շարքին հետևելով՝ դուք կծանոթանաք այս հիվանդության առաջացման պատճառներին, ախտանշաններին, դրսևորման տարբեր ձևերին, հիվանդության տեսակներին, բուժման և խնամքի առանձնահատկություններին։

Այս հրապարակման մեջ կխոսենք Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտի դեղորայքային բուժման մասին

Դեռ 15 տարի առաջ ՅԻԱ-ի և այլ մանկական ռևմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման համար օգտագործվող դեղերը ինչպես հարկն է չէին հետազոտվել երեխաների մոտ:

Դա նշանակում է, որ դեղերը բժիշկների կողմից նշանակվում էին անձնական փորձի կամ մեծահասակների համար կատարված հետազոտությունների հիման վրա:

Այսպիսի դրությունն արմատապես փոխվեց մի քանի տարի առաջ: Դա տեղի ունեցավ Եվրոպական Միությունում Ամերիկյան «Լավագույն Դեղամիջոցները Երեխաներին» օրենքի և մակական դեղերի զարգացման հատուկ օրենսդրության շնորհիվ: Այս նախաձեռնությունները իրապես ստիպեցին դեղագործական ընկերություններին հետազոտել դեղերը՝ նաև երեխաների մոտ: ԱՄՆ և ԵՄ նախաձեռնությունները, երկու լայնածավալ ցանցերի՝ Մանկական Ռևմատոլոգիական Միջազգային Փորձարկումների Կազմակերպության (PRINTO at www.printo.it), որը միավորում է 50-ից ավելի երկրներ ամբողջ աշխարհում և Հարավային Ամերիկայում հիմնված Մանկական Ռևմատոլոգիական Համագործակցական Հետազոտական Խմբի (PRCSG at www.prcsg.org) հետ միասին, դրական ազդեցություն ունեցան մանկական ռևմատոլոգիայի` մասնավորապես երեխաների մոտ ՅԻԱ-ի բուժման նորագույն մեթոդների զարգացման վրա:

Աժմ բազմաթիվ դեղեր հաստատվել են մասնավորապես ՅԻԱ-ի համար: Սա նշանակում է, որ կարգավորող մարմինները, ինչպիսիք են՝ Սննդի և Դեղերի Հսկման Վարչությունը (FDA), Եվրոպական Դեղերի Վարչությունը (EMA) և շատ ազգային լիազորված մարմիններ վերանայեցին կլինիկական փորձերից ստացված տվյալները և թույլատրեցին դեղագործական ընկերություններին հաստատել դեղի արդյունավետությունը և ապահովությունը երեխաների մոտ:

Մասնավորապես ՅԻԱ-ի համար հաստատված դեղերի ցանկը ներառում է Մետոտրեքսատը, Էթաներսեպտը, Ադալիմումաբը, Աբաթասեպտը, Տոցիլիզումաբը և մի շարք այլ դեղեր: Կան դեղեր, որոնք հաստատված չեն առանձնապես ՅԻԱ-ի համար, ինչպիսիք են բազմաթիվ Ոչ Ստերոիդային Հակաբորբոքային Դեղերը (NSAIDs), Ազաթիոպրինը, Ցիկլոսպորինը, Անակինրան և Ինֆլիքսիմաբը: Այս դեղերը օգտագործվում են առանց հաստատված ցուցումների (այսպես կոչված չգրանցված օգտագործում) և բժիշկը ձեզ կարող է առաջարկել դրանք, եթե չկան բուժման հնարավոր այլ եղանակներ:

Սկսենք ամենահաճախ նշանակվող դեղերից

Դրանք են ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերը։ Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային (ՈՍՀԲ) դեղերը ավանդապես եղել են շատ մանկական հիվանդությունների բուժման հիմնական միջոց: Դրանց դերը շարունակում է մնալ կարևոր և շատ երեխաներին նշանակվում են ՈՍՀԲ դեղեր: Դրանք սիմպտոմատիկ` հակաբորբոքային, ջերմիջեցնող և ցավը մեղմացնող դեղեր են։ Սիմպտոմատիկ նշանակում է, որ նրանք որոշակիորեն չեն ազդում հիվանդության ընթացքի վրա. դրանց ազդեցությունը հիվանդության զարգացման վրա սահմանափակ է, բայց դրանք կարող են վերահսկել բորբոքման հետևանքով առաջացած նշանները: Դրանց ազդեցության հիմքում ընկած է ցիկլօքսիգենազա կոչվող ֆերմենտի պաշարումը, որը կարևոր դեր ունի որոշ նյութերի (դրանք կոչվում են պրոստագլանդիններ) առաջացման համար: Պրոստագլանդինները խթանում են բորբոքային պրոցեսը, բայց օրգանիզմում ունեն ֆիզիոլոգիական դեր ևս. նրանք մասնակցում են ստամոքսի լորձաթաղանթի պաշտպանությանը, կարգավորում են երիկամներում արյան հոսքը և այլն: Այդ ֆիզիոլոգիական ազդեցություններն էլ բացատրում են ՈՍՀԲ դեղերի կողմնակի ազդեցությունները (տես ստորև): Նախկինում լայնորեն կիրառվող ՈՍՀԲ դեղը ասպիրինն էր, որովհետև այն մատչելի էր և արդյունավետ, մինչդեռ այսօր այն օգտագործվում է ավելի հազվադեպ, իր կողմնակի ազդեցությունների պատճառով: Ամենահաճախ օգտագործվող ՈՍՀԲ դեղերն են նապրոքսենը, իբուպրոֆենը, և ինդոմետացինը: Վերջերս հասանելի է դարձել ՈՍՀԲ դեղերի նոր սերունդ, հայտնի որպես ցիկլօքսիգենազ(ՑՕԳ)-2 պաշարիչներ, բայց դրանցից միայն մի քանիսն են ուսումնասիրվել երեխաների մոտ (մելօքսիկամ և ցելեկօքսիբ): Չնայած դրան՝ դրանք լայնորեն չեն օգտագործվում երեխաների մոտ: Այս դեղերը ունեն ավելի թեթև կողմնակի ազդեցություն ստամոքսի լորձաթաղանթի վրա, քան մյուս ՈՍՀԲ դեղերը:

Մելօքսիկամը և ցելեկօքսիբը հաստատվել են որպես արդյունավետ և ապահով երեխաների մոտ, վերահսկվող հետազոտությունների ընթացքում: Երեխաները տարբեր պատասխան են տալիս տարբեր ՈՍՀԲ դեղերի, այնպես որ, մի ՈՍՀԲ դեղը կարող է արդյունավետ լինել, մյուսը՝ ոչ:

Հիշեցնենք, որ ցանկացած դեղ թե՛ մեծահասակներին, թե՛ առավել ևս երեխաներին պետք է նշանակվի բուժող բժշկի կողմից, ինչպես որ դրա արդյունավետությունը և կողմնակի ազդեցությունները պետք է գնահատվեն բուժող բժշկի կողմից։ Հիշեք, որ Յուվենիլ իդիոպաթիկ որթրիտ ունեցող երեխաները մշտապես պետք է գտնվեն բժշկի հսկողության ներքո։

ՈՍՀԲ դեղերը պարտադիր նշանակվում են բուժող բժշկի կողմից, նրա կողմից որոշված դեղաչափով և ընդունման եղանակներով։ Յուրաքանչյուր ՈՍՀԲ դեղի արդյունավետությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է 4ից 6 շաբաթ ժամանակ:

Ինչևիցէ, քանի որ ՈՍՀԲ-ները հիվանդությունը ընկճող դեղեր չեն, դրանք առավելապես օգտագործում են համակարգային արթրիտով պայմանավորված ցավը, կարկամությունը մեղմելու, ջերմությունն իջեցնելու նպատակով: Դրանք կարող են տրվել հեղուկ վիճակում կամ հաբերի ձևով: Տարբեր ՈՍՀԲ դեղերի համատեղ օգտագործման դեպքում դրանց միջև փոխազդեցություններ չեն արձանագրվել:

Երեխաների կողմից ՈՍՀԲ դեղերը սովորաբար լավ են տարվում և կողմնակի ազդեցություններ ավելի քիչ են հանդիպում, քան մեծահասակների մոտ:

Ամենահաճախը հանդիպում են փոփոխություններ ստամոքսաղիքային տրակտի կողմից՝ առաջացնելով ստամոքսը պատող շերտի վնասում՝ պրոստագլանդինների պաշարման հետևանքով: Սիմպտոմները տատանվում են դեղն ընդունելուց հետո ստամոքսի շրջանի անհանգստության զգացումից մինչև ուժեղ փորացավեր և ստամոքսային արյունահոսություն, որն արտահայտվում է թույլ և սև կղանքի առկայությամբ: Երեխաների մոտ այս կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ տվյալներն անբավարար են, սակայն ընդհանուր առմամբ համարվում է, որ մեծահասակների մոտ դրանք ավելի հաճախ են առաջանում, քան երեխաների մոտ:

Ամեն դեպքում երեխաներին և ծնողներին պետք է խորհուրդ տալ , որ այդ դեղերը ընդունեն ուտելու ընթացքում՝ ստամոքսի վնասման ռիսկը նվազեցնելու համար:

Խրոնիկ արթրիտով երեխաների մոտ անտացիդների, հիստամին 2- անտագոնիստների և պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորների արդյունավետությունը ՈՍՀԲ դեղերի կողմից առաջացրած ստամոքսաղիքային բարդությունների համար պարզ չէ և պաշտոնական խորհուրդներ չկան: Լյարդի վրա կողմնակի ազդեցություններն արտահայտվում են արյան մեջ լյարդի ֆերմենտների պարունակության բարձրացումով, սակայն սովորաբար սա աննշան է և հանդիպում է միայն ասպիրինի ընդունման դեպքում: Երիկամների հետ կապված կողմնակի ազդեցությունները հազվադեպ են, և առաջանում են միայն այն երեխաների մոտ, որոնք նախապես ունեցել են սրտի, լյարդի կամ երիկամների ֆունկցիայի խանգարումներ: Համակարգային ՅԻԱ-ով հիվանդների մոտ ՈՍՀԲ դեղերը (ինչպես և այլ դեղեր) կարող են խթանել Մակրոֆագների ակտիվացման համախտանիշի առաջացումը՝ իմունային համակարգի կյանքին սպառնացող ակտիվացում: ՈՍՀԲ դեղերը կարող են ազդել նաև արյան մակարդման վրա, սակայն այս ազդեցությունը կլինիկական կարևորություն է ներկայացնում միայն այն երեխաների մոտ, որոնք արդեն ունեն արյան մակարդման որևէ խանգարում:

Ասպիրինը մյուսներից ավելի հաճախ է առաջացնում արյան մակարդման խանգարումներ. ի դեպ, այս ազդեցությունն օգտագործվում է որոշ հիվանդությունների բուժման համար, որոնց ժամանակ բարձր է թրոմբոզների առաջացման վտանգը (արյունատար անոթների ներսում արյան մակարդուկների առաջացում, որը նորմալ երևույթ չէ). այս դեպքերում ասպիրինը նշանակվում է սովորականից ավելի ցածր դոզաներով: Ինդոմետացինը կարող է օգտակար լինել Համակարգայի Յուվենիլ Իդիոպաթիկ Արթրիտով երեխաների մոտ ջերմությունը կարգավորելու դեպքում:

ՈՍՀԲ դեղերը կարող են օգտագործվել բոլոր մանկական ռևմատիկ հիվանդությունների ժամանակ:

Հետևեք մեր հրապարակումներին և ծանոթացեք Յուվենիլ արթրիտի բուժման մեջ կիրառվող դեղերին, ինչպես նաև վերականգնողական միջոցառումներին։


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

18/08/2022 20:21 Հայաստանը երկրորդ եզրափակիչի ուղեգիրն է նվաճել Եվրոպայի բռնցքամարտի պատանիների առաջնությունում 18/08/2022 20:04 Նոր Գեղի համայնքի բնակչուհու սպանության և նրա ամուսնու ինքնասպանության դեպքով նախաքննությունը շարունակվում է 18/08/2022 19:50 Սպանության փորձ Երևանում. նախաձեռնվել է քրեական վարույթ 18/08/2022 19:37 Ի՞նչ է հիպոքսիան և ինչպե՞ս է այն ազդում օրգանիզմի վրա 18/08/2022 19:22 ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետն այցելել է զինվորական հոսպիտալ 18/08/2022 19:11 Մաքրվե՞լ է արդյոք մայրաքաղաքի օդը՝ «Սուրմալու»-ում պայթյունից հետո 18/08/2022 19:00 Պրոտեինի ընդունման վնասակար ազդեցությունը․ Հակացուցումներ 18/08/2022 18:48 «Բողոքի նոտան ստացել ենք, սահմանված կարգով կարձագանքենք»․ ՀՀ ԱԳՆ խոսնակ 18/08/2022 18:39 Անաֆիլաքսիա․ Ախտանշաններ և բուժում 18/08/2022 18:32 «Կարծում եմ՝ բոլորդ եք տեսել այդ ծուխը, կրակը, որից հետո եղել է պայթյունը»․ Կոստանյանը Փաշինյանի՝ ահաբեկչությունը «գրեթե բացառող» վարկածի մասին 18/08/2022 18:18 Անհետ կորած քաղաքացուն դեռ չենք գտել․ ԱԻՆ խոսնակ 18/08/2022 18:10 Կիպրոսի ԱԳՆ-ն ցավակցություն է հայտնել Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի կապակցությամբ 18/08/2022 18:00 Ցինգա․ Ասկորբինաթթվի անբավարարության հետևանքները մարդու օրգանիզմում 18/08/2022 17:51 Մոլդովայում հայտարարել են՝ ռումբերի տեղադրման մասին անանուն ահազանգերն իրականացվում են կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից 18/08/2022 17:42 «Սպասում ենք պատասխանի՝ Հայաստանի ԱԳՆ-ին ուղղված բողոքի նոտայի առնչությամբ»․ ՌԴ ԱԳՆ 18/08/2022 17:30 Անկատար ամելոգենեզ․ Ատամների ժառանգական հիվանդության դրսևորումները 18/08/2022 17:22 «Այսպիսի աղետների հետևանքները հաղթահարելու համար պետք է ազգային միասնականություն ցուցաբերել»․ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը ցավակցական ուղերձ է հղել 18/08/2022 17:11 Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում պատարագ է մատուցվել 18/08/2022 16:57 «Կարծում եմ՝ դա ավելի շատ քարոզարշավ չէ»․ Երևանի գործող քաղաքապետը՝ ողբերգության վայրում Ավինյանի հայտնի հայտարարության մասին 18/08/2022 16:45 Հայաստանի որոշ դպրոցներում այս տարվանից վրացերեն կուսումնասիրվի 18/08/2022 16:27 «Եղած աղետներից ավելի սարսափելի աղե՞տ ես փնտրում»․ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը թարմացնում է Փաշինյանի և հասարակության հիշողությունը 18/08/2022 16:17 Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնից ազատել է Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալին 18/08/2022 16:06 Մենք մեր թշնամին չենք՝ առաքման սուտ ժամկետներ ասենք. ընկերության իրավաբանները հարուցված վարույթի առնչությամբ անհամաձայնություն են հայտնել ՄՊՀ-ին. «ONEX» ՍՊԸ-ի տնօրեն 18/08/2022 15:50 «Սուրմալու»-ի տարածքում կոտրել են նախարարի խորհրդականի մեքենայի ապակին և գողացել դրամապանակը. ԱԻՆ մամուլի խոսնակ 18/08/2022 15:35 Ալվարդ Դիլբարյանը որոնվում է որպես անհետ կորած (Տեսանյութ) 18/08/2022 15:16 «Սոթք», «Երասխ», «Քարահունջ». ԱԱԾ-ն շրջանառության մեջ է դրել հայ-ադրբեջանական սահմանին անցակետեր ստեղծելու նախագիծ 18/08/2022 15:01 Ժողովրդավարություն անվան տակ՝ զազրախոսությունը, սուտասանությունը, բամբասանքը, հիշաչարությունը, գավառական «շուստրիությունը» գերադասեցինք պետականությունից ու անկախությունից 18/08/2022 14:42 Խանումյանն արցախցիներին հայտնել է, որ ֆինանսական օգնություն կստանան, եթե բնակավայրը լքելիս Ադրբեջանին թողնվող տները չայրեն 18/08/2022 14:25 Երևանում ԱՄԷ դեսպանությունը ցավակցություն է հայտնել «Սուրմալու»-ի ողբերգության կապակցությամբ 18/08/2022 14:12 Էրդողանն ու Լապիդը քննարկել են թուրք-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը 18/08/2022 13:57 Մենք չենք նկատում, մենք արդեն հարմարվել ենք, բայց աղետն արդեն մշտապես ապրում է մեզ հետ. Վահե Հովհաննիսյան 18/08/2022 13:45 Հայկ Հարոյանն ազատվել է ՔԿ ներքին անվտանգության վարչության պետի պաշտոնից և նշանակվել նոր պաշտոնում 18/08/2022 13:36 Ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել․ Մաքսիմ Սելեզնյով 18/08/2022 13:28 ՌԴ-ում մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակման 35 809 դեպք են հայտնաբերել 18/08/2022 13:15 Հրազդանի մի քանի հասցեում գազամատակարարումը կդադարեցվի 18/08/2022 12:57 Էստոնիան դադարեցրել է ՌԴ քաղաքացիների մուտքը երկիր և նրանց այցագրերի տրամադրումը 18/08/2022 12:47 Պայթյունի հետևանքով զոհվածների հոգիների խաղաղության համար Մայր Աթոռում հոգեհանգստյան արարողություն է կատարվել 18/08/2022 12:36 Սգո օրը հրավառություն կազմակերպած անձը հայտնաբերվել է 18/08/2022 12:29 Իրան-Թուրքիա սահմանին գրանցված երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանում 18/08/2022 12:19 Իքս պահին մի աղետ ունենալու ենք. մեր կարուսելներին նայում ես, 70 տոկոսն աղետի նախանշան է. Փաշինյան 18/08/2022 12:10 Բացօթյա ապօրինի առևտուր անողներին ոչ միայն կտուգանեն, այլև գույքը կբռնագրավեն 18/08/2022 12:02 «Սուրմալու»-ի պայթյունի հետևանքով տուժածների բուժօգնությունն իրականացվում է անվճար. Ավանեսյան 18/08/2022 11:56 Դավիթ Տոնոյանը շարունակում է առանց որևէ իրավական հիմքի մնալ կալանքի տակ. Հայտարարություն 18/08/2022 11:53 Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունից հետո խնդիր է դրվել, որ Հայաստանում նմանատիպ դեպք տեղի չունենա․ Փաշինյան 18/08/2022 11:42 «Այս սգո օրերին ես միանում եմ ամբողջ հայությանը»․ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը ցավակցություն է հայտնել 18/08/2022 11:32 Ահաբեկչական գործողության տրամաբանությունը բացառվում է, տեսնում եմ, որ ծուխ կա, փախնող մարդիկ կան. Փաշինյան 18/08/2022 11:23 Կոտայքում ամուսինը դանակով սպանել է կնոջը, ապա ինքնասպան եղել 18/08/2022 11:10 Լարս բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար 18/08/2022 11:00 Աշխատում ենք ենթադրվող էպիկենտրոնի տարածքում, որտեղ պայթյունի պահին քաղաքացի է եղել․ Նախարար 18/08/2022 10:46 «Ժողովուրդ». Կառավարությունն առաջարկում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում օպերատիվ-հետախուզության աշխատակիցների համար հավելավճար սահմանել 18/08/2022 10:39 «Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքն ու առողջությունն անգին են»․ ՀՀ նախագահը ցավակցական ուղերձ է հղել 18/08/2022 10:33 16 զոհից մեկի ինքնությունը դեռևս պարզված չէ, անհետ կորած է 2 հոգի․ ԱԻՆ-ի վերջին տվյալները 18/08/2022 10:26 «Հրապարակ». Մեր ժողովուրդը ոչ թե խաղաղություն և նվաստացած կյանքի է ձգտում, այլ խրախուսում է պայքարի և արժանապատվության դրսևորման ցանկացած ձև 18/08/2022 10:23 «Ժողովուրդ». Տիեզերքում արբանյակ ունենալու մասին իրարամերժ հայտարարություններով Փաշինյանն ու յուր թիմակիցները հերթական անգամ ստել են 18/08/2022 10:16 «Ժողովուրդ». Քովիդ թեստ հանձնելու համար պետք վճարել 8000 դրամ 18/08/2022 10:05 Լարվածության վերջին աճն ընդգծել է ԼՂ հակամարտության հետ կապված հարցերը բանակցություններով կարգավորելու անհրաժեշտությունը․ Նեդ Փրայս 18/08/2022 09:59 «Հրապարակ». ՔՊ վարչությունն ու խորհուրդը գրավելու Պապիկյանի մոլուցքը նյարդայնացնում է թիմակիցներին 18/08/2022 09:55 «Հրապարակ». Աղազարյանի որդին ընտրիչների ամենաբարձր ձայներով ընդգրկվել է խորհրդում, սակայն խորհրդի կողմից նախագահ ընտրվել է Կոտոլյանը 18/08/2022 09:51 «Հրապարակ». Մարդիկ լուտանքներ էին տեղում Տիգրան Ավինյանի հասցեին, որ աղետից ու ողբերգությունից օգտվում էր փիառվելու համար 18/08/2022 09:44 «Ժողովուրդ». «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում անվտանգության կանոնները դեռ նախորդ տարվանից չեն պահպանվել. բացառիկ փաստաթուղթ 18/08/2022 09:37 «Հրապարակ». Քարվաճառը հանձնվում է Քարվաճառն ազատագրած Մոնթեի ծննդյան օրը, իսկ Բերձորը կհանձնվի Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ ծննդյան օրը 17/08/2022 21:30 Հրդեհ Երևանի Աղբյուր Սերոբ փողոցում 17/08/2022 21:20 «5 օրվա ընթացքում արդեն մենք կիմանանք քաղաքացու ինքնությունը»․ ԱԻՆ խոսնակը՝ անձը չպարզված զոհված քաղաքացու մասին 17/08/2022 21:10 Այս պահին որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են, լույսը բացվելուն պես՝ կվերսկսվեն․ ԱԻՆ խոսնակ 17/08/2022 21:01 Եվրոպայի բռնցքամարտի պատանիների առաջնությունում Հայաստանն ապահովեց 6-րդ մեդալը 17/08/2022 20:51 Հայ մարմնամարզիկները Մյունխենում են` մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը 17/08/2022 20:40 «Ամենաառաջին մեղավորը մեր պաշտպանության նախարարն է»․ Դիրքերում այրվածքներ ստացած զինվորը 5 ժամ օգնություն չի ստացել, դեպքի մասին ՊՆ-ն ծնողներին պատշաճ չի տեղեկացրել 17/08/2022 20:17 Նանսենի անվան թանգարանի տարածքից՝ արձաններ, խանութից՝ բջջային հեռախոսներ ու աքսեսուարներ գողացած անձինք ձերբակալվել են (Տեսանյութ) 17/08/2022 19:59 54-ամյա քաղաքացին որոնվում է որպես անհետ կորած 17/08/2022 19:43 Հրդեհ Եղվարդ քաղաքում 17/08/2022 19:30 Սոճու կոների բուժիչ հատկություններն ու հակացուցումները 17/08/2022 19:19 Հոգեհանգստյան կարգ կմատուցվի՝ ի հիշատակ «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի զոհերի 17/08/2022 19:06 Աղիքների դիսկինեզիա. Ի՞նչ անել երեխայի մոտ հիվանդության սրացման դեպքում 17/08/2022 18:56 Միշուստինը և Փաշինյանը քննարկել են առևտրատնտեսական ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր 17/08/2022 18:48 Երևանի Մետրոպոլիտենի պահպանության բաժինն իրականացնում է ուժեղացված հսկողություն․ ստուգում են բոլոր ուղևորներին․ 168. am 17/08/2022 18:35 Ի՞նչ չի կարելի ուտել քնելուց առաջ և ինչու 17/08/2022 18:28 «Ժամանակատար աշխատանք է, հիմա զբաղվում ենք կոնկրետ դրանով»․ փրկարարները մոտավորապես տեղորոշել են՝ որ հատվածում կարող է լինել անհետ կորած քաղաքացին 17/08/2022 18:18 Մայրաքաղաքի կենտրոնում մթնոլորտային օդում փոշու, ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան նորմայից բարձր է․ «Սուրմալու»-ի պայթյունի ազդեցության գնահատման համար լրացուցիչ նմուշառումներ են արվել 17/08/2022 18:05 Քրտնախաշ. Մաշկի արձագանքը շոգ եղանակին 17/08/2022 17:58 Այժմ աշխատանքներ են տարվում բուն պայթյունի հատվածում․ ԱԻՆ խոսնակ 17/08/2022 17:48 «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի հետևանքով վիրավորված 4 քաղաքացի է այժմ գտնվում բուժկենտրոններում․ ԱԻՆ 17/08/2022 17:36 Ի՞նչ է հակացուցված ուտել շոգ ամռանը և ինչպե՞ս մնալ աշխույժ՝ անգամ ամենաուժգին տապին 17/08/2022 17:26 «Բոլոր զոհերին՝ երկնային խաղաղություն, տուժածներին՝ շուտափույթ ապաքինում»․ «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնի տնօրինությունն ու անձնակազմը ցավակցություն են հայտնում պայթյունի կապակցությամբ 17/08/2022 17:20 Սգի կապակցությամբ իջեցվել են Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի դրոշները 17/08/2022 17:07 Եվրոպական խորհրդի նախագահը ցավակցություն է հայտնել Երևանի «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի կապակցությամբ 17/08/2022 16:53 Պատկերացնու՞մ եք՝ 2001 թվականի սեպտեմբերի 10-ի Նյու Յորքի ահաբեկչությունից հետո որևէ գործիչ հայտնվեր փլատակների մոտ ու հայտարարեր, որ եկել է որպես Նյու Յորքի ապագա քաղաքապետ․ իրավապաշտպան 17/08/2022 16:41 Պայթյունի գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող չկա․ ՔԿ մամուլի խոսնակ 17/08/2022 16:32 ԲԴԽ-ին չի հաջողվում նոր նախագահ ընտրել 17/08/2022 16:22 Հորդորում ենք «Սուրմալու» առևտրի կենտրոնից ձեռք բերված, սակայն դեռևս չօգտագործված հրավառության նյութերն ու պարագաները ներկայացնել ոստիկանություն․ Քննչական կոմիտե 17/08/2022 16:10 «Պատկան մարմինները պարտավոր են բացահայտել պատճառներն ու կանխել հետագա աղետները»․ «Հայաստան» դաշինքը ցավակցել է «Սուրմալու»-ում զոհվածների ընտանիքներին 17/08/2022 16:00 Եթե Փաշինյանը հեռանար նոյեմբերի 9-ից հետո, Հայաստանն ու Արցախն այդքան ողբերգական վիճակում չէին լինի. Արմեն Աշոտյան 17/08/2022 15:52 Թուրքիայի զինուժը հարվածել է Սիրիայի կառավարական բանակի հենակետերից մեկին 17/08/2022 15:34 Ադրբեջանի օմբուդսմենի ներկայացուցիչներն այցելել են հայ գերիներին 17/08/2022 15:26 Գյումրիի երկաթուղային կայարանում պայթուցիկի առկայության մասին ահազանգը կեղծ է եղել 17/08/2022 15:18 ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարները քննարկել են Կիեւին ցուցաբերվող ռազմական օգնության հարցերը 17/08/2022 15:05 Թուրքիայում վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնում առաջին անգամ հայ է նշանակվել 17/08/2022 14:54 Թուրքի ձեռքը քեզ չհասավ, Վաչո՛ ջան. աղետի դեմ անզոր եղար. Արտավազդ Եղոյանը՝ «Սուրմալու»-ում եղբոր թոռան զոհվելու մասին 17/08/2022 14:50 Լուրեր են տարածվում, որ գիշերային ժամերին Արցախից ռազմական տեխնիկա է դուրս բերվում․ Քաղաքագետ 17/08/2022 14:31 47-ամյա կնոջ սպանության գործով 3 անձ կալանավորվել է 17/08/2022 14:22 Ղազախստանի նախագահը ցավակցել է Նիկոլ Փաշինյանին

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը