Հայաստանում 2023թ. փետրվարից մինչև 2024թ. փետրվարի 12-ն արձանագրվել է կարմրուկի 614 տեղական դեպք

16/02/2024 11:01

Հայաստանում 2023թ. փետրվարից մինչև 2024թ. փետրվարի 12-ն արձանագրվել է կարմրուկի 614 տեղական դեպք


Հայաստանում 2023թ. փետրվարից մինչև 2024թ. փետրվարի 12-ը արձանագրվել է կարմրուկի 614 տեղական դեպք, որից 545-ը՝ 2023թ., 69-ը՝ 2024թվականին․ դեպքերի 72%-ը կազմել են երեխաները, իսկ 28%-ը՝ մեծահասակները, տվյալները ներկայացրել Է ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։

«Կարմրուկի համաճարակային իրավիճակը աշխարհում շարունակում է մնալ լարված: Դեռևս 1998թ. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որդեգրեց կարմրուկի վերացման քաղաքականությունը: Երկար տարիներ կարմրուկի դեմ պատվաստումներում բարձր ընդգրկվածության և որակյալ համաճարակաբանական հսկողության ապահովման արդյունքում շատ երկրներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը,  հասան կարմրուկի վերացման նպատակին: Մինչդեռ COVID-19 համավարակը նոր մարտահրավերներ առաջացրեց առողջապահական համակարգում՝ խափանելով ընթացիկ գործընթացները, ինչը հանգեցրեց նաև շատ երկրներում կարմրուկի վերացված կարգավիճակի փոփոխությունների:

Համաձայն ԱՀԿ-ի հրապարակումների՝ 2022թ. ԱՀԿ 6 տարածաշրջանների 166 անդամ երկրներում արձանագրվել է կարմրուկի կասկածելի 369195 դեպք, որից 171156-ը (46%)՝ լաբորատոր հաստատված: 2023թ. ԱՀԿ 169 անդամ երկրներում արձանագրվել է կարմրուկի կասկածելի 534672 դեպք, որից 280933-ը (53%)՝ հաստատված: Այսինքն՝ 2023թ. կարմրուկի հաստատված դեպքերը 64%-ով ավելացել են 2022թ. համեմատ։ 2022թ. երեխաների ընդհանուր ընդգրկվածությունը կարմրուկի առաջին դեղաչափ պատվաստումներում կազմել է 83%, իսկ երկրորդը՝ 74%: 2022թ. մոտ 22 միլիոն երեխաներ  պլանային պատվաստումներում բաց են թողել կարմրուկի պատվաստանյութի առնվազն մեկ դեղաչափ:  Հարկ է նշել, որ լիարժեք անընկալություն ապահովելու և բռնկումները կանխելու համար անհրաժեշտ է երկու դեղաչափ պատվաստումը:

Կարմրուկի համաճարակային իրավիճակը բավականին լարված է նաև Եվրոպական տարածաշրջանում: 2023թ. նկատվել է դեպքերի տագնապալի աճ, տարածաշրջանի 53 անդամ երկրներից 42-ում արձանագրվել է կարմրուկի 58114 դեպք՝ 2022թ. արձանագրված 942-ի համեմատ, ինչը վկայում է դեպքերի մոտ 60 անգամ բարձրացման մասին։ Հիվանդության դեպքերն արձանագրվել են նախկինում կարմրուկը վերացրած շատ երկրներում: Հիվանդներից ավելի քան 30000-ը ենթարկվել են հոսպիտալացման, իսկ 10-ը՝ ունեցել են մահվան ելք: Մահվան դեպքերից 1-ը արձանագրվել է Հայաստանում, 9-ը՝  Ղրղզստանում: Եվրոպական տարածաշրջանում առավել բարձր հիվանդացությամբ երկրներն են՝ Ղասախստանը (15114 դեպք), Ադրբեջանը (13735 դեպք), Ռուսաստանի Դաշնությունը (12723 դեպք), Ղրղզստանը (7044 դեպք), Թուրքիան (4559 դեպք), Ռումինիան (1759 դեպք):  Կարմրուկի հիվանդության դեպքերի  զգալի աճը դիտվել է հատկապես տարվա վերջին ամիսներին և, ըստ Եվրոպայի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի փորձագետների գնահատման, ակնկալվում է բարձրացման շարունակական միտում, եթե ամբողջ տարածաշրջանում անհապաղ չձեռնարկվեն այն կանխելու միջոցառումներ:

Ահազանգող է նաև տարածաշրջանում կարմրուկի պատվաստումներում ընդգրկվածության նվազումները վերջին տարիներին՝ 2019-2022թթ. պատվաստանյութի առաջին դեղաչափի ընդգրկվածությունը 96%-ից նվազել է մինչև  93%, երկրորդ դեղաչափինը՝ 92%-ից նվազել է 91%: Ընդհանուր առմամբ, տարածաշրջանում ավելի քան 1,8 միլիոն երեխա բաց է թողել կարմրուկի պատվաստումը 2020-2022թթ. ընթացքում:

Հայաստանը նույնպես զերծ չմնաց կարմրուկի դեպքերի ակտիվացումից: Մինչդեռ 2008-ից Հայստանում ընդհատվել էր կարմրուկի տեղական փոխանցումը և երկար տարիներ պահպանվել այդ կարգավիճակը: 2023թ. փետրվարից մինչև 2024թ. փետրվարի 12-ը Հայաստանում արձանագրվել է կարմրուկի 614 տեղական դեպք, որից 545-ը՝ 2023թ., 69-ը՝ 2024թ.: Կարմրուկի տարածվածությունն ըստ ամիսների ներկայացված է նկար 1-ում: Դեպքերի 72%-ը կազմել են երեխաները, իսկ 28%-ը՝ մեծահասակները: Հիվանդների մոտ 70%-ը ենթարկվել է հոսպիտալացման, ցավոք արձանագրվել է նաև 1 մահվան դեպք: Հայաստանում նկատվում է կարմրուկի դեպքերի աճի միտում, 2024թ. հունվարին դեպքերը 41%-ով ավելացել են՝ համեմատած 2023թ. դեկտեմբերի հետ: Վիճակագրական վերլուծության արդյունքում ակընկալվում է դեպքերի շարունակական աճ (նկար 2):

Նկար 1. Հայաստանում կարմրուկի հիվանդացության շարժընթացը՝ ըստ ամիսների (1մլն բնակչության թվով)
Նկար 2. Հայաստանում կարմրուկի նոր դեպքերն ըստ ամիսների

Հայաստանում վերջին տարիներին նույնպես նկատվել է կարմրուկի պլանային պատվաստումներում ընդգրկվածության նվազում. ԿԿԽ1 պատվաստումներում  այն կազմել է 2019թ.՝  95%, 2020թ.` 94%,  2021թ.` 94%,  2022թ.`95%, ԿԿԽ2 պատվաստումներում՝ 2019թ.՝  96%, 2020թ.` 94%,  2021թ.` 94%,  2022թ.`94%: Պատվաստումներում ընդգրկվածության ցուցանիշների նվազումը նպատակային մակարդակից տարիների ընթացքում  հանգեցնում է  չպատվաստված բնակչության կուտակ¬մանը և լարված համաճարակային իրավիճակի առաջացմանը՝ նպաստելով կարմրուկի ու կարմրախտի տեղական դեպքերի տարածմանը, ինչին մենք արդեն ականատես եղանք:

Ելնելով վերը նշված փաստերից՝ հարկավոր է կրկին հիշեցնել կարմրուկի վտանգավորության մասին: Այն օդակաթիլային փոխանցման մեխանիզմով շնչառական վարակ է: Կարմրուկի վիրուսն ունի արագ տարածվելու ունակություն: Կարմրուկով հիվանդը կարող է միաժամանակ վարակել միջինում 12-18 ընկալ անձանց: Այն հատկապես վտանգավոր է բարդություններ առաջացնելու առումով, ինչպիսիք են էնցեֆալիտը, ծանր փորլուծությունը, օտիտը, թոքաբորբը, հազվադեպ հանդիպող, բայց լուրջ բարդություն է ենթասուր սկլերոզացնող պանէնցեֆալիտը:  Վերջին տարիներին գիտականորեն ապացուցվել է կարմրուկի վիրուսի բացասական ազդեցությունը իմունային համակարգի վրա՝ հանգեցնելով իմունային հիշողության կորստի:  Նման հիվանդները ավելի խոցելի են դառնում այլ վարակների նկատմամբ: Կարմրուկը վտանգավոր է նաև հղիների համար և կարող է հանգեցնել վաղաժամ ծննդաբերությունների:

Կարմրուկի հիմնական և արդյունավետ կանխարգելիչ միջոցը պատվաստումն է: Հայաստանում այն իրականացվում է պատվաստումների ազգային օրացույցին համապատասխան՝ երկու դեղաչափով՝ 1 տ. և 4-6 տ. հասակում:  Կարմրուկի պատվաստանյութն ունի բարձր արդյունա¬վետություն, որն ապահովվում է 95% պաշտպանություն առաջին դեղաչափի և 99%՝ երկրորոդ դեղաչափի ներմուծման դեպքում: Հաշվի առնելով կարմրուկի վիրուսի բարձր հպավարակելիությունը՝ կոլեկտիվ անընկալության շեմը բավականին բարձր է, հետևաբար վիրուսի շրջանառությունը ընդհատելու համար անհրաժեշտ է 95% և բարձր պատվաստումներում ընդգրկվածութ¬յան մակարդակ: Ուստի հորդորում ենք  պատվաստման նպատակային խմբի անձանց, ինչպես նաև չպատվաստված, կամ թերպատվաստված անձանց ներկայանալ տարածքային պոլիկլինիկա և պատվաստվել կարմրուկի դեմ:
Կարևոր է նաև կարմրուկի դեպքերի վաղ հայտնաբերումը և մեկուսացումը վարակի հետագա տարածումը կանխելու նպատակով: Ուստի անհրաժեշտ է կարմրուկի կասկածելի ախտանշանների առկայության դեպքում՝ մաշկի ցանավորում և ջերմության բարձրացում, անմիջապես դիմել բժշկի խորհրդատվության: Վարակի օջախում կարմրուկով հիվանդի հետ շփված ընկալ անձանց ենթարկում են  հրատապ հետազդակային իմունականխարգելման՝ սկսած 6 ամսականից»,- նշել է Մուրադյանը։


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

21/07/2024 22:33 Թրամփը Բայդենին անվանել է երկրի պատմության ամենավատ նախագահ 21/07/2024 22:09 Բայդենը հայտարարել է նախագահական ընտրարշավից դուրս գալու մասին 21/07/2024 20:00 Իշխան Սաղաթելյանը Բելգիայում է. առաջիկա օրերին Բրյուսելում հանդիպումներ են նախատեսված 21/07/2024 18:48 Ադրբեջանը Հայաստանին հրավիրել է Բաքվում կայանալիք COP29 գագաթնաժողովին 21/07/2024 18:14 Հովհաննեսը պայքարող և հայրենասեր հայ երիտասարդի բացառիկ օրինակ էր. Ռոբերտ Քոչարյան 21/07/2024 16:26 Սեպտեմբերի սկզբին տեղի կունենա մեծ հավաք. այս պայքարը կմեռնի միայն այն ժամանակ, երբ ես և մեզանից յուրաքանչյուրս մեռած կլինենք. Բագրատ Սրբազան 21/07/2024 16:12 Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթեց Ադրբեջանին 21/07/2024 15:56 Մեր նպատակը չարիքի իշխանությունից ազատվելն է. սա մեկ անձի, մեկ կուսակցության ու մեկ քաղաքական շարժման անելիքը չէ. Գառնիկ Դանիելյան 21/07/2024 15:35 Մահը բոլորիցս խլեց նվիրյալ զինակցին և պայքարի գաղափարական ընկերոջը. «Հայաստան» խմբակցություն 21/07/2024 14:49 ԵՄ ԱԳ նախարարների խորհրդի վաղվա նիստում կքննարկեն ՀՀ-ին 10 միլիոն եվրոյի հատկացման ու վիզաների ազատականացման երկխոսության հարցերը 21/07/2024 14:27 Բարձր ենք գնահատում Հայաստանի ու Բեգիայի միջև վստահելի գործընկերությունը. ԱԳՆ 21/07/2024 13:25 ՔՊ-ականները հանդիպել են մարտունեցիներին 21/07/2024 13:14 Արաբկիրում անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան» 21/07/2024 12:30 Նիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ) 21/07/2024 12:00 Հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը ցույց է տալիս բարձր ինտենսիվության միջավայրում համագործակցելու և գործելու կարողությունը. ԱՄՆ ԶՈՒ եվրոպական հրամանատարություն 21/07/2024 11:27 Քո բացակայությունը միշտ ենք զգալու, Հովո ջան. Լևոն Քոչարյան 21/07/2024 11:00 Վաղվանից կորած ամառը վերադառնում է Հայաստան. Գագիկ Սուրենյան 21/07/2024 10:41 Հանքարդյունաբերությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի տնտեսության ռազմավարական նշանակության ճյուղերից մեկը. Գնել Սանոսյան 21/07/2024 10:16 «Անհավատալի է, անընդունելի…». Եղվարդում ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհված կուրսանտը 52 հիմնական դպրոցի սան էր 21/07/2024 09:52 ՀՀ ԶՈՒ-ն կրակ չի բացել. Ադրբեջանը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել 21/07/2024 09:36 «Լույսերի մեջ մնաս». մահացել է «Երիտասարդի ձայնը» նախաձեռնության հիմնադիր, ակտիվիստ Հովհաննես Հարությունյանը 20/07/2024 21:00 Ժաննա Անդրեասյանը Դիլիջանում մասնակցել է Արհեստների երկրորդ միջազգային փառատոնի բացմանը 20/07/2024 20:25 Պայթյունը եղել է Կապանի հրաձգարանի հարակից տարածքում. մահացածը 64-ամյա քաղաքացի է 20/07/2024 20:16 Կապանում տեղի ունեցած պայթյունը կապ չունի ՀՀ ՊՆ-ին պատկանող հրաձգարանի հետ. մահացածը քաղաքացիական անձ է 20/07/2024 19:55 Կապանում ՀՀ ՊՆ-ին պատկանող հրաձգարանում պայթյուն է եղել. կա զոհ 20/07/2024 19:49 Ապոլոն 11-ի վայրէջքի օրվա կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանությունն առաջարկում է դիտել հայ կինոռեժիսորների ֆիլմը 20/07/2024 19:11 Բոլորս Նիկոլ Փաշինյանի պատանդներն ենք այս պահին՝ անկախ նրանից, թե որտեղ ենք գտնվում՝ «Նուբարաշեն» ՔՀԿ-ո՞ւմ, թե՞ ԲԴԽ գլխամասում. Արմեն Աշոտյան 20/07/2024 18:30 Կոտայքում բախվել են «Honda»-ն, «Mitsubishi»-ն ու «Kia»-ն. կա 1 զոհ, 2 վիրավոր 20/07/2024 18:17 Խաղաղության պայմանագրի տեքստի 80-90 տոկոսն արդեն համաձայնեցված է. բաց է մնում երկու հարց. Ալիև 20/07/2024 18:01 Մեկ շաբաթում ատելության հողի վրա 2-րդ հարձակումն է եղել Երուսաղեմում հայկական բիզնեսի վրա. չեք տեսնի ՔՊ-ականի, որը «ցնցվում է». պատգամավոր 20/07/2024 17:32 Ադրբեջանցիները մշակում են Վազաշենի հարյուրավոր հեկտար հողերը 20/07/2024 17:22 Ծնվել է Նեյմարի երրորդ զավակը 20/07/2024 17:03 Մենք ականատես ենք պատմական վերափոխման Հարավային Կովկասում. Իլհամ Ալիև 20/07/2024 16:48 Հանրապետության որոշ հասցեներում հուլիսի 22-ին ժամանակավորապես կդադարեցվի էլեկտրամատակարարումը 20/07/2024 16:40 Լոռու մարզպետը քննարկել է աղետի գոտում աշխատանքների և հանձնարարականների ընթացքը 20/07/2024 16:18 Ս. Գրիգոր Լուսավորչի որդիների եւ թոռների` Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի և Դանիելի հիշատակության օրն է 20/07/2024 15:57 Աննա Հակոբյանը նոր կադրեր է հրապարակել Լոնդոնից 20/07/2024 15:36 Սամվել Շահրամանյանը փաստաբաններից հետաքրքրվել է՝ ինչպես են պաշտպանվում տեղահանված արցախահայերի իրավունքներն ու լուծվում խնդիրները 20/07/2024 15:22 Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվով շրջել է Լոնդոնում (Տեսանյութ) 20/07/2024 15:16 ՀՀ-ն իր զորակցությունն է հայտնել Կիպրոսին․ մշտապես կաջակցի Կիպրոսի հարցի լուծումը գտնելու ջանքերին 20/07/2024 15:01 «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի տարածքում բռնկված հրդեհը մարվել 20/07/2024 14:41 Զելենսկին ու Թրամփը պայմանավորվել են հանդիպման մասին 20/07/2024 14:19 Գառնիի ոստիկանապետին ծեծել են, Աբովյանի ոստիկանապետին մեքենայով 20 մետր քարշ տվել․ Armlur 20/07/2024 13:58 Ռուսաստանում 22-ամյա աղջիկն ընկել է 13-րդ հարկի պատուհանից և ողջ մնացել (Տեսանյութ) 20/07/2024 13:45 Չինաստանում կամուրջ է փլուզվել․ մեքենաներն ընկել են գետը, զոհվել է 11 մարդ 20/07/2024 13:23 Օկուպացված Քարվաճառում ականի պայթյունից երեք հոգի վիրավորվել է 20/07/2024 13:17 Անհայտ ծագման ջուրը հոսում է Աթոյան փողոցով, մյուս խնդիրը վնասված կոյուղագիծն է․ բնակիչները երկու ամիս է` «վայելում» են գարշահոտությունը․ Ահազանգ (Տեսանյութ) 20/07/2024 13:09 Վարչապետի աթոռը զբաղեցնողն այնքան բարոյազուրկ է, որ ասում է՝ սուտ է․ Գասպարյան (Տեսանյութ) 20/07/2024 12:50 Հիմնանորոգվում է Մ-8, Վանաձոր - Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի մի հատվածը (Տեսանյութ) 20/07/2024 12:36 Քննարկվել է «Ազգային փոքրամասնությունների մասին» օրենքի նախագիծը․ ՄԻՊ-ը կարևորել է ընդունումը 20/07/2024 12:16 Ոստիկանության Կոտայքի բաժնում կրակոցների դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել 20/07/2024 11:59 Լիլիթ Մակունցը ներկա է գտնվել ԱՄՆ Հանրապետական կուսակցության ազգային համաժողովին 20/07/2024 11:35 Օտարերկրացին վերցրել է ոստիկանի ինքնաձիգն ու կրակել․ նա ու երկու ոստիկան վիրավորվել են․ Նոր մանրամասներ 20/07/2024 11:08 ՀՀ իշխանություններն իմացել են Ադրբեջանի սպասվող գործողությունների մասին, բայց նրանց ասվել է, որ հայտարարեն՝ ՀՀ-ն չի արձագանքելու․ ՌԴ դիվանագետի գաղտնազերծումները 20/07/2024 10:55 Որևէ պետություն չի բողոքել հայկական արբանյակներից․ Նախարարություն 20/07/2024 10:49 22-ամյա երիտասարդների վեճին միջամտել են ընկերները, ծեծկռտուք է սկսվել․ կան ձերբակալվածներ 20/07/2024 10:30 Սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ 20/07/2024 10:26 Օտարերկրացին ներխուժել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին ու կրակել․ կան վիրավորներ 20/07/2024 10:12 ՀՀ-ում ավտոճանապարհներն անցանելի են 20/07/2024 10:02 «Հրապարակ». Ինչու է տապալվել Լոնդոնում Ալիև–Փաշինյան հանդիպումը 20/07/2024 09:58 «Փաստ». ՔՊ-ականները հարձակում են գործել մի դատավորի վրա, որին ժամանակին ծափահարում էին, գրառումներ նվիրում 20/07/2024 09:55 «Հրապարակ». ՍԱՏՄ-ի պատասխանը՝ «Ռոսսելխոզնադզորի» որոշմանը 20/07/2024 09:52 «Փաստ». Տիգրան Ավինյանը էլեկտրական մեքենաների «սիրահար» է 20/07/2024 09:51 «Հրապարակ». Վերջին տարիներին առավել ողբերգական է Ագրարային համալսարանի վիճակը 20/07/2024 09:47 «Հրապարակ». Ոստիկանական բռնության հետևանքով քաղաքացու կտրված դաստակի սիմվոլը ԵՄ դեսպանին փոխանցելու համար կանչվել է ոստիկանություն 20/07/2024 09:41 «Փաստ». Ինչու են եվրոպական ֆինանսաբանկային համակարգի ներկայացուցիչները սկսել հետաքրքրություն ցուցաբերել Հայաստանի նկատմամբ 20/07/2024 09:38 Մահացել է Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիայի մրցավար, մարզուհի 21-ամյա Ալիսա Ասոյանը 19/07/2024 22:06 19:00-ից մինչև առավոտյան 07:00-ն չլքել բնակարանը, չայցելել խանութ, սրճարան. դատարանը հրապարակել է Ստեփանակերտի քաղաքապետի գործով որոշումը (տեսանյութ) 19/07/2024 21:46 Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրի նախագծային լուծումները 19/07/2024 21:18 Սյունիքում թեժ վիճաբանություն է եղել. 28-ամյա Գոհարը դանակահարել է Մանվելին ու Գուրգենին, քերծել Իշխանի ձեռքը 19/07/2024 21:06 Հայաստանի ֆոնդային բորսան առևտրի ծավալներով դարձել է առաջատարներից մեկը ԵԱՏՄ-ում 19/07/2024 20:30 Պետությունը մշտապես սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կողքին է. Գևորգ Պապոյանը` սյունեցիներին 19/07/2024 20:15 Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի լիազորությունները կդադարեցվեն 19/07/2024 19:49 Մենք պարտական ենք ձեզ, ձեր կողքին ենք որպես Հայաստանի իշխանություն. Վահագն Խաչատուրյան 19/07/2024 19:30 ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-2040 թթ․ ռազմավարությունը ներկայացվել է հանրային քննարկման 19/07/2024 19:15 Քրեակատարողական ծառայության պետի կողմից բանակային խաղերին մասնակից քրեակատարողական ծառայողներն արժանացել են խրախուսանքների 19/07/2024 18:59 ՀՀ-ում ԵՄ դեսպանը ցավակցություն է հայտնել Եղվարդում ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին 19/07/2024 18:34 «Պետությունը ձեր կողքին է». Ժաննա Անդրեասյանն ընդունել է Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի մարզիկներին 19/07/2024 18:24 Միացյալ թագավորությունում ՀՀ դեսպանատան շենքը Լոնդոնի ամենակենտրոնում է. Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ) 19/07/2024 18:11 Այս կադրը անցած գիշեր ֆիքսել են Չարենցավանում. Գագիկ Սուրենյան 19/07/2024 18:05 Նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել դատավորների երդման արարողություն 19/07/2024 17:43 Արտաշատում հրդեհ է բռնկվել բնակելի տանը. 6 հոգի, այդ թվում՝ 3 ամսական երեխա տեղափոխվել են հիվանդանոց 19/07/2024 17:30 Գործարար Նարեկ Նալբանդյանը հարցաքննվել է․ Սևանի ափի հյուրանոցի ձեռքբերման քրգործը կարճվել է. «Հետք» 19/07/2024 17:16 Windows-ի համաշխարհային խափանման պատճառով «Զվարթնոց»-ում ևս խափանումներ են եղել 19/07/2024 17:00 2024-ը կարող է դառնալ խաղաղության տարի Հարավային Կովկասի համար. Շոլց 19/07/2024 16:55 Ստեփանակերտում թողել ենք 15 տարի սպասումներից հետո ստացած տունը, ամուսնուս գերեզմանը, սկեսրոջս համար կյանքը կանգ է առել՝ որդիների գերեզմանին գնալ չի կարողանում. Արցախցի 19/07/2024 16:44 Տարադրամի փոխարժեքը՝ ՀՀ բանկերում 19/07/2024 16:33 ՍԱՏՄ-ն գործադրում է բոլոր ջանքերը՝ ՌԴ-ի գրանցած խախտումների արագ կարգավորման համար 19/07/2024 16:19 Երևանի մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատարը և ԵՄ պատվիրակության ղեկավարը քննարկել են դրենաժային թունելի բացման արարողությանը վերաբերող հարցեր 19/07/2024 16:09 «Ոչ թե կրիմինալն է վախեցած ծակը մտել, այլ քաղաքացիները»․ Իոաննիսյանը՝ Սևանում սպանության մասին 19/07/2024 15:59 Խուլիգանություն՝ բազմաթիվ անձանց մասնակցությամբ, և ոստիկանների նկատմամբ բռնության գործադրում՝ Կոտայքի մարզում. վեց անձ ձերբակալվել է 19/07/2024 15:48 Հայկ Մաղաքյանը որոնվում է որպես անհետ կորած 19/07/2024 15:35 Կրակոցներ` Արարատի մարզում․ հանցագործության գործիք ինքնաձիգն ու կրակողը հայտնաբերվել են 19/07/2024 15:15 Microsoft-ի խնդիրներն ամբողջ աշխարհում հանգեցրել են չվերթերի չեղարկման և հեռուստաալիքների աշխատանքի խափանումների 19/07/2024 15:06 Հայտնի են ինքնաթիռի կործանումից զոհվածների անունները 19/07/2024 14:51 Կրկին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում՝ հորդառատ 19/07/2024 14:47 Ներդրվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ 19/07/2024 14:31 Կանցկացվի Համահայկական հայագիտական 11-րդ օլիմպիադան 19/07/2024 14:21 Սևան-Իջևան ճանապարհին հրազենային վնասվածքներ ստացածներից մեկը հիվանդանոցում մահացել է. կան ձերբակալվածներ 19/07/2024 14:08 Ստոլտենբերգը կանխատեսել է Ուկրաինայում պատերազմի տասը տարով երկարաձգում

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը