Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտ. որոնք են կենսաբանական դեղերն ու ինչ պետք է իմանան պացիենտը, ծնողը

26/05/2022 15:43

Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտ. որոնք են կենսաբանական դեղերն ու ինչ պետք է իմանան պացիենտը, ծնողը


Aysor.am-ը շարունակում է Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտին նվիրված հրապարակումների շարքը։ Այդ շարքին հետևելով՝ դուք կծանոթանաք այս հիվանդության առաջացման պատճառներին, ախտանշաններին, դրսևորման տարբեր ձևերին, հիվանդության տեսակներին, բուժման և խնամքի առանձնահատկություններին։

Վերջին տարիներին Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտի բուժման նոր հեռանկարներ են բացվել` ի շնորհիվ նորագույն դեղերի։  Դրանք հայտնի են որպես կենսաբանական դեղեր, քանի որ ստացվել են կենսաբանական ինժեներիայի ճանապարհով։ Ի տարբերություն «Մետոտրեքսատի» և «Լեֆլյունոմիդի», որոնք ազդում են բոլոր արագ բաժանվող բջիջների վրա, այս դեղերը հիմնականում ուղղված են սպեցիֆիկ մոլեկուլների դեմ, այսինքն՝ ազդում են առավել նպատակային և չեն վնասում օրգանիզմի առողջ բջիջները, այստեղից էլ առաջացնում են ավելի քիչ կողմանկի ազդեցություններ։

Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտի բուժման համար հաստատում ստացած և լայնորեն կիրառվող առաջին կենսաբանական դեղերից մեկը «Տոցիլիզումաբն» է, որը հաստատված է Յուվենիլ արթրիտի թե համակարգային ձևի և թե պոլիարթիկուլյար ձևի բուժման մեջ։ 

«Տոցիլիզումաբը» մոնոկլոնալ հակամարմին է, որը իր կառուցվածքով նման է ինտերլեյկին 6 (IL6) սպիտակուցային մոլեկուլին։ Այն ընտրողաբար միանում է ինտերլեյկին 6 սպիտակուցային մոլեկուլի ընկալիչներին և արգելափակում է ինտերլեյկին 6-ի բորբոքային ազդեցությունը տարբեր հյուսվածքներում, հատկապես, հոդերում։ Այսպիսով՝ «Տոցիլիզումաբը» իր ազդեցությամբ ճնշում է բորբոքային պրոցեսը։ Այն կիրառվում է հիմնականում մոնոթերապիայի ձևով, բայց կարող է զուգակցվել նաև բազիսային դեղերի հետ, եթե բժիշկը նպատակահարմար է գտնում։ «Տոցիլիզումաբը» նշանակվում է ներերակային ճանապարհով և կատարվում է հիվանդանոցային պայմաններում՝ յուրաքանչյուր 4 շաբաթը մեկ անգամ: Որպես կանոն՝ «Տոցիլիզումաբի» ներարկումները անցնում են առանց բարդությունների, դեղի ընդհանուր տանելիությունը բավականին լավ է, ինչը պայմանավորված է սպիտակուցի մոլեկուլում առավելապես մարդկային կոմպոնենտի առկայությամբ (հումանիզացված հակամարմին): Կողմնակի ազդեցությունները գնահատելու նպատակով շատ կարևոր է լյարդային ֆերմենտների հսկողությունը,  արյան սպիտակ բջիջների (նեյտրոֆիլների) կամ թրոմբոցիտների քանակի հսկողությունը, արյան մեջ ճարպերի քանակի հսկողությունը։ «Տոցիլիզումբը» հաստատվել է կորտիկոստերոիդ կախյալ Համակարգային Յուվենիլ Ւդիոպաթիկ Արթրիտով, ինչպես նաև պոլիարտիկուլյար Յուվենիլ Ւդիոպաթիկ Արթրիտով հիվանդների բուժման համար, ովքեր պատասխան չեն տալիս այլ դեղերի,  ինչպիսին է «Մետոտրեքսատը»։

Յուվենիլ արթրիտի բուժման մեջ կիրառվող կենսաբանական դեղերի առանձին խումբ է ուռուցքի քայքայման գործոնի պաշարիչները՝ TNF-պաշարիչներ, որոնք արգելակում կամ խոչընդոտում են TNF-ի կապմանը իր ընկալիչի հետ՝ այդպիսով արգելակելով կամ թուլացնելով բորբոքային պրոցեսը, որն ընկած է Յուվենիլ Իդիոպաթիկ Արթրիտի հիմքում։

Այս խմբին է պատկանում «Էթաներսեպտը», որը նշանակվում է ենթամաշկային ներարկումների ձևով, ինչը կարող է կատարվել նաև տան պայմաններում պացիենտի կամ հարազատների կողմից։ Կողմնակի ազդեցություններից կարող են ի հայտ գալ տեղային ռեակցիաներ (կարմրություն, քոր, այտուց) ներարկման տեղում, բայց, սովորաբար, դրանք կարճատև են և մեղմ արտահայտված: «Էթաներսեպտը»  ցուցված է հիմնական մանկական ռևմատիկ հիվանդությունների ժամանակ Յուվենիլ Իդիոպաթիկ Արթրիտի պոլիարտիկուլյար ձևի դեպքում այն երեխաների մոտ, ովքեր չեն պատասխանում այլ դեղերին, օրինակ՝ «Մետոտրեքսատին»: Այն նաև օգտագործվում է (առանց ճշգրիտ ապացուցված տվյալների) ՅԻԱ-ի հետ կապակցված ուվեիտի բուժման համար, այն դեպքերում, երբ «Մետոտրեքսատը» և տեղային ստերոիդներով բուժումը անարդյունավետ են: Բայցի տեղային կողմնակի ազդեցություններից՝ կարող են լինել նաև ընդհանուր օրգանիզմի կողմից առաջացած փոփոխությունները, որոնց կապակցությամբ պացիենտը պետք է լինի մշտական հսկողության տակ հիմնական բուժող բժշկի կողմից։

TNF-պաշարիչների խմբին պատկանող հաջորդ դեղը «Ինֆլիքսիմաբն է», որը քիմերիկ (դեղի մի մասնիկը վերցված է մկան սպիտակուցից) մոնոկլոնալ հակամարմին է: Մոնոկլոնալ հակամարմինները կապվում են TNF-ի հետ՝ այդպիսով արգելակելով կամ թուլացնելով բորբոքային պրոցեսը։ «Ինֆլիքսիմաբը» նշանակվում է ներերակային ներարկումների ձևով, սովորաբար, ամեն 8 շաբաթը մեկ անգամ և զուգորդվում է «Մետոտրեքսատի» հետ՝ պակասեցնելու համար կողմնային ազդեցությունները: Կողմնային ազդեցություններից հատկապես ներարկման ընթացքում կարող են առաջանալ տարբեր ծանրության ալերգիկ ռեակցիաներ (շնչառության դժվարացում, մաշկի վրա կարմիր ցան, քոր), որոնք հեշտությամբ բուժվում են, կամ ծանր ալերգիկ ռեակցիաներ (արյան ճնշման անկում) և շոկի առաջացման վտանգ: Այս ալերգիկ ռեակցիաների առաջացումն ավելի հավանական է առաջին ներարկումից հետո և պայմանավորված է դեղանյութի մոլեկուլների նկատմամբ հակամարմինների առաջացումով։ Այդ մոլեկուլները ստանում են մկներից, փաստորեն, օրգանիզմում դրանց նկատմամբ իմունիտետ է առաջանում: Օգտագործվում է մանկական ռևմատիկ հիվանդությունների ժամանակ։  «Ինֆլիքսիմաբը» հաստատված չէ Յուվենիլ Իդիոպաթիկ Արթրիտի համար և կիրառվում է գրանցումից դուրս (այսինքն՝ դեղի պիտակի վրա բացակայում է նշում ՅԻԱ-ի ժամանակ օգտագործելու համար):

Հաջորդը «Ադալիմումաբն» է՝ մարդկային մոնոկլոնալ հակամարմին։  Նշանակվում է ենթամաշկային ներարկումների ձևով 2 շաբաթը մեկ անգամ,  սովորաբար, զուգակցում են «Մետոտրեքսատի» հետ: Կողմնային ազդեցություններից կարող են ի հայտ գալ տեղային ռեակցիաները (կարմրություն, քոր, այտուց) ներարկման տեղում, բայց, սովորաբար, դրանք կարճատև են և մեղմ արտահայտված: Ցուցված է Յուվենիլ Իդիոպաթիկ Արթրիտի պոլիարտիկուլյար ձևի դեպքում այն երեխաների մոտ, ովքեր չեն պատասխանում այլ դեղերին, օրինակ՝ «Մետոտրեքսատին»: Այն օգտագործվում է (առանց ճշգրիտ ապացուցված տվլաների) ՅԻԱ-ի հետ կապակցված ուվեիտի բուժման համար, այն դեպքերում, երբ «Մետոտրեքսատը» և տեղային ստերոիդներով բուժումը անարդյունավետ են:

Քանի որ TNF-պաշարիչների փորձը դեռ նոր է, իրական երկարաժամկետ անվտանգության տվյալներ ներկայումս չկան:

Այլ բնույթի  ազդեցություն ունեցող կենսաբանական դեղերից են «Անակինրան», որը հանդիսանում է  բնական սպիտակուցային մոլեկուլի (IL-1 ընկալիչի անտագոնիստ) վերակոմբինացված տարբերակը։ Այն ազդում է IL-1-ի վրա՝ արգելակելով բորբոքային պրոցեսը, մասնավորապես, Համակարգային Յուվենիլ Իդիոպաթիկ Արթրիտի և աուտոբորբոքային սինդրոմների, ինչպես օրինակ, Կրիոպիրին կապակցված համախտանիշի (CAPS) ժամանակ՝ սկսած 2 տարեկան հասակից: Այն հաճախ օգտագործվում է չհաստատված կարգով (այսինքն բուժման ցուցում չունի) կորտիկոստերոիդ կախյալ Յուվենիլ Ւդիոպաթիկ Արթրիտով հիվանդների մոտ և որոշ այլ աուտոբորբոքային հիվանդությունների ժամանակ:

Կանակինումաբը ինտերլեյկին 1 (IL1) կոչվող սպիտակուցային մոլեկուլին բնորոշ երկրորդ սերնդի մոնոկլոնալ հակամարմին է, որը զգալիորեն ճնշում է բորբոքային պրոցեսը, մասնավորապես, Համակարգային Յուվենիլ Ւդիոպաթիկ Արթրիտի և որոշ աուտոբորբոքային հիվանդությունների, ինչպես օրինակ, Կրիոպիրին կապակցված համախտանիշի (CAPS) ժամանակ: 

Ընդհանուր առմամբ, բոլոր կենսաբանական դեղերը ենթադրում են ինֆեկցիաների զարգացման բարձր ռիսկ: Հետևաբար, կարևոր է պնդել, որ պացիենտը/ ծնողը լինեն տեղեկացված և կատարեն կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչպիսիք են պատվաստումները (իմանալով, որ կենդանի թուլացված պատվաստանյութերը խորհուրդ են տրվում միայն բուժումը սկսելուց առաջ, մինչդեռ, այլ պատվաստումներ կարելի է կատարել բուժման ընթացքում): Տուբերկուլյոզի սկրինինգը (տուբերկուլյոզի մաշկային թեսթը կամ PPD) նույնպես պարտադիր է նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են ստանալ բուժում կենսաբանական դեղերով, քանի որ այս պացիենտների մոտ առանձնապես բարձր է զգայնությունը տուբերկուլյոզի նկատմամբ: Սովորաբար, պացիենտի մոտ որևէ ինֆեկցիոն պրոցեսի զարգացման դեպքում կենսաբանական դեղերով բուժումն անմիջապես դադարեցվում է, սակայն դադարեցումը նախօրոք պետք է քննարկվի բուժող բժշկի հետ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար:

Հետևեք մեր հրապարակումներին և ծանոթացեք Յուվենիլ արթրիտի բուժման մեջ կիրառվող դեղերին, ինչպես նաև վերականգնողական միջոցառումներին։


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

Այսօր, 13:59 Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտով հիվանդ երեխաները պետական հոգածության կարիք ունեն (Տեսանյութ) Այսօր, 13:44 «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցը համալրվել է նորագույն սերնդի գաստրոսկոպիկ համակարգով Այսօր, 13:32 Ազատ ոճային ըմբիշները 3 ոսկե, 1 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ են նվաճել Մ20 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում Այսօր, 13:21 «Դիմադրության» շարժման փողոցային պայքարը և, առհասարակ, այս պրոտեստն այլընտրանք չունեն. Արամ Վարդևանյան Այսօր, 12:59 Շատ կարևոր է, որ Եվրոպայի միությունը ոչ միայն լռությամբ հետևել է արդարադատության «ջհանգիրյանական» էջին, այլև աջակցել է. Վարդևանյան Այսօր, 12:43 Կալանավորված օտարերկրացին փակ ռեժիմային գոտում պահվել է մեկուսի, որտեղ ստացել է բուժում՝ իր կամքին հակառակ. ՄԻՊ Այսօր, 12:30 Հունիսի 27-ից հուլիսի 3-ը հաստատվել է կորոնավիրուսի 174 նոր դեպք, առողջացել 62 քաղաքացի Այսօր, 12:14 Ռուբեն Վարդազարյանը հրապարակել է ԲԴԽ նախագահի ընտրությունը հետաձգելու միջնորդության տեքստը Այսօր, 12:10 Առցանց հարթակներում տեղեկատվության անվտանգության իրավական կարգավորման և վերահսկողության հարցով գլխավոր դատախազը դիմել է կառավարությանը Այսօր, 12:01 Իշխանությունը չունի լուրջ սոցիալական հենարան, բայց սա մեխանիկորեն չի ենթադրում ընդդիմության հաջողություն. Վահե Հովհաննիսյան Այսօր, 11:55 Փոխվարչապետ Մաթևոսյանն այցելել է Լոռու մարզ և ծանոթացել սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքներին Այսօր, 11:45 Վիճաբանության ժամանակ կինը դանակահարել էր ամուսնուն. կատարվում է նախաքննություն Այսօր, 11:38 Արմավիր համայնքում զենքի գործադրմամբ խուլիգանության գործով մեղադրանք է առաջադրվել 29 անձի. մանրամասներ Այսօր, 11:29 Հնդկաստանի ԱԳՆ Արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերման ժամանել է ԱԳՆ Այսօր, 11:24 Անցած 3 օրվա ընթացքում արձանագրվել է 34 վթար. 1 մարդ զոհվել է, 40-ը՝ ստացել մարմնական վնասվածքներ Այսօր, 11:12 Ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքում. 44-ամյա վարորդը վրաերթի է ենթարկել հորեղբոր 13-ամյա թոռանը. վերջինս մահացել է Այսօր, 11:01 Հուլիսի 3-ի դրությամբ՝ Հայաստանում պատվաստումների ընդհանուր թիվը 2 միլիոն 217 հազար 31 է Այսօր, 10:51 Արթուր Ղազինյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը Այսօր, 10:46 Ադրբեջանի ԱԳ նախարարն Իրանում կքննարկի տեղի ունեցող գործընթացները Այսօր, 10:42 Քաղաքական ակցիաներին ի պատասխան՝ իշխանությունը «պատժում է» ընդդիմադիրներին՝ նրանց ներգրավելով վարժական հավաքներում. Թագուհի Թովմասյան Այսօր, 10:33 Վանաձոր քաղաքի մի շարք հասցեների գազամատակարարումը կդադարեցվի Այսօր, 10:24 Մարզերում և Երևանում էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ են սպասվում Այսօր, 10:19 Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ջո Բայդենին Այսօր, 10:12 Գործարկվել է Երևան-Սևան-Շորժա էլեկտրագնացքը Այսօր, 10:05 ՀՀ ՊՆ-ն կրկին հերքում է Ադրբեջանին. իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է Այսօր, 09:59 Հայաստանի բասկետբոլի ազգային հավաքականը` Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության չեմպիոն Այսօր, 09:50 Բարձր ենք գնահատում ԱՄՆ ջանքերը՝ ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանմանը․ ՀՀ նախագահը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին Այսօր, 09:45 Ստեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար Այսօր, 09:39 «Փյունիկը» համալրվել է 9 նոր ֆուտբոլիստներով Այսօր, 09:32 Կառավարությունը հռչակել է ՀՀ-ն տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու ուղեգիծը. վարչապետը մասնակցել է Պոլիտեխնիկի շրջանավարտների ավարտական երեկոյին (Տեսանյութ) 02/07/2022 20:30 Ի՞նչ խնդիրների մասին է հուշում հևոցը 02/07/2022 20:15 «Հավաքվենք Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկի այգու մուտքի մոտ»․ հուլիսի 4-ին ակցիա է լինելու 02/07/2022 20:05 Եգիպտացորեն. օգտակար հատկությունները, հակացուցումները 02/07/2022 19:52 Մեզ պետք է շատ անհագստացնի այն, որ Չինաստանը կարող է Լուսինն իր սեփական տարածքը հայտարարել․ NASA-ի ղեկավար 02/07/2022 19:38 «Դա չի նշանակում, որ բորշչը դադարում է լինել նաև մեր ժառանգությունը»․ Մոսվայում արձագանքել են ուկրաինական բորշչը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկում ընդգրկելու որոշմանը 02/07/2022 19:25 Բրինձ. օգտակար հատկությունները, հակացուցումները 02/07/2022 19:12 «Հղումով անցնելու և տվյալներ փոխանցելու դեպքում ձեր հաշիվները կորցնելու վտանգ կա»․ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն զգուշացնում է 02/07/2022 19:00 Ոսպի տեսակները, օգտակար հատկությունները, հակացուցումները 02/07/2022 18:46 «Ես անմահ եմ». տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի հերոսներին նվիրված «Կյանքից առավել» գրքի շնորհանդեսը 02/07/2022 18:30 Ինքնաբուժությունն ընդհուպ կարող է հանգեցնել մահվան. զգոշացում՝ բժիշկների կողմից 02/07/2022 18:20 Նիկոլ Փաշինյանը արտախորհրդարանական ուժերի ղեկավարների հետ է հանդիպել 02/07/2022 18:09 Իվետա Տոնոյանը ստանձնել է ԲՀԿ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը 02/07/2022 17:57 Հայտնի է՝ ինչ է մեզ հետ տեղի ունեցել, երբ մեր պատմության ընթացքում բոլոր ժամանակների ՔՊ-ականները այսպես են փորձել կառուցել մեր հարաբերությունները թուրքերի հետ․ Բաբայան 02/07/2022 17:42 Հարավային Օսեթիայում հայտարարել են, որ Վրաստանն իրենց անվտանգությանը սպառնացող գործողություններ է անում 02/07/2022 17:26 Շատ կարևոր է, որ հետաքրքրությունը պատերազմի նկատմամբ չնվազի․ Զելենսկի 02/07/2022 17:10 Հայաստան կժամանի Հնդկաստանի ԱԳՆ Արևմտյան ուղղության քարտուղարը 02/07/2022 16:52 Հերթական ապօրինությունն է գրանցվել․ Ավետիք Չալաբյանի պաշտպանական խմբի հայտարարությունը 02/07/2022 16:37 Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը կասեցնելու մասին փաստաբանների ներկայացրած հայցը վարույթ է ընդունվել 02/07/2022 16:22 Ծեծի մեղադրանքով հետախուզվող 40-ամյա Գայանեն հայտնաբերվել է 02/07/2022 16:12 Կապիկի ծաղիկի բռնկման վտանգը Ռուսաստանում մեծ է. ԱՀԿ 02/07/2022 15:56 Կստանաք այնպիսի տեղեկատվություն, որը երբևիցե չի լուսաբանվել. ԱԱԾ պահեստազորի սպաները նոր նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս 02/07/2022 15:46 Գեղարքունիքի մարզում հունիս ամսին ծնվել է 106 երեխա 02/07/2022 15:32 Հայաստանում ջերմաստիճանը կնվազի 3-5 աստիճանով. սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ 02/07/2022 15:00 Հուրգադայում շնաձուկը հարձակվել է կնոջ վրա. վերջինս մահացել է 02/07/2022 14:58 Արցախահայությունն այժմ ապրում է ականներով և չպայթած արկերով լի լանդշաֆտում, որը վտանգ է ներկայացնում. Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբ 02/07/2022 14:42 «Կտամ ամեն ինչ, որ օգնեմ թիմին՝ հասնելու նպատակներին». Մխիթարյանը՝ «Ինտեր» տեղափոխվելու մասին 02/07/2022 14:31 Ռուբեն Վարդազարյանի հրապարակած ձայնագրության հիման վրա քրեական վարույթ է սկսվել 02/07/2022 14:22 Երկրաշարժ՝ վրաց-ռուսական սահմանին 02/07/2022 14:11 Իսրայելը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Սիրիային 02/07/2022 13:57 Ցանկանում ենք թուրքական բանակը դարձնել աշխարհում ամենաուժեղը. Էրդողան 02/07/2022 13:42 Երևանը ռուսաստանցիների համար զբոսաշրջային ամենանախընտրելի ուղղություններից մեկն է 02/07/2022 13:30 Պաշտոնական. Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվեց «Ինտեր» 02/07/2022 13:20 Իլոն Մասկը հանդիպել է Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի հետ 02/07/2022 13:10 Հուլիս ամսվա կենսաթոշակների վճարումը կսկսվի հուլիսի 4-ից 02/07/2022 12:58 Նախագահը ստորագրել է Վճռաբեկ դատարանի պալատներում դատավորներ նշանակելու մասին հրամանագրերը 02/07/2022 12:52 Ծնվել է հանուն հայրենիքի կյանքը տված ոստիկանների եղբայրը․ Լուսանկարներ (Տեսանյութ) 02/07/2022 12:33 Ծնվել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված Արման Ազատյանի եղբայրը 02/07/2022 12:15 Աշունն ավելի թեժ է լինելու, քան գարունն էր․ Վահե Հակոբյան 02/07/2022 12:07 Եթե էլի «ներարկեն», որ անհնար է համակեցության նորմերի շուրջ պայմանավորվել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, մնալու ենք այս տեղապտույտի մեջ, որը նոր աղետներ է բերելու. Արսեն Թորոսյան 02/07/2022 11:55 Էկոնոմիկայի նախարարութունը նպատակ ունի Հայաստանում կայուն տնտեսության հաստատումը համակցել կանաչ տնտեսության կառուցման հետ 02/07/2022 11:43 ՏԿԵ նախարարությունում քննարկվել են տիեզերական տեղեկատվության կառավարման խնդիրները 02/07/2022 11:31 Լարսը բաց է 02/07/2022 11:16 «Մեր տղերքի թափած արյունը անպատիժ չի մնալու». Արթուր Ղազինյանը պնդում է՝ Օնիկ Գասպարյանը պետք է երկու հարցի պատասխան տա 02/07/2022 11:08 «Ես կվերադառնամ»․ 50 Cent-ը Երևանից լուսանկար է հրապարակել 02/07/2022 10:52 «Չի բացառվում, որ համավարակի նոր ալիքը կհասնի նաև Հայաստան». Առողջապահության փոխնախարարն ու ԵՄ դեսպանը ստացել են COVID-19-ի դեմ խթանիչ դեղաչափը 02/07/2022 10:45 «Ժողովուրդ». Ինչ հարցեր են քննարկվելու արտահերթ նստաշրջանում 02/07/2022 10:40 Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել. ՌԴ ՊՆ 02/07/2022 10:36 «Ժողովուրդ». Աղվան Վարդանյանը գեղարվեստական նկարների առուվաճառքո՞վ է զբաղվել 02/07/2022 10:30 «Հրապարակ». «Արմնյուզ» հեռուստաընկերության ազատած հաճախականության համար մրցույթ է հայտարարվել 02/07/2022 10:21 «Ժողովուրդ». Արցախի մնացած հատվածը հայկական պահելու օրախնդիր ունենք, էլ ուր մնաց Արցախի ինքնորոշման իրավունքին հասնելը 02/07/2022 10:18 «Հրապարակ». Ընդդիմադիրների պաշտոնազրկումն անցավ դժգույն և դժբախտ մթնոլորտում 02/07/2022 10:13 «Ռոման» և Հռոմն ընդմիշտ կմնան իմ սրտում․ Հենրիխ Մխիթարյանը հրաժեշտի նամակ է գրել 02/07/2022 10:00 «Փաստ». Քաղաքական ճգնաժամի նոր փուլ է՝ խորհրդարանական ճգնաժամ 02/07/2022 09:55 Գնել Սանոսյանը հետևել է Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգվող հատվածներում ընթացող աշխատանքներին 02/07/2022 09:52 «Հրապարակ». Անժելա Թովմասյանի դեմ պատրաստվում են քրեական գործ հարուցել 02/07/2022 09:47 «Փաստ». Սա խայտառակություն է, արհամարհանք ՀՀ ԶՈւ-ի, երկրի պաշտպանունակության, անվտանգության նկատմամբ 02/07/2022 09:42 «Հրապարակ». Ո՞վ է դառնալու ԱԺ պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ 02/07/2022 09:39 Երկրաշարժ` Իրանի Հորմոզգան նահանգում. նախնական տվյալներով՝ կա 5 զոհ և 12 վիրավոր 01/07/2022 22:39 Հուլիսի 5-ին երթ՝ ի պաշտպանություն ՀՀ սահմանադրության, հուլիսի 8-ին՝ հանրահավաք է տեղի ունենալու 01/07/2022 21:34 Եթե իրենք վաղն առավոտյան գան խորհրդարան, հունիսի 3-ի հայտարարությունը ստորագրեն, էդ պաշտոններն էլ ենք իրենց տալիս, մեր բոլորի մանդատներն էլ ենք իրենց տալիս․ Սաղաթելյան 01/07/2022 21:30 Պուտինի աշխատանքին հավանություն է տալիս ռուսաստանցիների 78 տոկոսը. հարցում 01/07/2022 21:26 Ֆինլանդիայի նախագահը հայտարարել է, որ այլևս հոկեյ չի խաղա Պուտինի հետ. Կրեմլն արձագանքել է 01/07/2022 21:24 Երևանի հաջորդ ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ այս պահին որոշում չեմ կայացրել. Հայկ Մարության 01/07/2022 21:21 «Գրքարվեստ» միջազգային մրցույթում Հայաստանը ութ մրցանակ է ստացել 01/07/2022 21:17 «Քիմիա» առարկայից դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել քննություններին մասնակցածների 22,25, «Ռուսաց լեզու» առարկայից՝ 17,2 տոկոսը 01/07/2022 21:12 Արցախի նախագահը մասնակցել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստին 01/07/2022 21:07 Ընդդիմությունը հսկայական աշխատանք է տանում պայքարը հաղթական ավարտի հասցնելու համար. Սաղաթելյան 01/07/2022 21:03 Բարդ ժամանակահատվածում Պետական պահպանության ծառայությունն իր առջև դրված խնդիրը կատարել է. Նիկոլ Փաշինյան 01/07/2022 20:55 Իշխանությունը կրկին ժողովրդի թիկունքում ձեռք է բերել պայմանվորվածություն՝ Բերձորը հանձնելու մասին. Իշխան Սաղաթելյան (Տեսանյութ) 01/07/2022 20:49 Այդ հողը Փաշինյանի սեփականությունը չէ, համահայկական է․ թույլ չենք տա մեր ճակատագրի մասին որոշումներ կայացնել․ Աղավնոյի գյուղապետ (Տեսանյութ)

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը